MZ: trwają prace nad nowelizacją ustawy o PRM

08.03.2024
Paulina Kurek

Wprowadzenie zespołów motocyklowych od 2025 r. i możliwość utworzenia dodatkowych dyspozytorni medycznych w województwach powyżej 3 mln mieszkańców – to niektóre ze zmian planowanej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W czwartek sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła informację na temat funkcjonowania ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM). Ministerstwo Zdrowia reprezentował wiceminister Marek Kos, który omówił planowaną nowelizację ustawy. Zaznaczył, że prace trwają.

Kos przekazał, że chodzi m.in. o wprowadzenie zespołów motocyklowych od 2025 r. Dodał, że „dotychczas były składową wybranych zespołów wyposażonych w ambulanse”. Wyjaśnił, że liczbę zespołów motocyklowych szacuje się maksymalnie na jeden na każde rozpoczęte 400 tys. mieszkańców województwa. Ich czas działania to okres od 1 maja do dnia 30 września, do 12 godzin w ciągu jednej doby.

Projekt ustawy przewiduje też zmianę definicji lekarza systemu poprzez jej rozszerzenie o specjalistów intensywnej terapii.

– Kolejny punkt to projekt ustawy, który ma uwzględniać specjalny rodzaj dyspozytorni medycznej, jakim jest centrum operacyjne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) – powiedział wiceszef resortu. Wyjaśnił, że pracodawcą dla zatrudnionych tam dyspozytorów medycznych byłyby nie wojewoda – jak stanowi ustawa o PRM – a LPR. W projekcie ustawy zdefiniowano zadania do realizacji przez dyspozytorów medycznych oraz dyspozytorów lotniczych centrum operacyjnego LPR.

Kos powiedział, że plan zakłada też możliwość utworzenia dodatkowych dyspozytorni medycznych w województwach, w których liczba mieszkańców przekracza 3 mln, czyli małopolskim, śląskim, wielkopolskim, a ponadto dwóch dodatkowych dyspozytorni w woj. mazowieckim, w którym liczba mieszkańców wynosi powyżej 5 mln.

Wiceminister powiedział, że doprecyzowana zostanie też liczba optymalnych szpitalnych oddziałów ratunkowych ustalona w wojewódzkim planie działania systemu – przy założeniu, że jeden szpitalny oddział ratunkowy zabezpieczy obszar nie większy niż zamieszkały przez 200 tys. mieszkańców. – To pozwalałoby na dotarcie zespołu ratownictwa medycznego z miejsca zdarzenia do tego oddziału w czasie nie dłuższym niż 45 minut – powiedział Kos.

Resort planuje też wprowadzenie obowiązku wypłacania dodatków za pracę w porze nocnej, w niedzielę i dni wolne od pracy, wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy dla członków zespołu ratownictwa medycznego wykonujących zawody medyczne. – Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – powiedział.

Wiceminister dodał, że celem uspójnienia i dostosowania przepisów obowiązującego prawa, „zasadna jest także – w naszej opinii – zmiana w katalogu podmiotów zwolnionych z konieczności uzyskania opinii o celowości inwestycji przez dołączenie do niego wszystkich dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”.

Leki

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.