KOSRM przyjął propozycje MZ dot. przetwarzania danych osobowych

29.03.2024
PTRM

Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM) 26 marca 2024 roku, podczas XII posiedzenia KOSRM, rozpatrzył i przyjął przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia propozycję rozwiązania problemu przetwarzania danych osobowych w spisie ratowników medycznych prowadzonym na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych.

KOSRM w oparciu o uchwałę nr 34/2024 powierzył przetwarzanie danych osobowych ratowników medycznych ministrowi zdrowia, który w imieniu KOSRM będzie przetwarzał dane osobowe, o których mowa w art. 229 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187).

Jednocześnie ww. uchwale KOSRM wyraził zgodę i zezwolił Ministrowi Zdrowia na podjęcie działań w celu zawarcia z Centrum e-Zdrowia umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych ratowników medycznych, których dane będą gromadzone w spisie ratowników medycznych prowadzonym na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych.

KOSRM powiadomił minister zdrowia Izabelę Leszczynę o podjętych podczas posiedzenia ustaleniach. Obecnie KOSRM oczekuje na zawarcie umowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Centrum e-Zdrowia. Zawarcie umowy umożliwi KOSRM podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia daty uruchomienia spisu ratowników medycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych.

Leki

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.