Czego nie należy robić w przypadku podejrzenia SAH?

06.12.2018
Andrzej Morajda
Szpital Świętego Rafała, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Materiał zarejestrowany podczas 5. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych.

Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Krwotok podpajęczynówkowy