Czy zespoły ratownictwa medycznego powinny być wyposażone w tasery do obrony koniecznej?

03.04.2019
podkom. Michał Kurdziel
Szkoła Policji w Słupsku

Materiał zarejestrowany podczas 5. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych. Wywiad został zrealizowany w nawiązaniu do wykładu pt. "Przymus bezpośredni: unieruchomienie pacjenta w praktyce”.