ZRM a nowa definicja zawału serca

26.07.2019
prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP, Warszawa