×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

dr n. med. Anna Trzmiel-Bira

Specjalizacja

  • Choroby wewnętrzne
  • Endokrynologia

Informacje i kontakty

Certyfikaty i umiejętności
2009 Kurs ultrasonografii Roztoczańskiej Szkoły USG
Studia
1997–2003 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Przebieg pracy zawodowej
2011– Zakład Usług Medycznych w Kostomlotach
2010– NZOZ Multi-Medyk Sp. z o.o. we Wrocławiu
2010– NZOZ Zawidawie we Wrocławiu
2004– Klinika Endokrynologi, Diabetologii i Leczenia Izotopami we Wrocławiu
Dorobek naukowy
1/33


Ludwika Sadowska, Anna Trzmiel, Agnieszka Wlazło.: Analiza uwarunkowań polenia papierosów przez dzieci i młodzież szkół wrocławskich
W:Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : XXV Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (1975-2001) [Wrocław, 4.06.2001] ; red. Józef Patkiewicz; Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2001; s.67-772/33


Ewa Barg, Marcin Grabowski, Anna Trzmiel, Karolina Pesz.: Analiza wpływu wybranych czynników środowiskowych na stan zdrowia dziecka przy urodzeniu i później
W:Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : XXV Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (1975-2001) [Wrocław, 4.06.2001] ; red. Józef Patkiewicz; Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2001; s.87-963/33


Marcin Grabowski, Karolina Pesz, Joanna Terlecka, Anna Trzmiel, Krzysztof Urban.: Co może wpływać na stan zdrowia dziecka? - analiza wybranych czynników
W:VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 11-12 V 2001. Książka streszczeń; s.34


4/33


Ludwika Sadowska, A. Trzmiel, A. Wlazło, Monika Mysłek.: O środowiskowych uwarunkowaniach i szkodliwości palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży szkół wrocławskich
W:Ekologo-profilaktičeskije problemy zdorowja naselenija : Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Grodno, 14-15 nojabria 2002 goda; Grodno : GOCGiE, GrGMU, 2002; s.265-2725/33


Ludwika Sadowska, Anna Trzmiel, Agnieszka Wlazło.: Środowiskowe uwarunkowania palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży szkół wrocławskich
W:Środowisko a zdrowie dziecka. Zbiór prac. [XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Legnica, 24-25 maja 2002 ; Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego; s.316/33


Monika Mysłek, Anna Trzmiel, Ludwika Sadowska.: Warunki socjalno-demograficzne rodzin dzieci i młodzieży z zespołem Downa w odniesieniu do zdrowej populacji wrocławskiej
W:Środowisko a zdrowie dziecka. Zbiór prac: [XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Legnica, 30-31 maja 2003 r. ; red. nauk. Zbigniew Rudkowski; Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego; s.135


7/33


Ludwika Sadowska, Anna Trzmiel, Agnieszka Wlazło, Monika Mysłek.: O środowiskowych uwarunkowaniach i szkodliwości palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży szkół wrocławskich
Med.Sport.(Warszawa) 2004 Vol.20 no.1; s.11-208/33


Marek Mędraś, Anna Trzmiel.: Kurcz mięśni szkieletowych (okołotreningowy kurcz mięśni szkieletowych) a wysiłek fizyczny
W:Medycyna sportowa ; pod. red. Marka Mędrasia; Warszawa : Agencja Wydaw. Medsport Press, 2004; s.481-484
9/33


Marek Mędraś, Anna Trzmiel, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej.: Stężenie estradiolu w plazmie nasienia i surowicy krwi a parametry semiologiczne nasienia mężczyzn z idiopatycznymi zaburzeniami spermatogenezy oraz z normospermią = The seminal parameters related to estradiol content in semen and in serum in men with idiopathic spermatogenesis disturbances and with normospermia
Endokrynol.Pol. 2005 T.56 nr 4; s.696-697 poz.170
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Kraków, 22-25 września 2005 r.10/33


Marek Mędraś, Anna Trzmiel, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej.: Związki między stężeniem estradiolu w plazmie nasienia a poziomami LH, FSH, testosteronu, inhibiny B oraz estradiolu w surowicy krwi u mężczyzn z normospermią i z idiopatycznymi zaburzeniami spermatogenezy = Relationship between estradiol concentration in seminal plasma and serum LH, FSH, testosteron, inhibin B and estradiol in men with normospermia and with idiopathic spermatogenic disorders
Endokrynol.Pol. 2005 T.56 nr 4; s.695-696 poz.169
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Kraków, 22-25 września 2005 r.11/33


Anna Trzmiel, Marek Mędraś, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej.: Relationship between estradiol concentration in seminal plasma and serum LH, FSH, testosteron, inhibin B and estradiol concentration in men with normospermia and with idiopathic spermatogenic disorders
W:European Congress of Endocrinology. Göteborg (Sweden), 3-7 September 2005. Abstract book; s.288 poz.P3-15212/33


Anna Trzmiel, Marek Mędraś, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej.: The sperm parameters related to estradiol content in semen and in serum in men with idiopathic spermatogenesis disturbances and with normospermia
W:European Congress of Endocrinology. Göteborg (Sweden), 3-7 September 2005. Abstract book; s.285 poz.P3-14313/33


Marek Mędraś, Anna Trzmiel, Marcin Grabowski, Anna Bohdanowicz-Pawlak, Ewa Zagodzka.: Inhibina B jako marker czynności męskich gonad
Ginekol.Pol. 2005 T.76 nr 6; s.484-49014/33


Alicja Filus, Anna Trzmiel, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Urszula Tworowska, Andrzej Milewicz.: The BsmI and FokI polymorphisms in the vitamin D receptor gene in relation to anthropometric and biochemical parameters describing metabolic syndrome
Endocr.Abstr. 2006 Vol.11; poz.P327
8th European Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies. Glasgow, UK, 1-5 April 200615/33


Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Anna Trzmiel, Alicja Filus, Urszula Tworowska, Diana Jędrzejuk, Andrzej Milewicz.: Is there any relationship between the BsmI and FokI polymorphisms in the vitamin D receptor gene and bone mineral density in men?
Endocr.Abstr. 2006 Vol.11; poz.P21
8th European Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies. Glasgow, UK, 1-5 April 200616/33


Marek Mędraś, Leszek Bablok, Dorota Bomba-Opoń, Leszek Pawlak, Alicja Filus, Anna Trzmiel-Bira, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Łukasz Jagielski.: Czynność hormonalna jąder noworodków, których matki miały rozpoznaną w czasie ciąży cukrzycę typu G1
Diabetol.Pol. 2007 T.14 nr 1; s.69 poz.P97
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Wisła, 10-13 maja 2007 r.17/33


Anna Trzmiel-Bira, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Marek Mędraś, Andrzej Milewicz.: Polimorfizm genu receptora androgenowego (CAG), a występowanie wybranych parametrów zespołu metabolicznego u mężczyzn w wieku 45-65 lat w populacji wrocławskiej
Diabetol.Pol. 2007 T.14 nr 1; s.66-67 poz.P91
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Wisła, 10-13 maja 2007 r.18/33


Anna Trzmiel-Bira, Marek Mędraś, Andrzej Milewicz, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej.: The association between chosen parameters of metabolic syndrome, diabetes mellitus type 2 and hypertension and androgen receptor polymorphism (CAG repeats) in 45-65 aged men
W:European Association for the Study of Diabetes Hypertension in Diabetes Study Group HID 2007 - 12th Scientific Meeting. Wrocław, Poland, 12-14 April 2007; s.2319/33


Alicja Filus, Anna Trzmiel, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Urszula Tworowska, Diana Jędrzejuk, Andrzej Milewicz, Marek Mędraś.: Relationship between vitamin D receptor BsmI and FokI polymorphisms and anthropometric and biochemical parameters describing metabolic syndrome
Aging Male 2008 Vol.11 no.3; s.134-139

20/33


Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Alicja Filus, Anna Trzmiel-Bira, Andrzej Milewicz.: Ekspresja receptora CD36 w monocytach krwi obwodowej u kobiet z otyłością brzuszną = Receptor CD36 expression on peripheral blood monocytes in women with visceral obesity
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 supl.A; s.120 poz.P7-4
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 września 2008 roku21/33


Anna Trzmiel-Bira, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Paweł Jóźków, Małgorzata Słowińska-Lisowska, Marek Mędraś, Andrzej Milewicz.: Polimorfizm CAG genu receptora androgenowego a występowanie wybranych parametrów zespołu metabolicznego u mężczyzn w wieku 45-65 lat w populacji wrocławskiej
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 nr 6; s.477-482
22/33


Justyna Kuliczkowska, Alicja Filus, Anna Trzmiel, Urszula Tworowska, Marek Demissie, Diana Jędrzejuk, Andrzej Milewicz.: PPAR-gamma2 Pro12Ala polymorphism in the population of obese and non-obese men of the city of Wroclaw
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 nr 4; s.312-31523/33


Alicja Filus, Marek Mędraś, Anna Trzmiel-Bira, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Diana Jędrzejuk.: Changes in bone mineral density with age in Polish urban males
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.4; s.369-379

24/33


Anna Trzmiel-Bira, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Łukasz Łaczmański, Marek Mędraś.: Changes in total, free, bioavailable, and calculated free testosterone concentrations in aging males and the frequency of clinical symptoms of androgen deficiency syndrome
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.3; s.261-268

25/33


Anna Trzmiel-Bira, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Łukasz Łaczmański, Marek Mędraś.: Polimorfizm genu receptora androgenowego a obraz kliniczny zespołu niedoboru androgenów w procesie starzenia się populacji mężczyzn wrocławskich
Endokrynol.Pol. 2009 T.60 nr 5; s.370-37826/33


Alicja Filus, Marek Mędraś, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Anna Trzmiel-Bira, Łukasz Łaczmański, Diana Jędrzejuk.: Występowanie polimorfizmu sekwencji trójnukleotydowej CAG genu receptors androgenowego w populacji wielkomiejskiej polskich mężczyzn
Endokrynol.Pol. 2009 T.60 nr 4; s.263-27027/33


P. Jóźków, M. Słowińska-Lisowska, Łukasz Łaczmański, Marek Mędraś, Anna Trzmiel, Justyna Kuliczkowska-Płaksej.: CAG repeat polymorphism in the androgen receptor gene and the level of physical activity (HALS Study)
J.Sports Med.Phys.Fitness 2009 Vol.49 no.4; s.453-45828/33Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Alicja Filus, Anna Trzmiel-Bira, Włodzimierz Bednorz, Andrzej Milewicz.: Influence of metformin on carbohydrate metabolism in young women with metabolic syndrome
Endocr.Abstr. 2009 Vol.20; poz.P443
11th European Congress of Endocrinology. Istanbul (Turkey), 25-29 April 200929/33Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Alicja Filus, Anna Trzmiel-Bira, Andrzej Milewicz.: Influence of metformin on selected lipids and apolipoproteins concentrations in young women with metabolic syndrome
Endocr.Abstr. 2009 Vol.20; poz.P459
11th European Congress of Endocrinology. Istanbul (Turkey), 25-29 April 200930/33
Anna Trzmiel-Bira ; promotor prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś ; Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu: Polimorfizm receptora androgenowego oraz parametry somatyczne i hormonalne a występowanie zespołu andropauzalnego i depresyjnego u mężczyzn populacji wrocławskiej w wieku 45-65 lat [praca doktorska]
Wrocław, 2009; 107 k.
31/33
Marek Mędraś, Anna Trzmiel-Bira, Paweł Jóźków, Łukasz Terpiłowski, Ewa Zagodzka, Teresa Sicińska-Werner.: Inhibin B and FSH as markers of Sertoli cell function in impaired spermatogenesis
Endokrynol.Pol. 2010 T.61 nr 6; s.695-698
32/33Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Barbara Stachowska, Alicja Filus, Anna Trzmiel-Bira, Andrzej Milewicz.: Influence of metformin therapy on peripheral blood androgenes concentrations in young women with metabolic syndrome
Endocr.Abstr. 2010 Vol.22; poz.P709
12th European Congress of Endocrinology. Prague (Czech Republic), 24-28 April 2010
33/33


Wiktor Kuliczkowski, Bożena Karolko, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Anna Trzmiel-Bira, Łukasz Łaczmański, Diana Jędrzejuk, Marek Mędraś, Andrzej Milewicz.: Androgen receptor polymorphism and platelet reactivity in healthy men [letter to the editor]
Thromb.Res. 2010 Vol.126 no.1; s.e65-e67
Dorobek zawodowy
1. Pracownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Od 2010 roku jako specjalista chorób wewnętrznych prowadzę Indywidualną Praktykę Lekarską, która współpracuje z Poradnią Endokrynologiczną NZOZ "Multi-Medyk" Sp. z o.o. przy Placu Świętego Macieja 8 we Wrocławiu, Poradnią Endokrynologiczną NZOZ Zawidawie przy ulicy Bolesława Krzywoustego 290 we Wrocławiu, a także z Zakładem Usług Medycznych przy ulicy Szpitalnej 13 w Kostomłotach.
Zainteresowania zawodowe
endokrynologia, tyreologia, diabtetologia
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Inne informacje
Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2004 r. Od początku mojej pracy zawodowej jestem zwiazana z Kliniką Endokrynologi, Diabetologii i Leczenia Izotopami we Wrocławiu, gdzie zdobywałam swoją wiedzę i doświadczenie.
Podczas pracy w tej jednostce uzyskałam tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych w 2010 roku, a także w tym samym roku obroniłam doktorat pt. "Polimorfizm receptora androgenowego oraz parametry somatyczne i hormonalne a występowanie zespołu andropauzalnego i depresyjnego u mężczyzn populacji wrocławskiej w wieku 45-65 lat", w 2011 roku otworzyłam specjalizację z endokrynologii.
Kontakt

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.