×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Dr n. med. Cezary Iwaszkiewicz

Specjalizacja

  • Reumatologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

  • Prusa 14/2, 60-819, Poznań

Informacje i kontakty

Certyfikaty i umiejętności
– 2018 r. Certyfikat Wykonywania i Interpretacji Badań Kostnych Metodą DXA, nadany przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
– 2018 r. Certyfikat Wykonywania i Interpretacji Badań Kostnych Metodą VFA, nadany przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
– 2018 r. Międzynarodowy Kurs Badania Płynu Stawowego, zorganizowany przez Włoskie Towarzystwo Reumatologiczne (La Società Italiana di Reumatologia) w Wenecji
Studia
od 2016 r. doktor nauk medycznych – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I
od 2014 r. lekarz – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I
od 2011 r. magister analityki medycznej – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny
Dorobek naukowy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9311-1986
Profil w bazie Nauka Polska: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=275964&_k=31njjs

PRACE NAUKOWE:
– Flisiak R, Zarębska-Michaluk D, Berkan-Kawińska A, Tudrujek-Zdunek M, Rogalska M, Piekarska A, Kozielewicz D, Kłos K, Rorat M, Bolewska B, Szymanek-Pasternak A, Mazur W, Lorenc B, Podlasin R, Sikorska K, Oczko-Grzesik B, Iwaszkiewicz C, Szetela B, Pabjan P, Pawłowska M, Tomasiewicz K, Polańska J, Jaroszewicz J. Remdesivir-based therapy improved the recovery of patients with COVID-19 in the multicenter, real-world SARSTer study. Pol Arch Intern Med. 2021; 131: 103-110.
https://www.mp.pl/paim/issue/article/15735
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P. Bone densitometry by radiofrequency echographic multi-spectrometry (REMS) in the diagnosis of osteoporosis. Forum Reumatologiczne 2019; 5(2): 81-88.
https://journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne/article/download/FR.2019.0011/48782
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P. Serological markers in the diagnosis of rheumatoid arthritis — a clinician’s perspective. Forum Reumatologiczne 2018; 4(3): 169-177. https://journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne/article/download/FR.2018.0005/46636
– Rozprawa doktorska: Znaczenie autoprzeciwciał przeciw deiminazie peptydyloargininiowej IV w rozpoznawaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016.
– Iwaszkiewicz C, Puszczewicz M, Białkowska-Puszczewicz G. Diagnostic value of the anti-Sa antibody compared with the anti-cyclic citrullinated peptide antibody in rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis 2015; 18(1): 46-51.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1756-185X.12544
– Iwaszkiewicz CJ, Puszczewicz MJ. Współczesna diagnostyka serologiczna reumatoidalnego zapalenia stawów. Przegląd Reumatologiczny 2011; 4(38): 4-5.
http://www.przegladreumatologiczny.pl/wspczesna_diagnostyka_serologiczna_rz
– Praca magisterska: Znaczenie przeciwciał przeciw cytrulinowanej wimentynie w rozpoznawaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2011.
– Puszczewicz M, Iwaszkiewicz C. Role of anti-citrullinated protein antibodies in diagnosis and prognosis of rheumatoid arthritis. Arch Med Sci 2011; 7, 2: 189-194.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3258718/pdf/AMS-7-2-189.pdf

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE I PROWADZENIE SZKOLEŃ:
- Iwaszkiewicz C (2021, październik). Zastosowanie nowych technik w diagnostyce osteoporozy - REMS. VIII Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis ONLINE, Kraków.
- Iwaszkiewicz C (2021, wrzesień). Diagnostyka laboratoryjna w reumatologii: Badania biochemiczne. XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań.
- Iwaszkiewicz C (2021, marzec). Kurs densytometryczny pod patronatem Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego: Wykonywanie i interpretacja badań kostnych metodą REMS. 12 Konferencja Zdrowe Kości i Stawy 2021 LIVE online, Poznań.
– Iwaszkiewicz C (2020, listopad). Co musimy wiedzieć o zlecanych badaniach immunologicznych w dobie pandemii COVID-19. Konferencja Kontrowersje i Postępy w Reumatologii 2020 ONLINE, Kraków.
– Iwaszkiewicz C (2020, marzec). Co każdy lekarz powinien wiedzieć o zlecanych badaniach immunologicznych. 11 Konferencja Zdrowe Kości i Stawy 2020, Poznań.
– Iwaszkiewicz C (2020, marzec). Kurs densytometryczny certyfikowany przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego: Wykonywanie i interpretacja badań kostnych metodą REMS. 11 Konferencja Zdrowe Kości i Stawy 2020, Poznań.
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P (2020, marzec). Doświadczenia praktyczne z densytometrią kości metodą REMS. 11 Konferencja Zdrowe Kości i Stawy 2020, Poznań.
– Iwaszkiewicz C (2020, styczeń). Badania serologiczne w reumatologii z perspektywy lekarza praktyka. Spotkanie Naukowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań.
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P (2019, listopad). Densytometria kości metodą REMS w diagnostyce osteoporozy. II Wspólna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Poznańskiego i Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Łódź.
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P (2019, listopad). Densytometria kości metodą REMS w diagnostyce osteoporozy. Spotkanie Naukowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Bydgoszcz.
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P (2019, wrzesień). Densytometria kości metodą ultrasonograficznej multispektrometrii częstotliwości radiowej (REMS) w rozpoznawaniu osteoporozy. VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków.
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P (2019, czerwiec). Serological markers in the diagnosis of rheumatoid arthritis — a clinician’s perspective. IV Konferencja Oficjalnego Czasopisma Edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego „Forum Reumatologiczne”, Gdańsk.
– Iwaszkiewicz C (2019, marzec). Diagnostyka i leczenie osteoporozy z perspektywy 25-lecia pionierskiego raportu WHO. 10 Jubileuszowa Konferencja Zdrowe Kości, Poznań.
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P (2019, marzec). Densytometria ultrasonograficzna metodą R.E.M.S. – coraz bliżej włączenia do oficjalnych zaleceń. 10 Jubileuszowa Konferencja Zdrowe Kości, Poznań.
– Iwaszkiewicz C (2018, październik). Diagnostyka i leczenie osteoporozy. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Kurs dla Fizjoterapeutów, Zielona Góra.
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P (2018, maj). Technologia R.E.M.S. w diagnostyce osteoporozy – wybrane przypadki kliniczne. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XIV Szczecińsko-Poznańskie Spotkania Reumatologiczne, Kołobrzeg.
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P (2018, marzec). Ultrasonografia z analizą ech częstotliwości radiowej w rozpoznawaniu osteoporozy. 9 Konferencja Zdrowe Kości, Poznań.
– Iwaszkiewicz C, Leszczyński P (2017, wrzesień). Przyczyny i skutki niedoreprezentacji wyników negatywnych w literaturze reumatologicznej. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Szczecin. Abstrakt: Reumatologia 2017; 55/4(Supl.1): 93.
– Iwaszkiewicz C. (2017, maj). Autoprzeciwciała przeciw cytrulinowanym białkom – nowe aspekty kliniczne. Konferencja XIII Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Reumatologiczne, Kołobrzeg.
– Iwaszkiewicz C, Schlabs M, Roszak M, Leszczyński P (2016, grudzień). Vitamin D in Rheumatoid Arthritis: Its Relationship with Autoantibodies and Laboratory Disease Activity Markers. 11th Central European Congress of Rheumatology (XI Środkowoeuropejski Kongres Reumatologii), Praga czeska. Abstrakt: Ces Revmatol 2016; 24(suppl.): 56-57.
– Iwaszkiewicz C, Puszczewicz M, Białkowska-Puszczewicz G (2016, wrzesień). Znaczenie autoprzeciwciał przeciwko deiminazie peptydyloargininowej IV w rozpoznawaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa VI Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Wrocław. Abstrakt: Reumatologia 2016; 54/3(Supl.2): 11.
– Iwaszkiewicz C, Puszczewicz M, Białkowska-Puszczewicz G (2013, wrzesień). Znaczenie autoprzeciwciał przeciw cytrulinowanej wimentynie w rozpoznawaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Sopot. Abstrakt: DOI: 10.13140/RG.2.1.1045.1925

OTRZYMANE WYRÓŻNIENIA:
– Wyróżnienie w kategorii Prace opublikowane w czasopiśmie „Forum Reumatologiczne” w 2018 roku za pracę pt. „Serological markers in the diagnosis of rheumatoid arthritis – a clinician’s perspective”, nadane przez Komitet Naukowy czasopisma (06.2019);
– List gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu "za wieloletnią działalność naukową oraz społeczną na terenie Uczelni" (10.2014);
– Medal "Za Osiągnięcia w Nauce i Pracy Społecznej" nadany przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (11.2011);
– Wyróżnienie w XLVII Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich Studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (11.2011);
– Nagroda Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych "za aktywną pracę społeczną, organizacyjną na rzecz Środowiska" (11.2011).
Dorobek zawodowy
– od 2016 r. Oddział Reumatologii i Osteoporozy, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu

– od 2013 r. do 2016 r. Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - asystent (prowadzenie seminariów i ćwiczeń z reumatologii dla studentów kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim; praca naukowo-badawcza, w tym laboratoryjna)
Zainteresowania zawodowe
reumatologia kliniczna, medycyna laboratoryjna, autoprzeciwciała, choroby metaboliczne kości, osteoporoza
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Royal Osteoporosis Society (UK)
Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji (2017-2021)
Inne informacje
W celu umówienia wizyty lub telekonsultacji uprzejmie proszę o kontakt z rejestracją poradni MKaMED pod numerem telefonu: 506 969 914.
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.