×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Dr n. med. Marcin Wełnicki

Specjalizacja

 • Choroby wewnętrzne

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

(Specjalista chorób wewnętrznych)

 • Bursztynowa 2, 04-749, Warszawa

Informacje i kontakty

Studia
2002–2008 Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dorobek naukowy
UDZIAŁ W PRACACH NAUKOWYCH:
- Uczestnik (badacz) "EURObservational - Research Programme. Euro Heart Surveys and Registries – Pilotaż Rejestru Niewydolności Serca."
- "The Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot)." A.P. Maggioni et al. European Journal of Heart Failure doi:10.1093/eurjhf/hfq154. Wstępne wyniki badania "Euro Heart Surveys and Registries."
- "Przyczyny hospitalizacji chorych w wieku sędziwym w oddziale wewnętrznym." Iwona Kaczor, Adam Lolo, Olga Pakieła, Dominika Wójcik, Maria Zajbt, Marcin Wełnicki, Wiesława B. Duda-Król. Praca zaprezentowana podczas Warszawskich Dni Farmakoterapii w 2009.
- "Analysis of visits to the gynaecologist from the point of view of women using oral contraceptives as a metod of contraception of because of therapeutic indications" autorzy: Feliks Jermuławiczius, Monika Zmorzyńska, Marcin Wełnicki, Anita Stolarczyk, Tomasz Góra. Praca zaprezentowana na 4th International Congress of Medical Students and Young Doctors, Warsaw 2007.
- "Efficacy of 50 J shock of external rectilinear biphasic cardioversion in persistent atrial fibrillation" autorzy: Iwona Kucharska, Marcin Wełnicki, praca zaprezentowana na: 3rd International Congress of Medical Students and Young Doctors, Warsaw 2006, oraz na: 14th international students’ scientific conference, 11 – 13 may 2006, Gdansk.
- "Remisja Kardiomiopatii tachyarytmicznej po kardiowesrji dwufazowej utrwalonego migotania przedsionków" prezentacja przypadku klinicznego w czasie European Medical Students’ Cardiac Conference 2006, Warsaw.
Dorobek zawodowy
WYKSZTAŁCENIE:
Od 2016 Szkolenie specjalizacyjne - farmakologia kliniczna
2011-2015 Studia Doktoranckich Drugiego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2009-2015 Rezydentura z chorób wewnętrznych.
2002-2008 Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Drugi Wydział Lekarski
1998-2002 Katolickie Liceum Ogólnokształcące pw. Św. Augustyna w Warszawie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
- Adiunkt III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
- Lekarz specjalista chorób wewnętrznych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie
- W okresie 2010-2011 uczestnik (badacz) EURObservational Research Programme Euro Heart Surveys and Registries.
- Od 2011 członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekretarz Zarządu Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej oraz członek sekcja Kardiologii Sportowej
- Od 2008 roku stały współpracownik gazety „Służba Zdrowia” (dział kliniczny i naukowy). Autor licznych doniesień naukowych, sprawozdań z konferencji, wywiadów, opracowań tematycznych i raportów.
- Współautor wykładu i wykładowca podczas Akademii pierwszej pomocy kardiologicznej – Nagłe Stany w gabinecie lekarza rodzinnego w ramach XI Kongresu Medycyny Rodzinnej „Medycyna Rodzinna z wiatrem i pod wiatr” (Mikołajki 2011).
- Współautor wykładów i wykładowca podczas III, IV i V edycji Europejskiego Programu Edukacyjnego dla Farmaceutów (EPE –Farmacja 2009, 2010 i 2011).
- W latach 2007-2009 współpracownik portalów medycznych przeznaczonych dla pacjentów: www.informed.com.pl i www.kardiolo.pl.
- W latach 2005-2006 przewodnik na wystawach interaktywnych: "Odkrywanie czasu" i "Communico ergo sum" organizowanych przez fundacje KONTAKT w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Zainteresowania zawodowe
Choroby wewnętrzne, kardiologia, farmakologia kliniczna
Psychologia: relacja lekarz-pacjent, prawo, literatura, podróże, turystyka górska, sport.
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Inne informacje
NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:
- "Poradnik postępowania w nadciśnieniu tętniczym i zaburzeniach lipidowych. Jak bezpiecznie i szybko osiągnąć cele terapeutyczne" A. Mamcarz, A. Prejbisz, A. Januszewicz, M. Janiszewski, M. Wełnicki, M. Kuch. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012.
- "Nadciśnienie tętnicze u sportowców." A. Mamcarz, M. Wełnicki, W. Braksator. W: "Hipertensjologia, patogeneza, diagnostyka i leczenia nadciśnienia tętniczego." Pod red. Prof. Andrzeja Więcka, prof. Andrzeja Januszewicza, prof. Ewy Szczepańskiej-Sadowskiej, dr Prejbisza. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011.
- "Compliance i adherence, czyli co należy wiedzieć o współpracy pacjenta z lekarzem." Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Medical Education Sp. z o. o., Warszawa 2011.
- "Bezpieczeństwo przewlekłego stosowania inhibitorów HMG-CoA." Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Kardiologia w Praktyce Vol.5/Nr2(18)/2011.
- "Zastosowanie sartanów u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ryzykiem wystąpienia cukrzycy. Nefroprotekcyjne działanie sartanów." Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Kardioprofil Vol. 9/NR 2(39)/2011:106-111.
- "Terapia skojarzona zaburzeń lipidowych." Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Terapia Nr 3, z.1(253), Marzec 2011: 47-50.
- "Chronoterapia nadciśnienia tętniczego Czy dobowa zmienność wartości ciśnienia tętniczego ma praktyczne znacznie przy wyborze optymalnego schematu farmakoterapii?" Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Kardioprofil Vol. 9/NR 1(38)/2011:53-59.
- "Rola walsartanu oraz walsartanu z hydrochlorotiazydem w leczeniu nadciśnienia tętniczego." Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Medycyna Faktów Vol.4/NR1(10)/2011:30-34.
- "Jak leczyć zaburzenia lipidowe u pacjentów w wieku podeszłym i starczym?" Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Medycyna po Dyplomie 2011(20);5(182):51-55.
- "Farmakoterapia kardiologiczna A-L." Tom 1. Pod red. A. Mamcarza. Medical Education Sp. z o. o, Warszawa 2011. Współautor.
- "Statyny w praktyce – pytania i odpowiedzi." Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Medical Education Sp. z o. o, Warszawa 2011.
- "Sartany" Marcin Wełnicki, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz. Medical Education, Warszawa 2010. Współautor monografii.
- "Lizynopryl" Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Medical Education, Warszawa 2010. Współautor monografii.
- "Leki po dyplomie 2010 – rosuwastatyna." Medical Tribune Polska Sp. z o. o. Warszawa 20010. Współautor rozdziału "Hipolipemizujące i pozalipidowe działanie rosuwastatyny/statyn." Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz.
- "Rozuwastatyna i jej miejsce we współczesnej farmakoterapii kardiologicznej." Marcin Wełnicki, Andrzej Folga, Artur Mamcarz. Medycyna Faktów Vol.3/NR3(8)/2010:35.
- "Zespół metaboliczny – ciągle w grze." Artur Mamcarz, Marcin Wełnicki. Kardiologia po Dyplomie 9(1) Styczeń 2010:43-44.
- "Rola antagonistów receptora AT1 (sartany) w terapii nadciśnienia tętniczego." Marcin Wełnicki, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz. KARDIOPROFIL Vol. 7/NR 6(33)/2009:361-365.
- "Jakość życia pacjentów kardiologicznych." Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. KARDIOPROFIL Vol. 7/NR 6(33)/2009:368-374.
- "Rola indapamidu o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu nadciśnienia tętniczego”. Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. KARDIOPROFIL VOL. 8/NR 3(36)/2010: 188-192.
- "Nowe contra klasyczne czynniki ryzyka." Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz (komentarz redakcyjny) Kardiologia Polska 2010; 68, 11: 1225.
- "Zwiększanie skuteczności terapii hipolipemizującej – komentarz do badania IN-CROSS." Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Medycyna Faktów Vol. 3/Nr 1(6)/2010.
- John A. Farmer. "Dyslipidemia i miażdżyca w cukrzycy: dowody z badań klinicznych." Komentarz do artykułu. Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Medycyna Po Dyplomie VOL 19/NR 3/MARZEC 2010: 34-35.
- William H. Smiley et al. "Postępowanie w przypadku nietolerancji statyn." Komentarz do artykułu. Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz. Medycyna po Dyplomie Vol 19/NR 5/ MAJ 2010: 86-87.
- "Nowe leki hipotensyjne." Artur Mamcarz, Marcin Wełnicki. Kardiologia po Dyplomie 1(19) Maj 2009: 58-60.
- "Czynniki warunkujące skuteczność kardiowersji dwufazowej impulsem prostokątnym o niskiej energii w przetrwałym migotaniu przedsionków." Górecki A., Stec S., Kucharska I., Wełnicki M., Zaborska B., Kryński T., Kułakowski P. Pol. Merk. Lek. GRUDZIEŃ 2007 Tom XXIII, Nr 138: 408-412.
Kontakt
 • e-mail: welnicki.marcin@gmail.com

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Beata Kryśkiewicz
   Pan dr. Wełnicki wyprowadził mamę z bardzo przykrych objawów szczepionki Astra Zeneca, bez interwencji doktora mogła nie przeżyć. Mam do niego absolutne zaufanie, zrobił wszystko, co mógł. Mama zawdzięcza mu życie, nic nie zrekompensuje tego długu.
  • wdzięczna pacjentka
   Nie ma takich słów, którymi mogłabym podziękować Panu za pomoc, zainteresowanie, nadzieję. Jeżeli ktoś już zachoruje to życzę aby spotkał w swoim cierpieniu takiego Lekarza przez duże "L" jak Pan. Pełny profesjonalizm, empatia i stosowne do sytuacji poczucie humoru to najlepsza mieszanka, jaka mogła się przydarzyć. Serdecznie dziękuję.
  • Gosia
   Super lekarza. Polecam. <a href="https://about.me/malgorzatamadej">Małgorzata Madej</a>
  • Anna
   Bardzo fajny i konkretny lekarz. Dobrze diagnozuje i zawsze ma pomysł na strategię leczenia. Dziękuję panie doktorze za prawdziwie profesjonalne prowadzenie w szpitalu w Międzylesiu mojej 77 -letniej mamy Marianny, chorej na chorobę Parkinsona. Chapeau bas !!!
  • uzdrowiona
   Mądry empatyczny lekarz i przede wszystkim człowiek! a dziś to takie rzadkie...
  • kasia
   Pan Doktor Wełnicki jest świetnym, empatycznym lekarzem. Wielkie serce i wielkie umiejętności :)
  • pacjentka
   Pierwszy raz trafiłam na tak sympatycznego lekarza, świetne podejście do pacjenta. Po opuszczeniu gabinetu juz poczułam się lepiej :)
  • Iwa Wołk-Łaniewska
   Chciałabym podziękować Panu Doktorowi Wełnickiemu za opiekę nad moją 96-letnią Mamą, która trafiła pod Jego opiekę w sierpniu 2012. Pomimo trudnych warunków "socjalnych" jakie panują w szpitalu na Solcu, Doktór swoim podejściem do chorych umiał poprawić im nastrój i ulżyć cierpieniom. A zaangażowanie w postawienie pacjenta "na nogi" jest na prawdę godne podziwu i naśladowania. Tacy lekarze jak On przywracają wiarę w misję tego zawodu.