×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

dr n. med. Monika Świerczyńska-Krępa

Specjalizacja

  • Choroby wewnętrzne
  • Choroby płuc
  • Alergologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

  • Ul. Krasińskiego 30, 43-309, Bielsko-Biała
    • tel.: +338229023

Informacje i kontakty

Certyfikaty i umiejętności
nagroda Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe
Good Clinical Practice - zaktualizowany certyfikat (kilkudziesiąt badań jako SI i PI)
Dyplom Wydziału Lekarskiego CM UJ w Krakowie - średnia ze studiów: 4,36/5
Studia
Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CMUJ) w Krakowie
Przebieg pracy zawodowej
adiunkt, Klinika Pulmonologii, CMUJ, Kraków
specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, Zespół Lekarzy Specjalistów Medex sp. z.o.o., Bielsko-Biała
prywatna praktyka specjalistyczna
Dorobek naukowy
2005 - specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
2005 - doktorat z medycyny z wyróżnieniem
2009 - specjalizacja z chorób płuc
2013 - specjalizacja z alergologii

8 rozdziałów w podręcznikach francuskich i polskich (w tym 1 encyklopedia multimedialna)
23 publikacji w języku angielskim i polskim
41 abstraktów


Lista publikacji:

Książki i rozdziały

1. Niżankowska E, Świerczyńska M, Szczeklik A: Asthme bronchique et les médicaments anti-inflammatoires non steroïdiens (chapt. 56). W: Le traité d’allergologie. Vervloet D et Magnan A (red), Paryż, Medicine-Sciences Flammarion 2003; 791-806.
2. Niżankowska E, Świerczyńska M, Szczeklik A: Asthme avec intolérance à l’aspirine. W: Asthme, rhinite et allergies respiratoires. Brambilla C, Cauderc LJ, Delaval Ph, Godard Ph (red.), Paryż, Collège des Professeurs de Universités Praticiens Hospitaliers de Pneumologie, Enselec Technologies i Chiesi s.a. 2003; (encyklopedia multimedialna CD).
3. Świerczyńska M, Świerczyński Z, Hryniewicz W: Zapalenie zatok przynosowych. W: Choroby wewnętrzne. Szczeklik A (red.), Kraków, Med Prakt 2005, aktualizacja 2010, 2011; 1:515-518.
4. Świerczyńska M, Świerczyński Z, Hryniewicz W: Ostre zapalenie gardła. W: Choroby wewnętrzne. Szczeklik A (red.), Kraków, Med Prakt 2005; 1:518-519.
5. Rogala B, Świerczyńska M: Alergiczny nieżyt nosa. W: Choroby wewnętrzne. Szczeklik A (red.), Kraków, Med Prakt 2005, 2: 1831-1836 (aktualizacja – 2010, 2011; ponadto taki sam rozdział w kompendium).
6. Świerczyńska M, Świerczyński Z: Choroby krtani. W: Choroby wewnętrzne. Szczeklik A (red.), Kraków, Med Prakt 2005; 1:519-520 (aktualizacja – 2010, 2011; ponadto taki sam rozdział w kompendium).
7. Kruszewski J i wsp. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące postępowania w astmie oskrzelowej. Raport Panelu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w sprawie postępowania w astmie oskrzelowej Wydanie II. Warszawa, 2008, s. 197.
8. Górski P, Szmidt M, Bogacka E, Samoliński B, Gotlib T, Kurek M, Bartuzi Z, Poziomkowska-Gęsicka I, Niżankowska-Mogilnicka E, Świerczyńska-Krępa M, Bochenek G, Nittner-Marszalska M, Szymański W, Kruszewski J. Próby prowokacji. W: Standardy w alergologii. Stanowiska Panelów Eksperckich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Część I. Red: Kruszewski J, Kowalski M. Wydanie II. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2010, 47-108.

Artykuły
a) angielskie
1. Szczeklik A, Niżankowska E, Sanak M, Świerczyńska M: Aspirin-induced rhinitis and asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2001; 1:27-36.
2. Szczeklik A, Niżankowska E, Bochenek, Nagraba K., Mejza F, Świerczyńska M: Safety of a specific COX-2 inhibitor in aspirin-induced asthma. Clin Exp Allergy 2001; 31:219-225.
3. Świerczyńska M, Niżankowska-Mogilnicka E, Zarychta J, Gielicz A, Szczeklik A: Nasal vs. bronchial and nasal response to oral aspirin challenge: clinical and biochemical differences between patients with aspirin-induced asthma/rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2003; 112:995-1001.
4. Bochenek G, Niżankowska-Mogilnicka E, Świerczyńska M, Gielicz A, Szczeklik A: Plasma 9alpha,11beta-PGF2 (a stable PGD2 metabolite) as a sensitive marker of mast cell activation by allergen in bronchial asthma. Thorax 2004; 59:459-464.
5. Niżankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Mastalerz L, Świerczyńska M, Picado C, Scadding G, Kowalski ML, Setkowicz M, Ring J, Brockow K, Bachert C, Wöhrl S, Dahlén B, Szczeklik A. EAACI/GA2LEN guideline: aspirin provocation tests for diagnosis of aspirin hypersensitivity. Allergy 2007; 62:1111-1118.
6. Bachert C, Van Bruaene N, Toskala E, Zhang N, Olze H, Scadding G, Van Drunen CM, Mullol J, Cardell L, Gevaert P, Van Zele T, Claeys S, Halldén C, Kostamo K, Foerster U, Kowalski M, Bieniek K, Olszewska-Ziaber A, Nizankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A, Swierczynska M, Arcimowicz M, Lund V, Fokkens W, Zuberbier T, Akdis C, Canonica G, Van Cauwenberge P, Burney P, Bousquet J. Important research questions in allergy and related diseases: 3-chronic rhinosinusitis and nasal polyposis - a GALEN study. Allergy 2009; 64:520-533.
b) polskie
1. Świerczyńska M, Bochenek G, Niżankowska E, Korzeniowski S, Sas-Korczyńska B, Papla B, Olechnowicz H, Grochowski Z: Przypadek raka gruczołowato-torbielowatego tchawicy u młodej chorej. Pneumonol Alergol Pol 2001; 69:295-299.
2. Mastalerz L, Świerczyńska M, Niżankowska-Mogilnicka E: Leki antyleukotrienowe a zespół Churga i Strauss. Pol Arch Med Wewn 2002; 2:173-176.
3. Bochenek G, Świerczyńska M, Niżankowska-Mogilnicka E, Vivet Ph, Gicquel M, Szczeklik A: Tolerancja AsacarduTM – aspiryny o kontrolowanym uwalnianiu w astmie aspirynowej. Pol Arch Med Wewn 2002; 3:249-256.
4. Świerczyńska M, Mastalerz L, Niżankowska-Mogilnicka E: A case of Churg-Strauss syndrome and the montelukast therapy. Int Rev Allergol Clin Immunol 2002; 8:9-12.
5. Świerczyńska M, Stręk P, Składzień J, Niżankowska-Mogilnicka E: Objawy ze strony górnych dróg oddechowych w chorobach układowych. Terapia, 2002; 10:24-28
6. Świerczyńska M, Stręk P, Składzień J, Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A: Niealergiczny nieżyt błony śluzowej nosa z eozynofilią: aktualny stan wiedzy. Otolaryngol Pol 2003; 1:81-84.
7. Niżankowska-Mogilnicka E, Świerczyńska M: Feksofenadyna – bezpieczny i skuteczny lek przeciwhistaminowy. Terapia 2003; 3:52-56.
8. Bochenek G, Świerczyńska M, Wilańska J, Niżankowska-Mogilnicka E, Musiał J: Zespół suchości oraz zwłóknienie płuc u pacjentki z przeciwciałami anty-Ro i anty-Jo-1. Pol Arch Med Wewn 2003; 6: 1449-1145.
9. Stręk P, Zagólski O, Świerczyńska M, Niżankowska E, Szałapata-Kraśniak: Czynnościowa ocena skuteczności chordotopii tylnej u chorych z obustronnym porażeniem fałdów głosowych. Otolaryngol Pol, 2004; 3:451-457.
10. Niżankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Świerczyńska M: Provocation tests in diagnosis of aspirin-induced asthma. Alergia Astma Immunol 2004; 9:23-28.
11. Świerczyńska M, Mastalerz L, Papla B, Sładek K, Niżankowska-Mogilnicka E. Przypadek rozedmy sugerującej torbielowatość płuc w tomografii komputerowej.. Przegl Lek. 2005; 62:1558-1560.
12. Świerczyńska M, Tarchalska-Kryńska B.: Znaczenie kliniczne leukotrienów w nieżytach nosa. Mag Otolaryngol 2007; 22: 45-50.
13. Świerczyńska M, Niżankowska-Mogilnicka E: Aktualny pogląd na powiązania pomiędzy nieżytem nosa i astmą oskrzelową. Mag Otolaryngol 2007; 24: 102-107.
14. Niżankowska-Mogilnicka E, Świerczyńska M, Bochenek G. Astma aspirynowa z nadwrażliwością na aspirynę. Terapia 2008; 9: 1-4.
15. Świerczyńska-Krępa M, Łukasiewicz-Świerczyńska B: Przewlekły kaszel ze szczególnym uwzględnieniem aspektu leczenia. Lek w Polsce 2007; 17:78-89.
16. Świerczyńska-Krępa M, Łukasiewicz-Świerczyńska B: Alergiczny nieżyt nosa. Lek w Polsce 2008; 18:85-96.
17. Kupczyk M, Świerczyńska-Krępa M, Kuna P, Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A. Donosowe próby prowokacyjne z aspiryną lizynową. Post Dermatol Alergol 2010; 3:219-222.
18. Świerczyńska-Krępa M, Świerczyński Z. Pneumonologia. 52-letni mężczyzna z przewlekłym kaszlem, bólem gardła i uczuciem zatkania nosa. Med Prakt 2010; 8:75-84

Referaty i komunikaty w materiałach konferencyjnych:
1. Szczeklik A, Sanak M, Niżankowska E, Mastalerz L, Bochenek G, Pulka G, Świerczyńska M: Provocation tests in asthma: relationship between urinary cysteinyl-leukotrienes response and leukotriene C4 synthase genetic polymorphism. World Asthma Meet., Barcelona, Spain, 1998. Eur. Respir. J. 1998, 12, suppl. 29, 71s, (abstr. P537).
2. Szczeklik A, Niżankowska E, Bochenek G, Mastalerz L, Sanak M, Świerczyńska M, Ćmiel A: Allergic and exercise challenge tests in asthma: relation between urinary cysteinyl-leukotrienes response and leukotriene C4 synthase genetic polymorphism. Annual Meeting of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Brussels, Belgium. Allergy 1999, 54 (supl. 52), 2.
3. Bochenek G, Mastalerz L, Sanak M, Sładek K, Nagraba K, Podolec Z, Świerczyńska M, Niżankowska E, Szczeklik A: Urinary leukotriene E4 and prostaglandin D2 response to allergen and exercise provocation tests in asthma: relationship to leukotriene C4 synthase polymorphism. Annual Congress of European Respiratory Society, Madrid, Spain. Eur Respir J 1999, 14 (supl 30), 423.
4. Szczeklik A, Niżankowska E, Bochenek G, Radwan J, Nagraba K, Świerczyńska M, Mejza F, Gielicz A: Regulatory role of COX products in asthma. 8th Symposium of Jagiellonian Medical Research Centre, Cracow 2000.
5. Bochenek G, Sanak M, Sładek K, Nagraba K, Świerczyńska M, Niżankowska E, Szczeklik A: Does variation in cysteinyl leukotriene expression modulate PGD2 release from mast cells in asthma? International Conference of American Thoracic Society, Toronto, Canada. Am J Respir Crit Care Med 2000, 161 (supl. 3), A327.
6. Bochenek G, Vivet P, Niżankowska E, Świerczyńska M, Gicquel M., Szczeklik A: Tolerability of controlled-release aspirin in patients with aspirin-induced asthma. International Conference of American Thoracic Society, Toronto, Canada. Am J Respir Crit Care Med 2000, 161, (supl. 3), A607.
7. Szczeklik A, Niżankowska E, Bochenek G, Świerczyńska M, Nagraba K, Radwan J, Mejza F: Doskonała tolerancja zastosowania VIOXX-u (refecoxib), selektywnego inhibitora COX-2, w astmie aspirynowej (AIA). [Safety of VIOXX (rofecoxib), a selective inhibitor of COX-2, in aspirin-induced asthma (AIA)]. VII Polish Allergology Society Congress, Łódź, Poland. Alergia Astma Alergol 2000, 5 (supl. 2), 248.
8. Nagraba K, Sładek K, Bochenek G, Świerczyńska M, Niżankowska E, Szczeklik A: Wzrost wydzielanych z moczem F2-isoprostantów po prowokacji z kwasem acetylosalicylowym u chorych na astmę aspirynową. VII Polish Allergology Society Congress, Łódź, Poland. Alergia Astma Alergol 2000, 5 (supl. 2), 278.
9. Bochenek G, Niżankowska E, Świerczyńska M, Szczeklik A, Vivet P, Gicquel M: Tolerancja aspiryny o kontrolowanym, wolnym uwalnianiu u chorych na astmę aspirynową. [The tolerance of slow, controlled-release aspirin in aspirin-induced asthma]. VII Polish Allergology Society Congress, Łódź, Poland. Alergia Astma Alergol, 2000, 5 (supl. 2), 296.
10. Szczeklik A, Niżankowska E, Bochenek G, Radwan J, Nagraba K, Świerczyńska M, Mejza F, Gielicz A: Regulatory role of COX products in asthma. Kraków 2000. Abstracts of 8th Symposium of JMRC Eicosanoids 2000, 3.
11. Bochenek G, Niżankowska-Mogilnicka E, Nagraba K, Świerczyńska M, Szczeklik A: Prostaglandin D2 release to blood and urine following allergen or aspirin challenge in asthma. International Conference of American Thoracic Society, San Francisco, USA. Am J Respir Crit Care Med 2001, 163, A603.
12. Szczeklik A, Niżankowska E, Bochenek G, Mejza F, Świerczyńska M: Safety of a rofecoxib in aspirin-induced asthma. International Conference of American Thoracic Society, San Francisco, USA. Am J Respir Crit Care Med 2001, 163, A811.
13. Bochenek G, Niżankowska E, Mejza F, Świerczyńska M, Szczeklik A: Safety of a rofecoxib in aspirin-induced asthma. Annual Meeting of the European Respiratory Society, Berlin, Germany. Eur Respir J 2001, 18 (supl. 33), 424-425.
14. Świerczyńska M, Bochenek G, Niżankowska E, Korzeniowski S, Sas-Korczyńska B, Papla B, Olechnowicz H, Grochowski Z: Przypadek raka gruczołowato-torbielowatego tchawicy u młodej chorej. [A case of an adenoid cystic carcinoma of trachea in a young female patient]. XXVII Polish Physiatric Society, Zabrze, Poland. Pneumonol Alergol Pol 2001, 69, 462-463.
15. Bochenek G, Niżankowska-Mogilnicka E, Mejza F, Świerczyńska M, Szczeklik A: Dobra tolerancja rofekoksybu u chorych na astmę aspirynową. [Safety of rofecoxib in patients with aspirin-induced asthma (AIA)]. XXVII Polish Physiatric Society, Zabrze, Poland. Pneumonol Alergol Pol 2001, 69, 332.
16. Świerczyńska M, Niżankowska-Mogilnicka E, Stręk P, Szczeklik A: Alterations in eicosanoid metabolism in distinct types of rhinitis. European Respiratory Society Congress, Stockholm. Eur Respir J 2002, 20, 217-218s.
17. Świerczyńska M, Stręk P., Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A: Arachidonic acid metabolism is altered in non-allergic rhinitis with eosinophilia syndrome. 19th Congress of the European Rhinologic Society, Including the XXIIth I.S.I.A.N, Ulm, Niemcy 2002. Rhinology 2002, Abstr. Book s. 280, abstr. Po77.
18. Świerczyńska M, Stręk P, Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A: Uwalnianie prostaglandyn w różnych typach odpowiedzi na aspirynę w nadwrażliwości na aspirynę. [Prostaglandin release in distinct types of hypersensitive responses to aspirin] VIIth Polish Society of Allergology Congress. Int Rev Allergol Clin Immunol 2003, 2, 9, 63s.
19. Bochenek G, Niżankowska-Mogilnicka E, Gielicz A, Świerczyńska M, Podolec Z, Szczeklik A: Znaczenie pomiaru prostaglandyny D2 we krwi i moczu u chorych na astmę oskrzelową po prowokacji alergenem swoistym. [An importance of prostaglandin D2 measurement in blood and urine following specific allergen challenge in bronchial asthma]. VIIth Polish Society of Allergology Congress. Int Rev Allergol Clin Immunol 2003, 2, 9, 50s.
20. Świerczyńska M, Niżankowska E, Stręk P, Radwan J, Szczeklik A: Cechy kliniczne i biochemiczne różnych typów odpowiedzi na próbę prowokacyjną z aspiryną. [Distinct clinical and biochemical responses to aspirin provocation challenge]. Postępy w Rynologii, Warszawa. Mag. Otolaryngol. 2003, Supl 2, 10.
21. Świerczyńska M, Stręk P, Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A: Uwalnianie prostaglandyn w różnych typach odpowiedzi na aspirynę w nadwrażliwości na aspirynę. [Prostaglandin release in distinct types of hypersensitive responses to aspirin]. VII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa. Int Rev Allergol Clin Immunol 2003, 2, 9, 63s.
22. Bochenek G, Niżankowska-Mogilnicka E, Gielicz A, Świerczyńska M, Podolec Z, Szczeklik A: Znaczenie pomiaru prostaglandyny D2 we krwi i moczu u chorych na astmę oskrzelową po prowokacji alergenem swoistym. [An importance of prostaglandin D2 measurement in blood and urine following specific allergen challenge in bronchial asthma]. VII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa. Int Rev Allergol Clin Immunol 2003, 2, 9, 50s.
23. Świerczyńska M, Nizankowska E, Radwan J, Cmiel A, Szczeklik A: Distinct clinical and biochemical responses to aspirin provocation challenge. [Różnice kliniczne i biochemiczne odpowiedzi na próbę prowokacyjną z aspiryną]. ERS 13th Annual Congress, Wiedeń, Austria. Eur Resp J 2003, 22, Supl 45, 414.
24. Świerczyńska M, Niżankowska E, Ćmiel A, Radwan J, Nagraba K, Gielicz A, Szczeklik A: Clinical and biochemical differences in nasal and pulmonary responses to aspirin. [Różnice kliniczne i biochemiczne w odpowiedzi ze strony nosa i oskrzeli na próbę prowokacyjną z aspiryną]. ICACI XVIIIth WAO Congress, Vancouver, Kanada. Allergy Clin Immunol Int 2003, Supl 1, 35.
25. Świerczyńska M, Niżankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Strek P, Zagolski O, Radwan J, Nagraba K, Gielicz A, Szczeklik A: Eicosanoids in the non-allergic rhinitis with eosinophilia syndrome. [Eikozanoidy a niealergiczny nieżyt nosa z eozynofilią]. EAACI - section ENT Meeting, Ghent 2003, Belgia. Materiały zjazdowe, abstr. E-011.
26. Niżankowska-Mogilnicka E, Świerczyńska M, Strek P, Nagraba K, Gielicz A, Zarychta J, Zagolski O, Szczeklik A: The prostanoid metabolism in nasal and nasal/bronchial hypersensitive responses to aspirin challenge. [Metabolizm prostanoidów podczas próby prowokacyjnej z aspiryną u chorych z odpowiedzią ze strony nosa oraz ze strony zarówno nosa jak i oskrzeli]. EAACI - section ENT Meeting, Ghent 2003, Belgia. Materiały zjazdowe, abstr. E-013.
27. Niżankowska E, Świerczyńska M, Bochenek G, Strek P, Radwan J, Nagraba K, Gielicz A, Szczeklik A: Eicosanoid alternations in non-allergic rhinitis with eosinophilia syndrome (NARES) associated with bronchial asthma and nasal polyposis (NP). American Thoracic Society International Conference, Orlando, USA. J Respir Crit Care Med 2004; 169:321.
28. Świerczyńska M, Niżankowska E, Bochenek G, Szczeklik A: Aspirin hypersensitivity originating in the course of allergic rhinitis. Annual Meeting of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (XXII EAACI Congress), 12-16 June 2004, Amsterdam. Abstract 82. Abstract Book – s 32.
29. Świerczyńska M, Niżankowska E, Bochenek G, Nagraba K, Grzywacz M, Zarychta J, Strek P, Szczeklik A: High CT sinus score and baseline urinary leukotriene E4 in asthmatics - predictors of aspirin hypersensitivity? European Respiratory Society 13th Annual Congress, Glasgow, England. Eur Resp J 2004, 22, Supl 45, 414.
30. Świerczyńska M, Niżankowska E, Nagraba K, Gielicz A, Radwan A, Bochenek G, Stręk P, Szczeklik A: Współistnienie nadwrażliwości na aspirynę u chorych na alergiczny i niealergiczny typ nieżytu nosa. XXVIII Polish Physiatric Society, Zabrze, Poland. Pneumonol Alergol Pol 2004; 72:305.
31. Stręk P, Zagólski O, Świerczyńska M, Nizankowska E, Szałapata-Kraśniak M: Ocena skuteczności chordotomii tylnej u chorych z obustronnym porażeniem fałdów głosowych. [Results of posterior cordotomy in patients with bilateral vocal fold paralysis]. XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Głowy i Szyi. Lublin 2004, materiały zjazdowe.
32. Bochenek G, Niżankowska E, Świerczyńska M, Szczeklik A: Plasma levels of 9a,11b-PGF2 (a metabolite of PGD2) following allergen and aspirin challenge. ERS Smooth Muscle Scientific Seminar: The bronchial smooth muscle in bronchial responsiveness. 19-22 June 2004, Gullmarsstrand, Norwegia.
33. Niżankowska E, Świerczyńska M, Bochenek G, Zarychta J, Szczeklik A: Plasma levels of prostaglandin D2 and the course of rhinosinusitis in aspirin-induced asthma. XIXth World Allergy Organization Congress and XXIVth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), 26 June – 1 July 2005, Monachium, Germany. Allergy Clin. Immunol. Int.: J. World Allergy Org., 2005, suppl. 1, 148. Poster 377.
34. Świerczyńska M, Niżankowska E, Grzywacz M, Strek P, Szczeklik A: The role of mast cells in allergic, non-allergic and aspirin-induced asthma and rhinitis. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005. Eur Respir J 2005; 26 (Suppl. 49): 589. Poster P3769.
35. Niżankowska E, Świerczyńska M, Szczeklik A: Evolution of aspirin hypersensitivity in allergic and non-allergic types of rhinitis. AAAAI 61st Annual Meeting, March 18-22, 2005, San Antonio, TX. J Allergy Clin Immunol 2005; 115: S47. Abstract 188.
36. M. Swierczynska, E. Nizankowska, P. Strek, A. Gielicz, A. Szczeklik: The role of gender in aspirin hypersensitivity (a study under the patronage of the GA2LEN). 16th ERS Annual Congress, Munich, Germany, September 2-6, 2006. Eur Respir J 2006, 28 (Suppl. 50), 223s. Poster 1319.
37. M. Swierczynska, E. Nizankowska-Mogilnicka, T. Bienkowski, A. Gielicz, J. Radwan, A. Szczeklik. The leukotriene E4 excretion following nasal aspirin challenges in patients with rhinitis and asthma assessed by two distinct methods. 17th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, 15-19.09.2007. Eur Respir J 2007; 30 (suppl. 51): 63s. Poster E532.
38. M. Swierczynska, E. Nizankowska-Mogilnicka, P. Strek, A. Gielicz, M. Grzywacz, A. Szczeklik. The course of aspirin-induced asthma may be helpful in predicting the type of response to aspirin. 18th ERS Annual Congress, Berlin, Germany 4-8.10.2008. 196s. Poster 1152.
39. M. Swierczynska, E. Nizankowska-Mogilnicka. L’asthme avec l’intolerance a l’aspirine. Trzecia Polsko-Francuska Konferencja Pneumonologów, Warszawa, 24–25.10.2008. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77: 217s.
40. Świerczyńska-Krępa M, Niżankowska-Mogilnicka E, Rybarczyk H, Szczeklik A. Aspirin desensitisation in patients with asthma and aspirin hypersensitivity and without aspirin hypersensitivity. Symposium on Experimental Rhinology and Immunology of the Nose, Belgia, Bruksela, 4-6.11.2010.
41. Świerczyńska-Krępa M, Niżankowska-Mogilnicka E, Gielicz A, Rybarczyk H, Szczeklik A. Chronic aspirin desensitisation in aspirin-induced asthma: Clinical effects and eicosanoid response: a double-blind study. American Thoracic Society International Conference, USA, Denver, 13-18.05.2011 - data wpływu do redakcji: 3.11.2010.
Dorobek zawodowy
Stypendia:
Hospital Pellegrin, Universite Bordeaux, laboratorium (alergologiczne, genetyczne); oddział chorób wewnętrznych Bordeaux, Francja
Ruhruniversitat, oddział chirurgiczny, Bochum, Niemcy
Ospedali Civili, Universita di Brescia, oddział laryngologiczny, Brescia, Włochy
Hopital Bichat, oddział pulmonologiczny, Paryż, Francja
Universiteit Gent, Upper Airways Research Laboratory, Gandawa, Belgia
Zainteresowania zawodowe
DIAGNOSTYKA (TESTY SKÓRNE Z ALERGENAMI, SPIROMETRIA, RYNOMANOMETRIA) I LECZENIE ALERGII WZIEWNEJ, "SKÓRNEJ" I POKARMOWEJ, ASTMY, PRZEWLEKŁEGO KASZLU ORAZ INNYCH CHORÓB ALERGICZNYCH I PULMONOLOGICZNYCH OPARTE O WIELOLETNIĄ PRAKTYKĘ W KLINICE UNIWERSYTECKIEJ
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc – sekretarz (Małopolska) – do 2010 roku
Polskie Towarzystwo Alergologiczne – członek zarządu sekcji Młodych Alergologów (do 2009 roku)
European Respiratory Society
European Academy of Allergy and Clinical Immunology
Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Global Allergy and Asthma European Network
Inne informacje
- prezentacja kilkudziesięciu rocznie warsztatów i wykładów o tematyce alergologicznej i pulmonologicznej
- udział w tworzeniu portalu alergologicznego medycyny praktycznej dla pacjentów (kilkadziesiąt artykułów o tematyce alergologicznej) (http://alergie.mp.pl/chorobyalergiczne/wartowiedziec.html)
- licencjonowana pilotka wycieczek zagranicznych (Francja, Włochy)
Kontakt
  • telefon: +48338229022 rejestracja gabinet prywatny

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.