×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

Specjalizacja

  • Chirurgia ogólna
  • Endokrynologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

Informacje i kontakty

Studia
1947–1952 Uniwersytet Warszawski i Akademia Medyczna w Warszawie
Przebieg pracy zawodowej
2008– Członek korespondent Wydziału Lekarskiego PAU
2001– Członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Min. Zdrowia
2000– Członek Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej
1996– Redaktor Naczelny miesięcznika „ Terapia ”
1995– Członek Rady Programowej „Polski Merkuriusz Lekarski”
1994– Członek Rzeczywisty Societas Scientiarum Varsoviensis
1994– Członek Polskiej Akademii Medycyny
2011–2014 Członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN
2008–2011 Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN
1996–2006 Przewodniczący Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN (trzy kadencje)
1989–2005 Przewodniczący Komisji d/s Członków Honorowych ZG.TChP
1977–2005 Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
1996–1999 Członek Zespołu Medycznego Komitetu Badań Naukowych
1996–1999 Członek Komitetu Zakażeń Szpitalnych PAN
1984–1999 Członek. Komitetu Redakcyjnego „ Polski Przegląd Chirurgiczny”
1974–1999 Kierownik Kliniki Chirurgicznej II Wydz. Lek., a następnie Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii I Wydz. Lek. A.M. w Warszawie
1956–1999 Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Medycznej w Warszawie
1994–1998 Członek Polskiego Komitetu UNICEF
1996–1997 Członek Komitetu Prognoz “Polska XXI wieku” przy Prezydium PAN
1993–1997 Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich, (dwie kadencje)
1987–1997 Członek Kolegium Redakcyjnego "Wiadomości Lekarskie"
1993–1996 Członek Komisji ds. Zakażeń Szpitalnych Rady San-Epid. MZ i OS
1990–1996 Rektor Akademii Medycznej w Warszawie ( dwie kadencje)
1986–1996 Członek Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
1994–1995 Delegat Prezydenta RP. do komisji Wspólnej ds. Zagrożeń Zdrowia
1993–1995 Przewodniczący Rady d/s Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP
1978–1995 Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa
1988–1994 Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
1990–1993 Vice- Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Medycznych
1988–1992 Członek Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej
1991–1991 Członek Zespołu Doradczego Min Zdrowia d/s list leków podstawowych i uzupełniających
1977–1991 Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich – (7 kadencji) Ponowny wybór: 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989,1991
1989–1990 Przewodniczący Rady Programowej PZWL
1983–1987 Członek. Komitetu Redakcyjnego „WORLD HOSPITALS”
1981–1987 Konsultant Wojewódzki d/s Chirurgii m. st. Warszawy
1976–1986 Członek Komisji Terapii Chirurgicznej Komitetu Terapii - PAN
1981–1985 Członek Komisji Leków przy Ministrze Zdrowia
1981–1984 Prorektor Akademii Medycznej w Warszawie,(dwie kadencje)
1976–1983 Członek Komisji Endokrynologii Komitetu Terapii PAN
1976–1979 Pełnomocnik Dziekana d/s Pomocy Materialnej Studentom
1956–1974 Asystent, adiunkt, docent I Kliniki Chirurgicznej AM w Warszawie Kierownik: Prof. T. Butkiewicz → Prof. dr Jan Nielubowicz
1952–1958 Nadterminowa obowiązkowa służba wojskowa
1952–1952 Asystent Szpitala Chirurgii Kostnej w Konstancinie. Kierownik: Prof. dr A. Gruca
Dorobek naukowy
1960r. - specjalizacja I st. z chirurgii ogólnej
1965r. - specjalizacja II st. z chirurgii ogólnej
1998r. - specjalizacja z endokrynologii
1963r. - tytuł doktora
"Anatomia chirurgiczna przytarczyc w jej znaczenie w taktyce operacyjnego leczenia ich nadczynności"
1969r. - tytuł doktora habilitowanego
"Rozpoznawanie i leczenie pierwotnej nadczynności przytarczyc"
1975r. - docent
1980r. - profesor nadzwyczajny
1991r. - tytuł profesora

Publikacje, recenzje, oceny
- autor ponad 260 opublikowanych prac naukowych, oraz licznych prac popularno- naukowych, oraz esejów.
- redaktor i współautor 2 skryptów "Postępy Chirurgii Ogólnej", CMKP 1982, i 1984
-autor pierwszego w Polsce podręcznika z ”Podstawy Chirurgii Endokrynologicznej" PZWL. 1978,
-współredaktor i współautor „Chemioterapia Zakażeń Chirurgicznych" 1995r.
-Członek „Advisory Editorial Board” – „Dialogue and Universalism” – (Warsaw University Press)
-Członek Editorial Board of the "World Hospitals" (1983-1987)

Liczba wypromowanych doktorów: 11
Opiekun habilitacji: 1
Recenzent: 38 prac doktorskich
14 rozpraw habilitacyjnych
9 przewodów o nadanie tytułu Profesora
Dorobek zawodowy
Głównymi kierunkami w pracy badawczej i działalności klinicznej była chirurgia endokrynologiczna. Należy tutaj uwzględnić: chirurgię przytarczyc (908 operacji), chirurgię nadnerczy (482 operacje) oraz chirurgię wyspiaków trzustki (82 operacje). Była to największa liczba operacji wykonanych w Kraju w chwili zakończenia aktywności chirurgicznej. Przedmiotem dalszego szczególnego zainteresowania była chirurgia przełyku, chirurgia naczyniowa, a także zakażenia chirurgiczne w ramach aktywności ogólnochirurgicznej.

Współpraca z zagranicą i zagraniczne szkolenia:
W.Brytania (3 lata), Kopenhaga ( 9 m-cy), Moskwa ( 9 m-cy) USA ( 3 m-ce), oraz liczne wizyty studialne trwające ponad 1 tydzień ( study visits) w kilkunastu krajach.
Przynależność do towarzystw i organizacji
Towarzystwo Chirurgów Polskich (1994 - członek honorowy)
Polskie Towarzystwo Szpitalnictwa
Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych (1994 - członek honorowy)
Polska Akademia Medycyny
Polskie Towarzystwo Lekarskie (2006 - członek honorowy)
PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
1981 - 1983 Członek "Management Committee” of the International Hospital Federation (IHF)
1983 - 1991 Członek "Executive Committee" of The IHF
1983 - 1987 Członek Editorial Board of the "World Hospitals"
1987 - 1989 President of the International Hospital Federation
1985 - 1987 Członek: "Interim Board* International Society for Quality Assurance
1989 - 1999 Delegat narodowy do "International Society of Surgery"
1989 – 2005 Delegat narodowy do International Federation of Surgical Colleges
1992 - 1998 Członek Executive Committee of the International Federation of Surgical Colleges
Inne informacje
Odznaczenia,
1957 – „Za wzorowa prace w Służbie Zdrowia”
1973 - Srebrny Krzyż Zasługi
1976 – Złoty Krzyż Zasługi
1962 - indywidualna nagroda Z.G. Tow. Chir. Pol. za pracę naukową,
1978 - Indywidualna nagroda II 0 Ministra Zdrowia za pierwszy w Polsce podręcznik chirurgii endokrynologicznej: "Podstawy Chirurgii Endokrynologicznej" PZWL.,
1978 - Złota Odznaka Honorowa „ Za Zasługi dla Warszawy”
1978 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1986 - Indywidualna nagroda I0 Ministra Zdrowia za działalność w Służbie Zdrowia.
1989 – Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa
1989 - Nagroda naukowa zbiorowa Towarzystwa Chirurgów Polskich im. Ludwika Rydygiera uzyskana na Zjeździe Jubileuszowym T.Ch.P. w Krakowie.,
1989 - Waszyngton - Na World Congress of the International Hospital Federation –General
Assembly nadało godność "Honorary Member” of the I.H.F.,
1994 - Odznaczony Medalem "Gloria Medicinae".,
1994 - Członek Honorowy: Towarzystwa Chirurgów Polskich
1994 - Członek Honorowy: Pol. Tow. Zakażeń Szpitalnych,
1995 - Nagroda im L. Rydygiera za najlepsze prace na 57 Zjeździe Towarzystwa Chirurgów Polskich,
1999 - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
1998 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
2001 - Medal 400-lecia Warszawy
2006 - Członek Honorowy: Pol. Tow. Lekarskiego
2006 – Bene Merenti Professor Tadeusz Tołłoczko. Consilii Cracoviensi Societatis Chirurgorum Polonorum
od 1956 r - szereg nagród JM., Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za prace naukowa, organizacyjna i dydaktyczną-
2010 - Krzyż Konderski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

    • Robert Żołnowski
      Wspaniały fachowiec w swojej profesji.Jestem po usunięci przytarczyc już 23 lat.Po tylu latach mój parahormon jest w granicach normy oscyluje ok 500 -800.Przypomnę że jestem osobą dializowaną.Więc te poziomy nie są tragiczne.