×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

dr n.med Włodzimierz Markiewicz

Specjalizacja

  • Chirurgia ogólna
  • Chirurgia onkologiczna

Informacje i kontakty

Dorobek naukowy
Autor i współautor 79 prac i doniesień zjazdowych
Dorobek zawodowy
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej Ordynator oddziału chirurrgii onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii
Zainteresowania zawodowe
Wędkarstwo,turystyka
Kontakt

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

    • Tadeusz Szoldrowski
      P o d z i ę k o w a n i e !!!!!!!! Zespołom lekarzy i pielęgniarek na czele z ordynatorem Oddziału Chirurgii Onkologicznej dr n. med. Włodzimierzem Markiewiczem za udaną operację i sumienną opiekę medyczną po operacji serdeczne podziękowanie składa pacjent Tadeusz Szołdrowski z Białegostoku. Dzięki temu powracam do zdrowia. Białystok 28.04.2014 roku