×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Specjalizacja

 • Angiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

(Ordynator)

 • Ziołowa 45-47, 40-635, Katowice - Ochojec

Informacje i kontakty

Studia
1972–1978 Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - dyplom z wyróżnieniem
Przebieg pracy zawodowej
2001– Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii SUM, Ordynator II Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego Katowice-Ochojec
2001–2008 Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM w Katowicach
1996–2001 Prodziekan Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach
1978–2001 I Katedra Kardiologii - Klinika Kardiologii
Dorobek naukowy
1981 Specjalizacja Ist. z chorób wewnętrznych
1985 Specjalizacja IIst. z chorób wewnętrznych
1986 Specjalizacja IIst. z kardiologii
1986 Stopień naukowy doktora nauk medycznych - doktorat
1994 Stopień naukowy doktora habilitowanego - habilitacja
1998 Nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego w
w Klinice Kardiologii I Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SAM
2001 Tytuł naukowy profesora
2009 Stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Kardiologii SUM
2011 Specjalizacja z angiologii

Dorobek naukowy:
191 opublikowanych artykułów naukowych, 2 druki zwarte oraz 55 rozdziałów w monografiach
248 wystąpień i komunikatów na kongresach krajowych i zagranicznych
Impact Factor za pełnotekstowe publikacje 55,066
Punktacja MNiSW 1153 punkty
Promotor 12 zakończonych przewodów doktorskich, wszczęcie 3 przewodów doktorskich
Recenzent 6 wniosków do tytułu profesora, 14 habilitacji i 25 dysertacji doktorskich

Główne kierunki pracy badawczej:
Ultradźwiękowa diagnostyka schorzeń serca i naczyń
diagnostyka i terapia w ostrych zespołach wieńcowych
diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca oraz chorych ze sztucznymi zastawkami serca
diagnostyka i leczenie chorych z ciężką niewydolnością serca
badania nad etiologią zapalną choroby wieńcowej
badania molekularne w chorobie wieńcowej
echokardiografia obciążeniowa w diagnostyce choroby wieńcowej;
hemodynamika serca w stymulacji endokawitarnej

Dorobek kliniczny:
* Wyszkolenie zespołu lekarzy do wykonywania ultradźwiękowych badań
diagnostycznych oraz innych procedur niezbędnych w warunkach ostrego dyżuru
* Wdrożenie w Klinice nowych metod interwencji w naczyniach obwodowych, jak
angioplastyka tętnic szyjnych i nerkowych
* Wdrożenie do użytku klinicznego metody czynnościowej echokardiografii, co
wpłynęło na poprawę kwalifikacji chorych do koronarografii oraz do zabiegów
rewaskularyzacyjnych (angioplastyki lub zabiegu kardiochirurgicznego)
* Utworzenie w Klinice Kardiologii Pododdziału Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego, przystosowanego do przyjmowania chorych na ostrych dyżurach z
ostrymi zespołami wieńcowymi
Przynależność do towarzystw i organizacji
1994 członek International Society of Cardiovascular Ultrasound
1982 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
1996 członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Working Group on Echocardiography
2004-2009 przewodniczący Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
1997-2000 członek Zarządu Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - skarbnik
1979 Polskie Towarzystwo Lekarskiestwa Kardiologicznego
1981 Towarzystwo Internistów Polskich
od 2007 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
od 2007 przewodniczący Komisji Nauki i Grantów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
od 2009 członek Zarządu sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Inne informacje
Staże zagraniczne:
1985 RehaZentrum, Bad Krozingen, Niemcy
1993 Universitatsklinik, Heidelberg, Niemcy

Nagrody i odznaczenia:
Nagrody Rektora SUM za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową
Nagroda Ministra Zdrowia za działalność organizacyjną, naukową i
dydaktyczną na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej (2005)
Brązowy (1987) i Złoty (2000) Krzyż Zasługi
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000)

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

Zobacz także
 • Cystynuria
 • Nefropatia zaporowa
 • Przyczyny nadkrzepliwości wrodzonej, czyli słowo o genetyce
 • Elektrokardiograficzny test wysiłkowy
 • Zakrzepica żylna
 • Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej
 • Kardiowersja elektryczna
 • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa naczyń wieńcowych
 • Zespół pozakrzepowy
 • Tętniak aorty
 • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
 • Niedokrwistość syderoblastyczna
 • Kamica nerkowa
 • Badanie PET serca
 • Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc
 • Zakrzepica żylna
 • Dieta w nadciśnieniu tętniczym
 • Cukrzyca u kobiet w ciąży
 • Rozlany skurcz i bolesne skurcze przełyku
 • Miażdżyca