×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Scyntygrafia serca

Lek. med. Hanna Dziedzic,

Co to jest scyntygrafia serca?

Scyntygrafia serca to nieinwazyjne badanie obrazowe, przeprowadzane z użyciem izotopu (tj. substancji promieniotwórczej).

Izotop, przepływając wraz z krwią przez tętnice wieńcowe, jest wychwytywany przez serce. Miejsca, w których znacznik nie zgromadził się, to miejsca upośledzonego przepływu krwi (perfuzji) i upośledzonej żywotności (obszary żywego, ale niekurczącego się mięśnia).

Jakie są wskazania do scyntygrafii serca?

Scyntygrafię serca wykorzystuje się w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca u osób:

 • ze zmianami w EKG utrudniającymi ocenę elektrokardiograficznego testu wysiłkowego, takimi jak: blok lewej odnogi pęczka Hisa, zespół WPW (zespół Wolffa, Parkinsona i White’a), spoczynkowe obniżki odcinka ST >1 mm
 • z wszczepionym stymulatorem („rozrusznikiem”) serca
 • po zabiegu rewaskularyzacji wieńcowej (angioplastyce wieńcowej, pomostowaniu aortalno-wieńcowym [„bajpassy”])
 • które nie mogą osiągnąć odpowiedniego obciążenia wysiłkiem podczas elektrokardiograficznego testu wysiłkowego
 • z podejrzeniem zatorowości płuc
 • z kardiomiopatią.

Jakie są przeciwwskazania do scyntygrafii serca?

Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia scyntygrafii serca ze względu na związane z tym badaniem promieniowanie jest w przypadku kobiet ciąża lub okres karmienia piersią.

Warunkiem przeprowadzenia badania jest miarowy rytm (akcja) serca.

Jak się należy przygotować do badania scyntygraficznego serca?

Należy

 • odstawić leki (np. ß-blokery), których działanie zakłóca interpretację zapisu EKG
 • przed rozpoczęciem testu poddać się badaniu lekarskiemu (wywiad, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego), w czasie którego mogą zostać wykryte ewentualne przeciwwskazania do przeprowadzenia próby
 • poinformować lekarza wykonującego badanie o stosowanych lekach, ciąży, okresie karmienia piersią, a także o pojawieniu się podczas badania bólu, duszności czy innych niepokojących objawów.
 • zabrać ze sobą śniadanie oraz karton mleka, które spożywa się po podaniu radioizotopu, przed rejestracją obrazów mięśnia sercowego.
 • usunąć metalowe przedmioty, takie jak biżuteria, monety, paski z metalowymi klamrami.

Nie należy

 • spożywać posiłku na 3 godziny przed testem; można spożywać płyny (z wyjątkiem wymienionych poniżej)
 • palić tytoniu, pić alkoholu, herbaty i kawy.

Jak się wykonuje badanie scyntygraficzne serca?

Badanie przeprowadza się za pomocą urządzenia zwanego gammakamerą, w 2 etapach w ciągu 2 dni.

Etap I 

Podczas pierwszego etapu przeprowadza się próbę wysiłkową farmakologiczną (z użyciem leków, takich jak dopamina, dobutamina, adenozyna albo dipirydamol) lub próbę wysiłkową na rowerze stacjonarnym (cykloergometrze rowerowym) lub bieżni ruchomej. W czasie badania kontroluje się EKG i ciśnienie tętnicze. W momencie osiągnięcia maksymalnego wysiłku przez kaniulę w żyle obwodowej (tzw. wenflon) podaje się choremu znacznik promieniotwórczy. Po upływie około godziny rejestruje się obrazy serca za pomocą gammakamery.

Etap II

Drugi etap – spoczynkowy, przeprowadza się zazwyczaj następnego dnia, ewentualnie w ciągu tygodnia. Ponownie podaje się radioizotop przez wenflon i po upływie około godziny wykonuje się spoczynkowe rejestracje obrazów mięśnia sercowego. Następnie analizuje się uzyskane obrazy oraz porównuje zarejestrowane zmiany w ukrwieniu mięśnia sercowego w czasie wysiłku i podczas spoczynku.

Ryc. 1. Scyntygrafia mięśnia sercowego

Czy promieniowanie jonizujące podczas scyntygrafii serca jest bezpieczne?

Najczęściej stosowanymi izotopami są technet-99m oraz tal-201, które są wychwytywane przez komórki mięśnia sercowego (tzw. kardiomiocyty). Ich dawka zależy od masy i powierzchni ciała pacjenta. Emitują one promieniowanie gamma, rejestrowane za pomocą gammakamery. Pochłaniana podczas badania dawka jest bezpieczna dla zdrowia. Nie przekracza ona dawki otrzymywanej podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich. Dodatkowo izotop technetu-99m bardzo szybko ulega rozpadowi i wydaleniu z organizmu.

28.06.2013

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.