Etform SR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Doustny lek hipoglikemizujący, pochodna biguanidu

Preparat zawiera substancję metformina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Etform SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 1 g; 120 tabl.
Sandoz
46,65 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
23,61 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca; dodatkowo: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy
Etform SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 1 g; 30 tabl.
Sandoz
12,42 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
8,26 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca; dodatkowo: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy
Etform SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 1 g; 60 tabl.
Sandoz
24,15 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
12,63 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca; dodatkowo: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy
Etform SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 500 mg; 120 tabl.
Sandoz
24,15 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
12,63 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca; dodatkowo: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy
Etform SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 500 mg; 30 tabl.
Sandoz
6,25 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
5,77 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca; dodatkowo: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy
Etform SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 500 mg; 60 tabl.
Sandoz
12,42 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
8,26 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca; dodatkowo: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy
Etform SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 750 mg; 120 tabl.
Sandoz
35,48 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
18,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca; dodatkowo: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy
Etform SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 750 mg; 30 tabl.
Sandoz
9,36 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
7,04 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca; dodatkowo: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy
Etform SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 750 mg; 60 tabl.
Sandoz
18,38 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
10,54 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca; dodatkowo: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2022 r.

Co zawiera i jak działa Etform SR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Leczenie cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowej kontroli glikemii. Lek można stosować w monoterapii lub leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi albo z insuliną. Dorośli. P.o. 1 ×/d, z wieczornym posiłkiem. W monoterapii lub leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi początkowo zwykle 500 mg/d; następnie co 10–15 dni dawkę można zwiekszać o 500 mg, dostosowując ją na podstawie wyników oznaczeń stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może zapobiec wystąpieniu działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Maks. zalecana dawka wynosi 2 g/d. Jeśli podawanie metforminy o przedłużonym uwalnianiu w dawce 2 g 1 ×/d nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii, można zamienić lek na preparat metforminy o natychmiastowym uwalnianiu, w maks. dawce 3 g/d. U pacjentów leczonych wcześniej metforminą w postaci o natychmiastowym uwalnianiu dawka początkowa preparatu o przedłużonym uwalnianiu powinna być równoważna z dotychczas stosowaną dawką dobową metforminy; u osób stosujących dotychczas dawki >2 g/d nie zaleca się zamiany na preparat o przedłużonym uwalnianiu. W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na metforminę należy odstawić poprzednio stosowany lek i zastosować metforminę zgodnie z zaleceniami. W leczeniu skojarzonym z insuliną początkowo zwykle 500 mg/d; dawkę insuliny ustala się w zależności od stężenia glukozy we krwi. Dawka maks. u osób z niewydolnością nerek jest ustalana w zależności od wartości GFR: 60–89 ml/min – 2 g/d (można rozważyć zmniejszenie dawki w reakcji na pogarszającą się czynność nerek), 45–59 ml/min – 2 g/d, 30–44 ml/min – 1 g/d; w przypadku GFR <59 ml/min przed rozważaniem rozpoczęcia leczenia metforminą, należy przeanalizować czynniki mogące zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej, a dawka początkowa nie może przekraczać 1/2 dawki maks. U osób w podeszłym wieku dawkę ustalić na podstawie parametrów czynności nerek. U osób z zaburzeniami czynności nerek wartość GFR należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia metforminą, a następnie co najmniej 1 ×/rok; u osób ze zwiększonym ryzykiem dalszego pogorszenia czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku czynność nerek należy oceniać częściej, np. co 3–6 mies.
Zapobieganie cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. Dorośli. P.o. Zwykle 1–1,5 g 1 ×/d podczas wieczornego posiłku.

Kiedy stosować Etform SR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

- Leczenie cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą samej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowej kontroli glikemii. Etform SR może być stosowany w monoterapii lub w terapii skojarzonej z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.
- Zapobieganie cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym.

Kiedy nie stosować preparatu Etform SR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, każdy rodzaj ostrej kwasicy metabolicznej (takiej jak kwasica mleczanowa, cukrzycowa kwasica ketonowa), stan przedśpiączkowy w cukrzycy, ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), ostre stany mogące prowadzić do zaburzeń czynności nerek (np. odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs), choroby, szczególnie o ostrym przebiegu lub zaostrzenie chorób przewlekłych, mogące być przyczyną niedotlenienia tkanek (np. niewyrównana niewydolność serca, niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał serca, wstrząs), niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm. Nie stosować u dzieci.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające metformina

Avamina (tabletki powlekane) Avamina SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Diabufor XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Etform (tabletki powlekane) Etform 500 (tabletki powlekane) Etform 850 (tabletki powlekane) Formetic (tabletki powlekane) Glucophage 500 (tabletki powlekane) Glucophage 850 (tabletki powlekane) Glucophage 1000 (tabletki powlekane) Glucophage XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Metcrean (tabletki powlekane) Metcrean XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Metfogamma 500 (tabletki powlekane) Metfogamma 850 (tabletki powlekane) Metfogamma 1000 (tabletki powlekane) Metformax 500 (tabletki) Metformax 850 (tabletki) Metformax 1000 (tabletki powlekane) Metformax SR 500 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Metformax SR 750 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Metformax SR 1000 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Metformin Bluefish (tabletki powlekane) Metformin Galena (tabletki) Metformin Vitabalans (tabletki powlekane) Siofor 500 (tabletki powlekane) Siofor 850 (tabletki powlekane) Siofor 1000 (tabletki powlekane) Siofor XR 500 mg (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Siofor XR 750 mg (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Siofor XR 1000 mg (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Symformin XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Zenofor SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta