Gripex Duo - tabletki powlekane

Jest to preparat zawierający paracetamol - lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy i fenylefrynę - substancję wspomagającą udrażnianie nosa, zmniejszającą obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.

Preparat zawiera substancję paracetamol + fenylefryna

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Gripex Duo
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 500 mg paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny; 16 tabl.
US Pharmacia
23,58 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Gripex Duo - tabletki powlekane?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne: paracetamol i fenylefrynę. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Fenylefryna to lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Fenylefryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa.
Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut, a fenylefryny w ciągu 60–120 minut po przyjęciu preparatu. Składniki preparatu przenikają przez łożysko a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Gripex Duo - tabletki powlekane?

Wskazaniem do stosowania preparatu jest doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, takich jak: gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, katar oraz niedrożność nosa i zatok przynosowych. 

Kiedy nie stosować preparatu Gripex Duo - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­• z niewydolnością wątroby
­• z ciężką niewydolnością nerek
­• z chorobami serca lub naczyń
• z zaburzeniami rytmu serca
• z nadciśnieniem tętniczym
­• z cukrzycą
• z guzem chromochłonnym nadnerzy
• z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania
• z nadczynnością tarczycy
• z rozrostem gruczołu krokowego
• z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej
• stosujących równolegle lub w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy (MAO)
• stosujących równolegle trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub zydowudynę
• z chorobą alkoholową,
a także:
• u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.
­

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Gripex Duo - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat należy stosować, jeśli wymagane jest równoczesne działanie obkurczające naczynia krwionośne fenylefryny i działanie przeciwbólowe i/lub przeciwgorączkowe paracetamolu. W przypadku przeważania jednego z objawów (albo niedrożności nosa albo bólu głowy i/lub gorączki) preferowane jest stosowanie pojedynczej substancji czynnej.

Preparat paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie należy stosować preparatu z innymi lekami, zawierającymi sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) lub lekami stosowanymi w przeziębieniugrypie.

Podczas leczenia nie wolno pić alkoholu, ze względu na możliwość powstawania toksycznego metabolitu, wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może doprowadzić do niewydolności wątroby.

Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami czynności wątroby, w tym z ostrym zapaleniem wątroby, chorobą alkoholową oraz u chorych stosujących równolegle leki o działaniu hepatotoksycznym. U osób z chorobami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania i uszkodzenia wątroby przez paracetamol.

Stosowanie preparatu w dawkach wyższych niż zalecane może prowadzić do ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby. Ryzyko przedawkowania jest większe u osób z chorobami wątroby. W trakcie leczenia należy monitorować aktywność enzymów wątrobowych.

Należy zachować ostrożność u osób:
• z niewydolnością wątroby lub nerek (lekarz prawdopodobnie zaleci monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych i pracy nerek)
• z zarostową chorobą naczyń
• z zespołem Reynauda
• ze stabilną chorobą wieńcową
• z niewydolnością oddechową
• z astmą oskrzelową
• stosujących równolegle leki z grupy antagonistów receptorów beta-adrenergicznych
• stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (lekarz zaleci odpowiednie dostosowanie ich dawki na podstawie oznaczenia wskaźników krzepnięcia krwi).

Podczas leczenia mogą wystąpić ciężkie, zagrażające życiu reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna-rozpływna naskórka i ostra uogólniona osutka krostkowa, związane ze stosowaniem paracetamolu. Jeśli wystąpią objawy reakcji skórnych (np. postępująca wysypka skórna często z pęcherzami lub zmianami w obrębie błon śluzowych) należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Szybkość wchłaniania preparatu zmniejsza się w przypadku przyjmowania go wraz z posiłkiem.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
• preparat zawiera sorbitol i glukozę; osoby z dziedziczną nietolerancją fruktozy oraz z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinny go stosować
• preparat zawiera barwnik – żółcień spożywczą; może powodować reakcje alergiczne.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojzadów i obsługi maszyn?
W czasie stosowania preparatu należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Gripex Duo - tabletki powlekane

Preparat ma tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 65 kg.
1–2 tabletki co 4 godziny. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabletek, nie należy jej przekraczać.

Dorośli i młodzież o masie ciała 43–65 kg.
1 tabletka co 4 godziny. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabletek, nie należy jej przekraczać.

Dorośli i młodzież o masie ciała 33–43 kg.
1 tabletka co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 tabletki, nie należy jej przekraczać.

Bez konsultacji z lekarzem, preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni.

Należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę leku, przez możliwie najkrótszy czas. Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12 lat.

U osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami leku powinien wynosić 6 godzin, a w przypadku ciężkiej niewydolności nerek - 8 godzin.

U osób ze stabilną, przewlekłą niewydolnością wątroby, stosowanie paracetamolu, zgodnie ze schematem dawkowania, zwykle nie powoduje uszkodzenia wątroby. U takich osób nie należy stosować dawek maksymalnych, a także należy zachować odstęp co najmniej 6 godzin pomiędzy kolejnymi dawkami.

Tabletkę można połknąć w całości popijając szklanką wody lub rozpuścić ją w połowie szklanki wody, a następnie wypić przygotowany roztwór. Tabletkę można również podzielić na 2 części w celu ułatwienia połknięcia.


Czy można stosować Gripex Duo - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol lub fenylefrynę (ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych).

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a fenylefryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery) oraz z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego (w tym metylodopa, rezerpina).

Fenylefryna zawarta w preparacie stosowana z indometacyną, beta-blokerami lub metylodopą może spowodować przełom nadciśnieniowy, stanowiący bezpośrednie zagrożenie życia.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z zydowudyną. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii). Zwiększa się też ryzyko uszkodzenia wątroby.

Paracetamol stosowany długotrwale może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, izoniazyd, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki uspokajające i nasenne oraz niektóre leki przeciwdepresyjne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperydon) zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) lub pokarm opóźniają jego wchłanianie i wystąpienie efektów jego działania.

Paracetamol wydłuża czas działania chloramfenikolu i nasila jego toksyczność.

Paracetamol może wpływać na stężenie równolegle stosowanej lamotryginy; możliwe zmniejszenie jej działania.

Cholestyramina zmniejsza szybkość wchłaniania paracetamolu. Wpływ cholestyraminy jest niewielki, jeżeli cholestyramina jest przyjmowania godzinę po przyjęciu paracetamolu.

Probenecyd wydłuża czas wydalania paracetamolu; konieczne może być zmniejszenie stosowanej dawki paracetamolu.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (takich jak np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, pomiar stężenia kwasu moczowego).

Nie stosować z innymi lekami z grupy sympatykomimetyków, w tym z innymi lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących układu sercowo-naczyniowego).

Nie stosować preparatu równolegle z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptylina) ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych.

Preparatu nie należy stosować, jeżeli przyjmowane są leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery) lub inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, np. debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metylodopa. Możliwe zmniejszenie skuteczności działania tych leków i wystąpienie nadciśnienia tętniczego oraz innych działań niepożądanych.

Równoległe stosowanie glikozydów naparstnicy (np. digoksyna) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub zawału serca.

Stosowanie fenylefryny z pochodnymi alkaloidów sporyszu (np. dihydroergotamina, ergotamina, metysergid) może powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego i wystąpienie zatrucia sporyszem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Gripex Duo - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Gripex Duo może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, jadłowstręt.

Rzadko mogą wystąpić: niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, obrzęki, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, krwotok, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, nefropatie, tubulopatie, reakcje alergiczne i nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego i skurczu oskrzeli, podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, bladość powłok skóry, reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka).

Bardzo rzadko mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa i Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i martwica toksyczna-rozpływna naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa, wykwity polekowe, skurcz oskrzeli u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka, lęk, niepokój, drżenia, nerwowość, bezsenność, rozdrażnienie, zawroty i bóle głowy, omamy.

Ponadto, z nieznaną częstością, może wystąpić zatrzymanie moczu.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające paracetamol + fenylefryna

Tantum Flu smak cytrynowy (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Tantum Flu smak pomarańczowy (proszek do sporządzania roztworu doustnego) Theraflu Zatoki (proszek do sporządzania roztworu doustnego)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Więcej badań w POZ
    Pomogą w diagnostyce niedokrwistości, zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C oraz Helicobacter pylori oraz w rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Ułatwią też lekarzowi POZ podjęcie decyzji w sprawie antybiotykoterapii
  • Internista - czym się zajmuje i jakie choroby leczy internista?
    Internista to lekarz specjalizujący się w chorobach narządów wewnętrznych u osób dorosłych. Jest to jedna z podstawowych dziedzin medycyny i jedna z najczęściej wybieranych specjalizacji – w Polsce jest 29 166 lekarzy internistów. Specjalistów medycyny rodzinnej – drugiej pod względem liczby lekarzy – 11 566