Airbufo Forspiro - proszek do inhalacji, dzielony

Preparat złożony, zawierający β2-mimetyk oraz glikokortykosteroid

Preparat zawiera substancję budezonid + formoterol (dwuwodny fumaran formoterolu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Airbufo Forspiro
proszek do inhalacji, dzielony; 160 µg + 4,5 µg (1 dawka odmierzona zawiera: 194,7 µg budezonidu, 6,1 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu, co odpowiada dawce dostarczonej: 160 µg budezonidu, 4,5 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu); 120 dawek [2 inhalatory po 60 dawek]
Sandoz
109,69 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
18,90 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Airbufo Forspiro
proszek do inhalacji, dzielony; 160 µg + 4,5 µg (1 dawka odmierzona zawiera: 194,7 µg budezonidu, 6,1 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu, co odpowiada dawce dostarczonej: 160 µg budezonidu, 4,5 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu); 60 dawek
Sandoz
59,90 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
16,11 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Airbufo Forspiro
proszek do inhalacji, dzielony; 320 µg + 9 µg (1 dawka odmierzona zawiera: 346,3 µg budezonidu, 10,8 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu, co odpowiada dawce dostarczonej: 320 µg budezonidu, 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu); 60 dawek
Sandoz
110,84 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
20,05 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Airbufo Forspiro - proszek do inhalacji, dzielony?

Systematyczne leczenie dorosłych i młodzieży w wieku ≥12 lat z astmą oskrzelową, u których wskazane jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów β2-adrenergicznych, gdy leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i krótko działającymi wziewnymi agonistami receptorów β2-adrenergicznych stosowanymi doraźnie nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów choroby lub objawy choroby są odpowiednio kontrolowane za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów β2-adrenergicznych stosowanych osobno. Wziewnie. Leczenie podtrzymujące (lek stosuje się systematycznie, w razie konieczności przyjmując odrębny, szybko działający lek rozszerzający oskrzela). Dorośli. Preparat w dawce 160 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną: 1–2 dawek 2 ×/d; u niektórych chorych może być konieczne zwiększenie dawki do 4 inhalacji 2 ×/d. Preparat w dawce 320 µg + 9 µg/dawkę inhalacyjną: 1 dawka 2 ×/d, u niektórych chorych może być konieczne zwiększenie dawki do 2 inhalacji 2 ×/d. Młodzież w wieku ≥12 lat. Preparat w dawce 160 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną: 1–2 dawek 2 ×/d. Preparat w dawce 320 µg + 9 µg/dawkę inhalacyjną: 1 dawka 2 ×/d. Po uzyskaniu kontroli objawów można podjąć próbę stosowania preparatu 1 ×/d. Należy stosować najmniejszą dawkę podtrzymującą zapewniającą opanowanie objawów choroby. Leczenie podtrzymujące i doraźne. Należy zalecić pacjentowi, aby zawsze miał przy sobie stosowany preparat. Dorośli i młodzież w wieku ≥ 12 lat. Preparat w dawce 160 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną: 2 inhalacje/d (po 1 dawce rano i wieczorem lub 2 dawki przyjmowane jednocześnie rano albo wieczorem); u niektórych pacjentów konieczne może być stosowanie 2 inhalacji 2 ×/d. W razie wystąpienia objawów pacjent powinien przyjąć 1 dodatkową dawkę (1 inhalacja). Jeśli po kilku minutach objawy nie ustąpią, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę dodatkową. Nie wolno przyjmować jednorazowo więcej niż 6 dawek. Zazwyczaj nie jest potrzebne przyjmowanie więcej niż 8 dawek/d, jednak przez krótki czas można przyjmować do 12 dawek/d. Pacjentom, którzy przyjmują więcej niż 8 dawek/d, należy zalecić skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym. W przypadku częstego występowania konieczności rozszerzenia oskrzeli bez odpowiadającej temu konieczności zwiększenia dawki wziewnych kortykosteroidów należy zastosować alternatywne leczenie doraźne.
Objawowe leczenie osób dorosłych z POChP (FEV1 <70% wartości należnej, po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) i powtarzającymi się zaostrzeniami choroby w wywiadzie, u których występują znaczące objawy mimo systematycznego stosowania długo działających leków rozszerzających oskrzela. Dorośli. Wziewnie. Preparat w dawce 160 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną: 2 dawki 2 ×/d. Preparat w dawce 320 µg + 9 µg/dawkę inhalacyjną: 1 dawka 2 ×/d.

Kiedy stosować Airbufo Forspiro - proszek do inhalacji, dzielony?

Astma
Produkt leczniczy Airbufo Forspiro jest wskazany w systematycznym leczeniu astmy u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat, u których właściwe jest jednoczesne stosowanie wziewnego glikokortykosteroidu i długo działającego agonisty receptorów β2-adrenergicznych, gdy:
- leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i stosowanymi doraźnie krótko działającymi wziewnymi agonistami receptorów β2-adrenergicznych nie zapewniło odpowiedniej kontroli objawów choroby
lub
- stosowane osobno wziewne glikokortykosteroidy i długo działający agoniści receptorów β2-adrenergicznych zapewniły odpowiednią kontrolę objawów choroby.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
Stosowanie produktu Airbufo Forspiro jest wskazane w objawowym leczeniu dorosłych (w wieku co najmniej 18 lat) z POChP z natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV1).

Kiedy nie stosować preparatu Airbufo Forspiro - proszek do inhalacji, dzielony?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające budezonid + formoterol (dwuwodny fumaran formoterolu)

Bufomix Easyhaler (proszek do inhalacji) DuoResp Spiromax (proszek do inhalacji) Oxodil Combo (proszek do inhalacji, dzielony) Symbicort (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Symbicort Turbuhaler (inhalator proszkowy)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta