Symbicort Turbuhaler - inhalator proszkowy

Preparat złożony, zawierający β2-mimetyk oraz glikokortykosteroid

Preparat zawiera substancję budezonid + formoterol (dwuwodny fumaran formoterolu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Symbicort Turbuhaler
inhalator proszkowy; 160 µg + 4,5 µg (1 dawka zawiera: 160 µg budezonidu, 4,5 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu); 120 dawek
AstraZeneca
126,41 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
25,43 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Symbicort Turbuhaler
inhalator proszkowy; 320 µg + 9 µg (1 dawka zawiera: 320 µg budezonidu, 9 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu); 60 dawek
AstraZeneca
125,84 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
25,88 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Symbicort Turbuhaler
inhalator proszkowy; 80 µg + 4,5 µg (1 dawka zawiera: 80 µg budezonidu, 4,5 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu); 60 dawek
AstraZeneca
73,69 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
24,03 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Symbicort Turbuhaler - inhalator proszkowy?

Systematyczne leczenie chorych na astmę oskrzelową, u których wskazane jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów β2-adrenergicznych, gdy leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i krótko działającymi wziewnymi agonistami receptorów β2-adrenergicznych stosowanymi doraźnie nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów choroby lub gdy objawy choroby są odpowiednio kontrolowane za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów β2-adrenergicznych stosowanych osobno. Wziewnie. Leczenie podtrzymujące. Dorośli i młodzież po 12. rż. Preparat w dawce 160 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną lub 80 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną: 1–2 dawek 2 ×/d; u niektórych dorosłych dawkę można zwiększyć do 4 inhalacji 2 ×/d. Preparat w dawce 320 µg + 9 µg/dawkę inhalacyjną: 1 dawka 2 ×/d, u niektórych dorosłych dawkę można zwiększyć do 2 dawek 2 ×/d. Po uzyskaniu kontroli objawów można podjąć próbę stosowania preparatu 1 ×/d. Należy przestrzegać zasady podawania najmniejszej dawki podtrzymującej zapewniającej opanowanie objawów choroby. Preparat w dawce 80 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną nie jest zalecany w leczeniu ciężkiej postaci astmy. Dzieci 6.–12. rż. 2 dawki preparatu 80 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną 2 ×/d. Leczenie podtrzymujące i doraźne. Dorośli i młodzież po 12. rż. Preparat w dawce 160 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną lub 80 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną: 2 inhalacje/d (po 1 dawce rano i wieczorem lub 2 dawki przyjmowane jednocześnie rano albo wieczorem); u niektórych pacjentów konieczne może być stosowanie 2 inhalacji 2 ×/d. W razie wystąpienia objawów pacjent powinien przyjąć 1 dodatkową dawkę (1 inhalacja). Jeśli po kilku minutach objawy nie ustąpią, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę dodatkową. Nie wolno przyjmować jednorazowo więcej niż 6 dawek. Zazwyczaj nie jest potrzebne przyjmowanie więcej niż 8 dawek/d, jednak przez krótki czas można przyjmować do 12 dawek/d. Pacjentom, którzy przyjmują więcej niż 8 dawek/d, należy kategorycznie zalecić skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym.
Objawowe leczenie chorych na POChP (FEV1 <70% wartości należnej, po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) i zaostrzeniami choroby w wywiadzie, mimo systematycznego stosowania leków rozszerzających oskrzela. Dorośli. Wziewnie. Preparat w dawce 160 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną: 2 dawki 2 ×/d. Preparat w dawce 320 µg + 9 µg/dawkę inhalacyjną: 1 dawka 2 ×/d.

Kiedy stosować Symbicort Turbuhaler - inhalator proszkowy?

Symbicort Turbuhaler 80 µg + 4,5 µg (60 dawek)
Symbicort (80 mikrogramów + 4,5 mikrograma)/dawkę inhalacyjną jest przeznaczony do leczenia osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i powyżej.
Symbicort jest przeznaczony do systematycznego leczenia pacjentów z astmą oskrzelową, u których wskazane jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów ß2-adrenergicznych, gdy:
- leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i krótko działającymi wziewnymi agonistami receptorów ß2-adrenergicznych stosowanymi doraźnie nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów choroby
lub
- objawy choroby są odpowiednio kontrolowane za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów ß2-adrenergicznych stosowanych osobno.
Uwaga: Symbicort (80 µg + 4,5 µg/dawkę inhalacyjną) nie jest zalecany do leczenia pacjentów z ciężką postacią astmy.

Symbicort Turbuhaler 160 µg + 4,5 µg (120 dawek)
Astma oskrzelowa
Symbicort (160 µg + 4,5 µg)/dawkę inhalacyjną jest przeznaczony do systematycznego leczenia osób dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 i starszych) z astmą oskrzelową, u których wskazane jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów ß2-adrenergicznych, gdy:
• leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i krótko działającymi wziewnymi agonistami receptorów ß2-adrenergicznych stosowanymi doraźnie nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów choroby
lub
• objawy choroby są odpowiednio kontrolowane za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów ß2-adrenergicznych stosowanych osobno

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
Symbicort Turbuhaler (160 µg + 4,5 µg)/dawkę inhalacyjną jest wskazany do objawowego leczenia pacjentów dorosłych, w wieku 18 lat i powyżej, z POChP z natężoną objętością wydechową pierwszosekundową FEV1 <70% wartości należnej (po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) i zaostrzeniem choroby w wywiadzie mimo systematycznej terapii lekami rozszerzającymi oskrzela (patrz także punkt 4.4).

Symbicort Turbuhaler 320 µg + 4,5 µg (60 dawek)

Astma oskrzelowa
Symbicort Turbuhaler (320 mikrogramów + 9 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną jest przeznaczony do systematycznego leczenia osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat z astmą oskrzelową, u których wskazane jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów �ß2-adrenergicznych, gdy:
- leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i krótko działającymi wziewnymi agonistami receptorów �ß2-adrenergicznych stosowanymi doraźnie nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów choroby lub
- objawy choroby są odpowiednio kontrolowane za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów ß2-adrenergicznych stosowanych osobno.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
Symbicort Turbuhaler (320 mikrogramów + 9 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną jest wskazany do objawowego leczenia pacjentów dorosłych, w wieku 18 lat i powyżej, z POChP z natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV1) <70% wartości należnej (po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) i zaostrzeniem choroby w wywiadzie mimo systematycznej terapii lekami rozszerzającymi oskrzela (patrz także punkt 4.4).

Kiedy nie stosować preparatu Symbicort Turbuhaler - inhalator proszkowy?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, w tym laktozę. Preparat zawiera niewielkie ilości białka mleka. Lek nie jest przeznaczony do rozpoczynania leczenia astmy oskrzelowej.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające budezonid + formoterol (dwuwodny fumaran formoterolu)

Airbufo Forspiro (proszek do inhalacji, dzielony) Bufomix Easyhaler (proszek do inhalacji) DuoResp Spiromax (proszek do inhalacji) Symbicort (aerozol inhalacyjny, zawiesina)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Więcej badań w POZ
    Pomogą w diagnostyce niedokrwistości, zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C oraz Helicobacter pylori oraz w rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Ułatwią też lekarzowi POZ podjęcie decyzji w sprawie antybiotykoterapii
  • Internista - czym się zajmuje i jakie choroby leczy internista?
    Internista to lekarz specjalizujący się w chorobach narządów wewnętrznych u osób dorosłych. Jest to jedna z podstawowych dziedzin medycyny i jedna z najczęściej wybieranych specjalizacji – w Polsce jest 29 166 lekarzy internistów. Specjalistów medycyny rodzinnej – drugiej pod względem liczby lekarzy – 11 566