Tabcin Trend - kapsułki

Preparat złożony o kompleksowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zmniejszającym obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz działaniu przeciwhistaminowym, łagodzącym katar i kichanie.

Preparat zawiera substancję chlorfenamina (maleinian chlorfenaminy) + paracetamol + pseudoefedryna

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Tabcin Trend
kapsułki; 1 kaps. zawiera: 250 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 2 mg maleinianu chlorfenaminy; 12 kaps.
Bayer
25,90 zł
Tabcin Trend
kapsułki; 1 kaps. zawiera: 250 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 2 mg maleinianu chlorfenaminy; 24 kaps.
Bayer
41,90 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Tabcin Trend - kapsułki?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, pseudoefedrynę oraz chlorfenaminę (inaczej chlorfeniraminę), substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to pseudoefedryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Pseudoefedryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Trzeci ze składników preparatu, chlorfenamina, wykazuje działanie przeciwhistaminowe. Blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1) i w ten sposób hamuje działanie histaminy. Łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych, łzawienie. Wykazuje także działanie nasenne.
Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 60 minut po przyjęciu preparatu. Obkurczające błonę śluzową nosa działanie pseudoefedryny występuje po ok. 30 minutach i utrzymuje się przez 4–6 godzin. Działanie chlorfenaminy rozpoczyna się w ciągu 15–30 minut po podaniu i utrzymuje się przez 4–6 godzin. Składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Tabcin Trend - kapsułki?

Preparat jest wskazany w łagodzeniu objawów przeziębieniagrypy takich jak gorączka, katar, ból gardła, drapanie w gardle, kichanie, ból głowy, obrzęk błony śluzowej nosa i zatok, uczucie ogólnego rozbicia.

Kiedy nie stosować preparatu Tabcin Trend - kapsułki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z chorobami układu oddechowego, takimi jak chroniczne zapalenie oskrzeli czy rozedma
• z jaskrą
• z rozrostem gruczołu krokowego
• z chorobami serca
• z nadciśnieniem tętniczym
• chorych na cukrzycę
• z nadczynnością tarczycy
• stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO
• stosujących zydowudynę
• z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
oraz
• u kobiet w ciąży
• u kobiet w okresie karmienia piersią
• u dzieci i młodzieży do 15. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tabcin Trend - kapsułki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować równolczęsnie innych leków zawierających paracetamol i/lub sympatykomimetyki (np.leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy). W przypadku przedawkowania należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 5 dni, a w przypadku utrzymującej się gorączki dłużej niż 3 dni.

Nie stosuj preparatu dłużej, niż jest to zalecane. Nie stosuj dawek większych, niż zalecane.

Przekroczenie zalecanej dawki może spowodować trudności w zasypianiu, zawroty głowy oraz zwiększoną pobudliwość nerwową. Preparat może powodować nadpobudliwość, szczególnie u dzieci.

Podczas leczenia bardzo rzadko mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne (związane z zawartością paracetamolu). W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, wysypki, pęcherzy lub łuszczącej się skóry, należy przerwać stosowanie preparatu i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas leczenia mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), zwiążane z zawartością pseudoefedryny. Ostra osutka krostkowa może wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni leczenia, razem z gorączką oraz licznymi, małymi, zwykle niepęcherzykowymi krostkami pojawiającymi się na obrzmiałych zmianach rumieniowych i głównie umiejscowionymi w zgięciach skóry, na tułowiu i na kończynach górnych. W przypadku wystąpienia opisanych objawów, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Preparat może powodować senność. Równoległe spożywanie alkoholu lub przyjmowanie leków uspokajających może powodować nasilenie senności. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Należy zachować ostrożność, jeżeli przyjmowane są leki uspokajające.

Przekroczenie zalecanej dawki paracetamolu może spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym ostrą niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwicę wątroby.

Należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
• zaburzenia czynności wątroby
• choroby wątroby (w tym wirusowe zapalenie wątroby)
zespół Gilberta
• zaburzenia czynności nerek.
W powyższych przypadkach konieczne może być, aby lekarz dostosował dawkowanie. W przypadku chorych z zaburzeniami czynności wątroby konieczna może być regularna kontrola parametrów charakteryzujących czynność wątroby.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania paracetamolu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Długotrwałe stosowanie paracetamolu równolegle z innymi lekami przeciwbólowymi zwiększa ryzyko wystąpienia trwałych zaburzeń czynności nerek i wystąpienia ich niewydolności (ryzyko nefropatii analgetycznej).

Stosowanie preparatu u osób przyjmujących równolegle inne leki, z chorobą alkoholową, z posocznicą lub u chorych na cukrzycę wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. Konieczne może być, aby lekarz odpowiednio zmniejszył dawkę i/lub wydłużył odstęp pomiędzy dawkami.

Podczas stosowania pseudoefedryny odnotowano kilka przypadków niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. W przypadku wystąpienia nagłego bólu brzucha, krwawienia z odbytu lub innych objawów świadczące o rozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Preparat może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, nawet jeżeli stosowany jest zgodnie z zaleceniami.

Podczas stosowania pseudoefedryny może dochodzić do niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. W przypadku wystąpienia nagłej utrata wzroku lub pogorszenia ostrości widzenia, np. w postaci mroczków, należy przerwać leczenie.

Ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową (HAGMA), należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania paracetamolu i flukloksacyliny. Szczególnie narażone są osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, sepsą, niedożywieniem i innymi przyczynami niedoboru glutationu (np. przewlekły alkoholizm), a także chorzy, stosujący maksymalne dawki dobowe paracetamolu. Należy obserwować pacjentów pod kątem objawów HAGMA (pomocne jest wykonywanie badań wykrywających 5-oksoprolinę w moczu).

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu
preparat zawiera glikol propylenowy, u osób wrażliwych może powodować reakcje alergiczne.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Tabcin Trend - kapsułki

Preparat ma postać kapsułek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 15. roku życia: 2 kapsułki nie częściej niż 3 razy na dobę z zachowaniem co najmniej 4 godzinnego odstępu pomiędzy dawkami. Kapsułki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody.

Nie stosować leku dłużej niż przez 5 dni. Jeżeli gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni od początku przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować preparatu u dzieci do 15. roku życia.

Czy można stosować Tabcin Trend - kapsułki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol lub pseudoefedrynę czy chlorfenaminę (ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych).

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a pseudoefedryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Inhibitory MAO mogą nasilać działanie pseudoefedryny i chlorfenaminy.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu równolegle z zydowudyną. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii).

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperydon) zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) lub pokarm opóźniają jego wchłanianie i wystąpienie efektów jego działania.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i uspokajające (np. glutetimid), niektóre leki przeciwdepresyjne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet jeżeli paracetamol stosowany jest w zalecanych dawkach.

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień; nie wolno stosować takiego skojarzenia leków długotrwale.

Paracetamol może nasilać toksyczność chloramfenikolu.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania paracetamolu i flukloksacyliny, ponieważ może to się wiązać z rozwojem kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową, szczególnie u osób z czynnikami ryzyka.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Tabcin Trend - kapsułki?

Jak każdy lek, również Tabcin Trend może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, niedokrwienne zapalnie jelita grubego, suchość w jamie ustnej, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), senność, pobudliwość, niepokój, bóle i zawroty głowy, bezsenność, lęk, drżenia, halucynacje, napady padaczki, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, uczucie kołatania serca, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość aplastyczna). Możliwe utrudnienia w oddawaniu moczu (zwłaszcza u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego), zaburzenia czynności nerek. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), napad astmy (zwłaszcza u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub na NLPZ), reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego. Możliwe ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), ostre uogólnione wysypki; rumień; bardzo rzadko reakcje alergiczne z zapalnymi zmianami skórnymi, wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk alergiczny i obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, rumień wielopostaciowy.

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta