Absenor - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Lek przeciwpadaczkowy

Preparat zawiera substancję walproinian sodu

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Absenor
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu; 300 mg; 100 tabl.
Orion
41,81 zł
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: padaczka; dodatkowo: neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Absenor
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu; 500 mg; 100 tabl.
Orion
69,35 zł
3,56 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: padaczka; dodatkowo: neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2022 r.

Co zawiera i jak działa Absenor - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione: typowe i nietypowe napady nieświadomości, napady miokloniczne, toniczno-kloniczne, mieszane postaci napadów toniczno-klonicznych i nieświadomości, napady atoniczne. Niereagujące na inne leki przeciwpadaczkowe napady padaczkowe częściowe proste (ogniskowe) i złożone (psychomotoryczne), napady wtórnie uogólnione, zwłaszcza akinetyczne i atoniczne. W napadach pierwotnie uogólnionych lek stosuje się zwykle w monoterapii, w napadach częściowych, wtórnie uogólnionych, mieszanych postaciach napadów pierwotnie uogólnionych i częściowych częściej w leczeniu skojarzonym. W monoterapii początkowo 10–15 mg/kg mc./d w 2 lub więcej daw. podz. podczas posiłków; dawkę można zwiększać co 1 tydz. o 5–10 mg/kg mc./d do uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego. Średnia dawka podtrzymująca wynosi 20–30 mg/kg mc./d. U dorosłych i młodzieży stosuje się 9–35 mg/kg mc./d, u dzieci 15–40 mg/kg mc./d. U dzieci <20 kg mc. należy zastosować lek w innej postaci farmaceutycznej. Optymalną podtrzymującą dawkę dobową zwykle podaje się 1 ×/d lub w 2 daw. podz. Podczas stosowania dawek ≥35 mg/kg mc./d należy monitorować stężenie leku w osoczu. W niektórych przypadkach pełną reakcję na leczenie uzyskuje się po 4–6 tyg., dlatego nie należy zbyt wcześnie zwiększać dawki dobowej powyżej wartości średnich. Dawka maks. 60 mg/kg mc./d. U osób w podeszłym wieku zachować ostrożność, dawkowanie dostosować do stopnia kontroli drgawek. U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne może być zmniejszenie dawek. W leczeniu skojarzonym należy rozważyć zmniejszenie dawki leku stosowanego równolegle z walproinianem sodu, zwłaszcza fenobarbitalu. W razie konieczności odstawienia drugiego leku trzeba to robić stopniowo, a 4–6 tyg. po podaniu ostatniej dawki należy oznaczyć stężenie walproinianu w osoczu i ewentualnie dostosować jego dawkę.
Leczenie fazy maniakalnej w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, w przypadku gdy preparaty litu są przeciwwskazane lub źle tolerowane. Początkowo 750 mg/d, dawka podtrzymująca 1000–2000 mg/d. Dawkę dobową można podawać 1 ×/d lub w 2 daw. podz. Należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną. Kontynuację leczenia można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie w ostrej fazie manii.

Kiedy stosować Absenor - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

– Leczenie:
• uogólnionych napadów padaczkowych w postaci napadów nieświadomości, napadów mioklonicznych i napadów toniczno-klonicznych
• napadów ogniskowych i napadów wtórnie uogólnionych oraz leczenie skojarzone innych rodzajów napadów padaczkowych, takich jak napady ogniskowe z objawami prostymi i złożonymi, a także napady ogniskowe z wtórnym uogólnieniem, gdy te rodzaje napadów nie reagują na zwykle stosowane leki przeciwdrgawkowe.
– Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany. Kontynuację leczenia walproinianem po epizodzie manii można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie walproinianem ostrej fazy manii.

Uwaga
W przypadku zmiany z wcześniej stosowanej postaci farmaceutycznej produktu (nie o przedłużonym uwalnianiu) na produkt Absenor, należy zapewnić utrzymanie odpowiedniego stężenia kwasu walproinowego w surowicy.

U małych dzieci leczenie produktami zawierającymi walproinian może być terapią pierwszego wyboru jedynie w wyjątkowych przypadkach. Produkt leczniczy Absenor można stosować wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności po starannym rozważeniu korzyści i ryzyka, najlepiej w monoterapii.

Stosowanie w okresie ciąży, patrz punkty 4.4 i 4.6.

Kiedy nie stosować preparatu Absenor - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, przewlekłe lub ostre zapalenie wątroby, ciężka niewydolność wątroby, zwłaszcza polekowa w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym, ciężka niewydolność trzustki, porfiria, skłonność do krwawień, zaburzenia cyklu mocznikowego, zaburzenia mitochondrialne wywołane mutacjami genu jądrowego kodującego enzym mitochondrialny – polimerazę γ (POLG), np. u osób z zespołem Alpersa i Huttenlochera, oraz u dzieci do ukończenia 2. rż. z podejrzeniem zaburzeń związanych z POLG.

Dawkowanie preparatu Absenor - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu


Podawać p.o., jeżeli na początku lub podczas leczenia wystąpi podrażnienie układu pokarmowego, tabletki należy przyjmować podczas posiłku lub po nim; tabletki połykać w całości.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające walproinian sodu

Convival Chrono (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Convulex (syrop) Depakine (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Depakine (syrop)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta