Absenor (walproinian sodu) - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Lek przeciwpadaczkowy

Preparat zawiera substancję walproinian sodu

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Absenor
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu; 300 mg; 100 tabl.
Orion
41,83 zł
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: padaczka; dodatkowo: neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Absenor
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu; 500 mg; 100 tabl.
Orion
69,37 zł
3,56 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: padaczka; dodatkowo: neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Absenor?

Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione: typowe i nietypowe napady nieświadomości, napady miokloniczne, toniczno-kloniczne, mieszane postaci napadów toniczno-klonicznych i nieświadomości, napady atoniczne. Niereagujące na inne leki przeciwpadaczkowe napady padaczkowe częściowe proste (ogniskowe) i złożone (psychomotoryczne), napady wtórnie uogólnione, zwłaszcza akinetyczne i atoniczne. W napadach pierwotnie uogólnionych lek stosuje się zwykle w monoterapii, w napadach częściowych, wtórnie uogólnionych, mieszanych postaciach napadów pierwotnie uogólnionych i częściowych częściej w leczeniu skojarzonym. W monoterapii początkowo 10–15 mg/kg mc./d w 2 lub więcej daw. podz. podczas posiłków; dawkę można zwiększać co 1 tydz. o 5–10 mg/kg mc./d do uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego. Średnia dawka podtrzymująca wynosi 20–30 mg/kg mc./d. U dorosłych i młodzieży stosuje się 9–35 mg/kg mc./d, u dzieci 15–40 mg/kg mc./d. U dzieci <20 kg mc. należy zastosować lek w innej postaci farmaceutycznej. Optymalną podtrzymującą dawkę dobową zwykle podaje się 1 ×/d lub w 2 daw. podz. Podczas stosowania dawek ≥35 mg/kg mc./d należy monitorować stężenie leku w osoczu. W niektórych przypadkach pełną reakcję na leczenie uzyskuje się po 4–6 tyg., dlatego nie należy zbyt wcześnie zwiększać dawki dobowej powyżej wartości średnich. Dawka maks. 60 mg/kg mc./d. U osób w podeszłym wieku zachować ostrożność, dawkowanie dostosować do stopnia kontroli drgawek. U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne może być zmniejszenie dawek. W leczeniu skojarzonym należy rozważyć zmniejszenie dawki leku stosowanego równolegle z walproinianem sodu, zwłaszcza fenobarbitalu. W razie konieczności odstawienia drugiego leku trzeba to robić stopniowo, a 4–6 tyg. po podaniu ostatniej dawki należy oznaczyć stężenie walproinianu w osoczu i ewentualnie dostosować jego dawkę.
Leczenie fazy maniakalnej w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, w przypadku gdy preparaty litu są przeciwwskazane lub źle tolerowane. Początkowo 750 mg/d, dawka podtrzymująca 1000–2000 mg/d. Dawkę dobową można podawać 1 ×/d lub w 2 daw. podz. Należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną. Kontynuację leczenia można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie w ostrej fazie manii.

Kiedy stosować Absenor?

Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione:
- typowe i nietypowe napady nieświadomości (petit mal),
- napady miokloniczne,
- napady toniczno-kloniczne (grand mal),
- mieszane postaci napadów toniczno-klonicznych i napadów nieświadomości,
- napady atoniczne.

Lek może być również stosowany w innych rodzajach padaczki, niereagujących odpowiednio na inne leki przeciwpadaczkowe, jak:
Napady padaczkowe częściowe
- zarówno proste (ogniskowe), jak i złożone (psychomotoryczne),
- napady wtórne uogólnione, zwłaszcza napady akinetyczne i atoniczne.
W przypadku napadów pierwotnie uogólnionych lek często można stosować w monoterapii.
W napadach częściowych częściej zachodzi konieczność wprowadzenia leczenia skojarzonego, podobnie jak w napadach wtórnie uogólnionych i mieszanych postaciach napadów pierwotnie uogólnionych i częściowych.

Leczenie fazy maniakalnej w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych
Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany. Kontynuację leczenia walproinianem można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie walproinianem ostrej fazy manii.

Uwaga
U małych dzieci leczenie walproinianem może być terapią pierwszego wyboru jedynie w wyjątkowych przypadkach. Absenor należy stosować wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności po starannym rozważeniu korzyści i ryzyka, i, jeśli to możliwe, w monoterapii.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, przewlekłe lub ostre zapalenie wątroby, ciężka niewydolność wątroby, zwłaszcza polekowa w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym, ciężka niewydolność trzustki, porfiria, skłonność do krwawień, zaburzenia cyklu mocznikowego, zaburzenia mitochondrialne wywołane mutacjami genu jądrowego kodującego enzym mitochondrialny – polimerazę γ (POLG), np. u osób z zespołem Alpersa i Huttenlochera, oraz u dzieci do ukończenia 2. rż. z podejrzeniem zaburzeń związanych z POLG.

Dawkowanie preparatu Absenor


Podawać p.o., jeżeli na początku lub podczas leczenia wystąpi podrażnienie układu pokarmowego, tabletki należy przyjmować podczas posiłku lub po nim; tabletki połykać w całości.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające walproinian sodu

Convival Chrono (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Convulex (syrop) Depakine (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Depakine (syrop)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.