Aclexa - kapsułki twarde

Jest to preparat o działaniu ogólnym, zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Preparat zawiera substancję celekoksyb

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Aclexa
kapsułki twarde; 100 mg; 10 kaps.
Krka
14,02 zł
Aclexa
kapsułki twarde; 100 mg; 30 kaps.
Krka
18,07 zł
Aclexa
kapsułki twarde; 100 mg; 60 kaps.
Krka
36,11 zł
Aclexa
kapsułki twarde; 200 mg; 10 kaps.
Krka
17,52 zł
Aclexa
kapsułki twarde; 200 mg; 30 kaps.
Krka
36,11 zł
Aclexa
kapsułki twarde; 200 mg; 60 kaps.
Krka
72,23 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Aclexa - kapsułki twarde?

Substancją czynną preparatu jest celekoksyb, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Wykazuje on działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Celekoksyb przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy. Powinowactwo celekoksybu do cyklooksygenazy COX-2 jest 375 razy większe niż powinowactwo do cykooksygenazy COX-1. Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Lek hamuje syntezy prostaglandyn w żołądku i nie wpływa na czynność płytek krwi. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 2–3 h po podaniu. Pokarm opóźnia wchłanianie celekoksybu.

Kiedy stosować Aclexa - kapsułki twarde?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawowym:
• choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS)
reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)
• zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Decyzję o zastosowaniu selektywnego inhibitora COX-2, lekarz podejmie na podstawie oceny indywidualnych zagrożeń, które mogą wystąpić u danego chorego.

Kiedy nie stosować preparatu Aclexa - kapsułki twarde?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na sulfonamidy.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen). Uczulenie to mogło objawiać się w postaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub reakcje skórne, w tym pokrzywka, wysypka, rumień.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ
• z zapaleniem błony śluzowej jelit
• z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek
• ciężką niewydolnością serca (klasa II-IV wg NYHA)
• z chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych
oraz
• u kobiet w ciąży, a także u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody antykoncepcji
• u kobiet w okresie karmienia piersią
• u dzieci do 16. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aclexa - kapsułki twarde?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Należy unikać równoległego stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym selektywnych inhibitorów COX-2).

Jeżeli objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Nie wolno zwiększać zaleconej dawki ani stosować równolegle innych leków przeciwbólowych.

Rzadko preparat może powodować wystąpienie ciężkich reakcji ze strony wątroby (także w wyniku krótkotrwałego stosowania, w niektórych przypadkach mogą być one zakończone zgonem). W momencie wystąpienia pierwszych objawów mogących świadczyć o uszkodzeniu wątroby (m.in. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie nadmiernego zmęczenia, ciemna barwa moczu) lub nieprawidłowych wyników testów czynnościowych wątroby, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. Jeżeli kiedykolwiek występowała u Ciebie choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Jeżeli w przeszłości występowały stany zapalne lub owrzodzenia stosowanie preparatu może przyczynić się do ich nawrotu.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. chorzy w podeszłym wieku, osoby stosujące równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub kwas acetylosalicylowy, osoby z owrzodzeniem i/lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie).

Podczas jednoczesnego stosowania preparatu i kwasu acetylosalicylowego (nawet w małych dawkach) istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego (owrzodzenia lub inne zaburzenia żołądka i jelit). Należy zachować ostrożność.
Wybiórcze inhibitory COX-2 nie mogą zastępować kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego ze względu na brak działania przeciwpłytkowego.

Podczas stosowania selektywnych inhibitorów COX-2 mogą być wystąpić zdarzenia niepożądane w postaci zakrzepów (np. zawał serca, udar). Ryzyko wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych w trakcie stosowania preparatu może się zwiększać wraz ze zwiększaniem dawki i czasu trwania leczenia, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas.

Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Osoby z zaburzeniami czynności nerek znacznego stopnia, niewyrównaną niewydolnością serca lub marskością wątroby, chorzy stosujący diuretyki, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), antagonistów receptora angiotensyny II oraz osoby w podeszłym wieku są najbardziej narażone na zmniejszenie przepływu krwi przez nerki i zaburzenie czynności nerek związane z blokowaniem syntezy prostaglandyn w nerkach. U tych chorych lekarz rozważy monitorowanie czynności nerek.

Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić: zatrzymanie płynów, obrzęki i nadciśnienie. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym celekoksybu, może być związane z wystąpieniem lub nawrotem zastoinowej niewydolności serca. U osób z niewydolnością serca w wywiadzie, zaburzeniami czynności lewej komory serca lub nadciśnieniem tętniczym oraz u osób z istniejącymi obrzękami (niezależnie od ich przyczyny), należy zachować ostrożność. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia u tych osób, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania preparatu, szczególnie w dużych dawkach, może wystąpić ciężkie nadciśnienie tętnicze. Należy kontrolować ciśnienie tętnicze przed rozpoczęciem leczenia oraz regularnie w czasie jego trwania. Jeśli wartość ciśnienia tętniczego zwiększa się, należy skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci zmianę sposobu leczenia.

Podczas leczenia może wystąpić zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, związane z zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku wystąpienia objawów, wskazujących na zaburzenia czynności wątroby lub nieprawidłowych wyników prób czynnościowych wątroby, należy skonsultować się z lekarzem.

Osoby w podeszłym wieku oraz u chorzy z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca podczas leczenia powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Przed rozpoczęciem leczenia należy zapewnić choremu odpowiedni stopień nawodnienia. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u osób odwodnionych.

Preparat, podobnie jak inne NLPZ, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić objawy ciężkiej nadwrażliwości (w tym reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy i wysypka polekowa z eozynofilią i objawami uogólnionymi (DRESS) lub zespół nadwrażliwości). U osób z nadwrażliwością na sulfonamidy lub inne leki w przeszłości, może występować większe ryzyko wystąpienia ciężkich objawów skórnych lub reakcji uczuleniowej. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Celekoksyb hamuje izoenzym CYP2D6 cytochromu P-450. Lekarz zadecyduje o ewentualnej konieczności dostosowania dawek równolegle stosowanych leków. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zmniejszoną aktywnością CYP2C9.

Preparat, podobnie jak inne NLPZ, może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Podczas równoległego stosowania preparatu i warfaryny lub innych doustnych leków przeciwzakrzepowych mogą wystąpić poważne krwawienia, w niektórych przypadkach zakończone zgonem. Należy ściśle kontrolować wskaźnik INR u osób przyjmujących warfarynę lub doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny, szczególnie w momencie rozpoczęcia leczenia celekoksybem lub zmiany jego dawki.
Równoległe stosowanie leków przeciwzakrzepowych z lekami z grupy NLPZ może zwiększać ryzyko krwawienia. Należy zachować ostrożność podczas stosowania celekoksybu jednocześnie z warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi, w tym lekami przeciwzakrzepowymi nowej generacji (np. apiksabanem, dabigatranem i rywaroksabanem).

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera laktozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia równowagi, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn, a także nie należy wykonywać innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Dawkowanie preparatu Aclexa - kapsułki twarde

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy stosować preparat w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy czas.

Choroba zwyrodnieniowa stawów.
200 mg 1 raz na dobę lub 100 mg 2 razy na dobę; w razie konieczności lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 200 mg 2 razy na dobę.

Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów.
200 mg 2 razy na dobę, w razie konieczności lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 200 mg 2 razy na dobę.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
200 mg 1 raz na dobę lub 100 mg 2 razy na dobę; w razie konieczności lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 400 mg 1 raz na dobę lub 200 mg 2 razy na dobę. Jeśli, mimo zwiększenia dawki, w ciągu 2 tygodni nie nastąpi poprawa, należy rozważyć zastosowanie innych metod leczenia.

Dobowa dawka maksymalna celekoksybu wynosi 400 mg.

Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku (u osób o masie ciała poniżej 50 kg, należy zachować ostrożność).

Dzieci i młodzież
Stosowanie preparatu u osób do 18. roku życia jest przeciwwskazane.

Zaburzenia metabolizmu przy udziale izoenzymu CYP2C9
U osób z upośledzonym metabolizmem przy udziale izoenzymu CYP2C9, należy zachować ostrożność. Lekarz rozważy rozpoczęcie leczenia od połowy dawki zalecanej.

Zaburzenia czynności wątroby
U chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy zaczynać od połowy dawki od zalecanej. U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

Zaburzenia czynności nerek
U osób z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek jest ograniczone, należy zachować ostrożność.

Sposób podawania
Preparat jest przeznaczony do stosowania doustnego. Może być przyjmowany z posiłkiem lub bez niego. W przypadku problemów z przełykaniem, można wysypać zawartość kapsułki i wymieszać ją z pokarmem w temperaturze pokojowej (np. kleik ryżowym, mus jabłkowy itp.), a następnie spożyć go, popijając 240 ml wody. Zawartość kapsułki wysypana na mus jabłkowy, kleik ryżowy lub jogurt zachowuje stabilność przez maksymalnie 6 godzin, pod warunkiem przechowywania w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

Czy można stosować Aclexa - kapsułki twarde w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, a także u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie stosują skutecznej metody antykoncepcji.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu z:
• lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna oraz innymi lekami przeciwzakrzepowymi (możliwe nasilenie ich działania i zwiększenie ryzyka krwawień; jeżeli należy ściśle monitorować parametry krzepnięcia krwi)
• lekami moczopędnymi oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nerek i rozwoju ich ostrej niewydolności, zwłaszcza u chorych odwodnionych lub w podeszłym wieku; należy zadbać o odpowiednie nawodnienie chorego i kontrolować czynność nerek)
• kwasem acetylosalicylowym i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego, nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego w dawkach większych niż stosowane w profilaktyce chorób układu krążenia)
• cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; należy monitorować czynność nerek, zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku)
• substratami CYP2D6, m in.: leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), neuroleptyki i leki przeciwarytmiczne (możliwa konieczność dostosowania dawki)
• substratami CYP2C19, np. diazepam, cytalopram i imipramina
• inhibitorami CYP2C9, np. flukonazol (możliwe nasilenie działania celekoksybu; lekarz zadecyduje o zmniejszeniu dawki celekoksybu o połowę; u osób z zaburzeniami metabolizmu z udziałem tego izoenzymu należy unikać takiego leczenia skojarzonego)
• induktorami CYP2C9, ryfampicyna, karbamazepina i barbiturany (możliwe osłabienie działania celekoksybu)
• litem (możliwe zwiększenie stężenia litu i nasilenie jego działań toksycznych; w przypadku konieczności równoległego stosowania zaleca się kontrolę stężenia litu we krwi)
• metotreksatem (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych)
• hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, preparatami stosowanymi w ramach hormonalnej terapii zastępczej, digoksyną (możliwe nasilenia działań niepożądanych tych leków).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Aclexa - kapsułki twarde?

Jak każdy lek, również Aclexa może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: nadciśnienie tętnicze.

Często: zapalenie zatok, zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych, nasilenie alergii, bezsenność, zawroty głowy, pobudzenie, zawał serca, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel, duszność, ból brzucha, biegunka, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem gazów, wymioty, dysfagia, wysypka, świąd, objawy grypopodobne, obrzęk obwodowy (zatrzymanie płynów).

Niezbyt często: niedokrwistość, hiperkaliemia, niepokój, depresja, zmęczenie, parestezje, senność, udar mózgu, niewyraźne widzenie, szumy uszne, niedosłuch, zastoinowa niewydolność serca, kołatanie serca, częstoskurcz, nasilenie nadciśnienia tętniczego, zaparcia, odbijanie ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, pogorszenie przebiegu zapalenia w obrębie żołądka i jelit, zaburzenia czynność wątroby, zwiększenie aktywności ALT i/lub AST, pokrzywka, kurcze nóg, zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi.

Rzadko: leukopenia, małopłytkowość, dezorientacja, ataksja, zaburzenia smaku, owrzodzenie dwunastnicy, żołądka, przełyku, jelit i okrężnicy, perforacja jelit, zapalenie przełyku, smołowate stolce, zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, łysienie, uczulenie na światło.

Z nieznaną częstością mogą również wystąpić: niedokrwistość aplastyczna, ciężkie reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja, omamy, ból głowy, pogorszenie przebiegu padaczki, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych jałowe, utrata smaku, utrata węchu, krwotok wewnątrz-czaszkowy zakończony zgonem, zapalenie spojówek, krwotok śródgałkowy, zamknięcie tętnicy lub żyły siatkówkowej, arytmia, uderzenia gorąca, zapalenie naczyń, zatorowość płucna, skurcz oskrzeli, nudności, krwotoki z przewodu pokarmowego, zapalenie okrężnicy, pogorszenie zapalenia okrężnicy, niewydolność wątroby (czasami zakończona zgonem lub wymagająca przeszczepu), piorunujące zapalenie wątroby (niekiedy zakończone zgonem), wylewy podskórne, wysypka pęcherzowa, zapalenie skóry złuszczające, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna-rozpływna naskórka, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami uogólnionymi (DRESS),obrzęk naczynioruchowy, ostra uogólniona osutka krostkowa, zapalenie mięśni, bóle stawów, ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, hiponatremia, zaburzenia menstruacyjne, ból w klatce piersiowej.

Przeczytaj też artykuły

Choroba zwyrodnieniowa stawów Reumatoidalne zapalenie stawów

Inne preparaty na rynku polskim zawierające celekoksyb

Celebrex (kapsułki) Elecoxel (kapsułki twarde)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta