Apo-Napro Fast - kapsułki miękkie

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Preparat zawiera substancję naproksen

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Apo-Napro Fast
kapsułki miękkie; 220 mg; 10 kaps.
Aurovitas Pharma
11,50 zł
Apo-Napro Fast
kapsułki miękkie; 220 mg; 20 kaps.
Aurovitas Pharma
19,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Apo-Napro Fast - kapsułki miękkie?

Substancją czynną preparatu jest naproksen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego (pochodna naftalenowa). Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Naproksen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie naproksenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Naproksen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura ciała, ból, sztywność stawów). Preparat jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych i bólowych pochodzenia reumatycznego i niereumatycznego. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Wykazuje także działanie hamujące agregację płytek krwi. Preparat zawiera naproksen w postaci soli sodowej, co zapewnia szybsze wchłanianie substancji czynnej i szybsze rozpoczęcie działania przeciwbólowego. Działanie przeciwbólowe występuje po 20 minutach, a maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest zwykle w ciągu 1 godziny po podaniu. Sól sodowa naproksenu jest prawie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego. Do jam stawowych naproksen przenika powoli (stacjonarne stężenie naproksenu w płynie maziowym uzyskiwane jest po ok. 7 dniach stosowania preparatu). Naproksen przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Apo-Napro Fast - kapsułki miękkie?

Preparat jest wskazany w leczeniu dolegliwości bólowych o słabym lub umiarkowanym nasileniu, takich jak: ból głowy, ból zęba, bóle mięśniowe, bóle stawowe, ból pleców, bolesne miesiączkowanie, ból w przebiegu przeziębienia oraz przeciwgorączkowo.

Kiedy nie stosować preparatu Apo-Napro Fast - kapsułki miękkie?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, zastoinowym lub zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka
 z krwawieniem z przewodu pokarmowego lub innymi krwawieniami (np. krwawienie z mózgowych naczyń krwionośnych)
 ze skazą krwotoczną lub w przypadku stosowania leków przeciwzakrzepowych
  z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek­
oraz
­ u kobiet w III trymestrze ciąży.

Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Nie należy stosować preparatu u osób ze skłonnością do reakcji alergicznych.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować u dzieci do 16. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apo-Napro Fast - kapsułki miękkie?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jeżeli objawy utrzymują się, nawracają lub nasilają się, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli w czasie leczenia wystąpią zaburzenia żołądka i jelit, takie jak zgaga, ból w okolicy brzucha lub krwawienie, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować ostrożność u osób z nadciśnieniem tętniczym i/lub niewydolnością serca w wywiadzie, osób w podeszłym wieku i u chorych z zaburzeniami czynności wątroby

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może się wiązać z zatrzymaniem płynów w organizmie, nadciśnieniem tętniczym i występowaniem obrzęków.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób z zaburzeniami czynności nerek; u tych chorych należy monitorować czynność nerek podczas stosowania preparatu.

Naproksen, ze względu na działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe może maskować niektóre objawy zakażenia; nalezy zachować ostrożność.

Chorzy z zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego oraz zaburzeniami krzepnięcia krwi mogą stosować preparat wyłącznie pod nadzorem lekarza

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. U chorych z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. U tych chorych konieczne jest stosowanie najmniejszych skutecznych dawek. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego u tych chorych. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych (np. mizoprostol, inhibitory pompy protonowej).

Stosowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie w dużych dawkach i przez długi okres czasu) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału serca lub udaru mózgu). Nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 10 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera sorbitol, osoby z rzadko występujacą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinny go stosować;
 preparat zawiera lecytynę pochodzącą z oleju sojowego.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane zaburzające sprawność psychofizyczną, takie jak zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy, bezsenność lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, co może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy zachować ostrożność i powstrzymać się od czynności wymagających sprawności psychofizycznej w przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych.

Dawkowanie preparatu Apo-Napro Fast - kapsułki miękkie

Preparat ma postać kapsułek miękkich. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 220 mg co 8–12 godzin do ustąpienia objawów; u niektórych osób zastosowanie dawki początkowej 440 mg i następnie 220 mg po 12 godzinach może spowodować nasilenie działania przeciwbólowego.

Nie należy stosować dawki większej niż 660 mg na dobę, u osób w podeszłym wieku - 440 mg.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 10 dni w leczeniu bólu ani dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki.

Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

U osób z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek, preparat należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce i uważnie monitorować czynności nerek. Należy unikać stosowania preparatu u chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Naproksen jest przeciwwskazany u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Preparat należy stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Należy unikać stosowania preparatu u chorych z ciężką niewydolnością wątroby lub marskością wątroby.

Sposób stosowania:
Preparat w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku, połykać w całości (nie rozgryzać , nie łamać), popijając szklanką wody.

Czy można stosować Apo-Napro Fast - kapsułki miękkie w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego oraz zahamowania czynności skurczowej macicy. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza i pod jego nadzorem, w przypadkach gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Nie stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy lub cholestyraminy może opóźniać wchłanianie naproksenu.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania naproksenu z:
­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna, acenokumarol, heparyna) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku; chory powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim)
­ lekami moczopędnymi, np. furosemidem (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania)
­ lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (ryzyko wystąpienia hiperkaliemii)
­ lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami angiotensyny oraz beta-blokerami (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)
­ probenecydem (nasilenie i wydłużenie czasu działania naproksenu)
­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)
­ pochodnymi hydantoiny lub sulfonamidami (ryzyko nasilenia ich działania)
­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego; kwas acetylosalicylowy osłabia działanie naproksenu)
­ antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek)
­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ pochodnymi sulfonylomocznika.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Apo-Napro Fast - kapsułki miękkie?

Jak każdy lek, również Apo-Napro Fast może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: nudności, ból nadbrzusza lub brzucha, zaparcia.

Często: ból głowy, zaburzenia widzenia, szumy uszne, obrzęk, niewydolność serca, wymioty, wysypka.

Niezbyt często: pogorszenie koncentracji, bezsenność, zaburzenie czynności poznawczych, krwawienie i/lub perforacja przewodu pokarmowego, reakcje nadwrażliwości na światło.

Rzadko: niedokrwistość hemolityczna, reakcja anafilaktyczna, hiperkaliemia, pogorszenie słuchu, zapalenie naczyń krwionośnych, eozynfilowe zapalenie płuc, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zapalenie wątroby prowadzące do zgonu, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło przebiegające z objawami porfirii skórnej późnej lub pęcherzowego oddzielania naskórka.

Bardzo rzadko: granulocytopenia, agranulocytoza, małopłytkowość, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowych, tętnicze zdarzenia zakrzepowe (np. zawał serca lub udar mózgu), zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, krwiomocz, kłębuszkowe zapalenie nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych, zespół nerczycowy.

Z nieznaną częstością: niedokrwistość aplastyczna, dna moczanowa, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, nadciśnienie tętnicze, owrzodzenie przewodu pokarmowego niezwiązane z procesem trawienia, zapalenie okrężnicy, zespół trawienny, obrzęk naczynioruchowy, martwica toksyczna-rozpływna naskórka, niewydolność nerek, zaburzenia płodności u kobiet, niewielki obrzęk obwodowy.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające naproksen

4Flex PureGel (żel) Anapran EC (tabletki dojelitowe) Apo-Napro (tabletki) Naproxen 250 Hasco (tabletki) Naproxen 500 Hasco (tabletki) Naproxen Aflofarm (tabletki) Naproxen EMO (żel) Naproxen Genoptim (tabletki) Naproxen Hasco (czopki) Naproxen Hasco (żel) Naproxen Polfarmex (tabletki) Opokan Actigel (żel)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta