Nalgesin Forte - tabletki powlekane

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Preparat zawiera substancję naproksen (sól sodowa naproksenu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Nalgesin Forte
tabletki powlekane; 550 mg; 20 tabl.
Krka
14,07 zł
9,03 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Nalgesin Forte
tabletki powlekane; 550 mg; 10 tabl.
Krka
7,15 zł
4,63 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Nalgesin Forte
tabletki powlekane; 550 mg; 30 tabl.
Krka
20,73 zł
13,17 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Nalgesin Forte
tabletki powlekane; 550 mg; 60 tabl.
Krka
39,83 zł
24,71 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.

Co zawiera i jak działa Nalgesin Forte - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest naproksen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego (pochodna naftalenowa). Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Naproksen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie naproksenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Naproksen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura ciała, ból, sztywność stawów). Preparat jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych i bólowych pochodzenia reumatycznego i niereumatycznego. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Wykazuje także działanie hamujące agregację płytek krwi. Preparat zawiera naproksen w postaci soli sodowej, co zapewnia szybsze wchłanianie substancji czynnej i szybsze rozpoczęcie działania przeciwbólowego. Działanie przeciwbólowe występuje po 20 minutach, a maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest zwykle w ciągu 1 godziny po podaniu. Sól sodowa naproksenu jest prawie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego. Do jam stawowych naproksen przenika powoli (stacjonarne stężenie naproksenu w płynie maziowym uzyskiwane jest po ok. 7 dniach stosowania preparatu). Naproksen przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Nalgesin Forte - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawowym:
• reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoartrozy (choroba zwyrodnieniowa stawów), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
• ostrych stanów zapalnych narządu ruchu (np. zwichnięcia i skręcenia, bezpośrednie urazy, ból odcinka krzyżowo-lędźwiowego, zapalenie kaletek maziowych, zapalenie pochewki maziowej ścięgien)
• ostrego napadu dny moczanowej
• bolesnego miesiączkowania
• ostrego bólu pooperacyjnego i obrzęków (np. po zabiegu chirurgicznym, po ekstrakcji zęba)• ostrych stanów zapalnych narządu ruchu (zapalenie kaletek maziowych, zapalenie pochewek ścięgnistych).

Kiedy nie stosować preparatu Nalgesin Forte - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ
­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca
oraz
­ u kobiet w III trymestrze ciąży.

Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Nie stosować u dzieci i młodzieży do 16. roku życia z wyjątkiem stosowania w przebiegu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nalgesin Forte - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

W przypadku leczenia długotrwałego zalecana jest regularna kontrola czynności nerek i wątroby oraz morfologii krwi. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku, u których ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych jest zwiększone.

Preparatu nie należy stosować równolegle z innymi lekami zawierającymi naproksen, w tym naproksen sodowy. Nie należy stosować preparatu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Nie stosować równolegle z kortykosteroidami.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.
U chorych z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. U tych chorych konieczne jest stosowanie najmniejszych skutecznych dawek. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego u tych chorych. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych (np. mizoprostol, inhibitory pompy protonowej).

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób:
• z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby)
• z czynną lub przebytą astmą oskrzelową, z alergicznym sezonowym nieżytem błony śluzowej nosa, z polipami lub przewlekłymi zakażeniami układu oddechowego oraz u osób uczulonych na jakiekolwiek alergeny (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)
• z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub stosujących leki przeciwzakrzepowe (zwiększone ryzyko krwawienia; naproksen hamuje agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia)
• z nadciśnieneim tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymanie płynów, z obrzękami (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki)
• z zaburzeniami czynności wątroby, z marskością wątroby (należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę)
• z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności; zaleca się regularną kontrolę czynności nerek)
• z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
• w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas; stosowanie długotrwałe możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim).

Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Długotrwałe stosowanie naproksenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Niekiedy po zastosowaniu naproksenu mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane dotyczące wątroby, niektóre z nich mogą prowadzić do zgonu.

U niektórych chorych konieczna jest kontrola czynności nerek przed rozpoczęciem i w trakcie stosowania preparatu. W razie konieczności lekarz zaleci stosowanie mniejszej dawki dobowej. Do tej grupy należą osoby:
• z zaburzonym przepływem nerkowym
• z marskością wątroby
• z ograniczoną podażą sodu
• z zastoinową niewydolnością serca
• po przebytych chorobach nerek
• stosujące leki moczopędne
• w podeszłym wieku ze stwierdzonymi lub podejrzewanymi zaburzeniami czynności nerek.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, rzadko może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje anafilaktyczne mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

Preparat może powodować zaburzenia widzenia lub inne dolegliwości dotyczące oka, których wystąpienie wymaga konsultacji z lekarzem okulistą.

Jeżeli podczas stosowania naproksenu lekarz zaleci zmniejszenie dawki stosowanych steroidów lub zaprzestanie ich stosowania należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Zmniejszanie dawki sterydów doustnych może następować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie wolno nagle przerywać leczenia sterydami, lecz zmniejszanie ich dawki musi następować stopniowo.

Przywrócenie prawidłowej czynności nadnerczy może wymagać czasu i możliwe jest wystąpienie objawów niewydolności kory nadnerczy i zaostrzenie objawów zapalenia stawów.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę.

Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego w leczeniu bólu głowy może prowadzić do nasilenia dolegliwości. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem i zaprzestać stosowania preparatu. Polekowy ból głowy należy podejrzewać u osób z częstymi lub codziennymi bólami głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólowi głowy.

Regularne stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza skojarzenie kilku przeciwbólowych substancji czynnych, może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Ryzyko to może wzrosnąć w przypadku zwiększonej utraty soli i odwodnienia. Należy unikać równoczesnego stosowania kilku leków przeciwbólowych.

Spożywanie alkoholu podczas stosowania preparatu może wywołać nasilenie działań niepożądanych, szczególnie tych dotyczących przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera 1,09 mmol (25,00 mg) sodu 1 1 tabletce 275 mg. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane zaburzające sprawność psychofizyczną, takie jak zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy, depresję lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, co może upośledzać szybkość reakcji oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Nalgesin Forte - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 16. roku życia:
Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów: zwykle 550–1100 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych; niekiedy lekarz może zalecić zwiększenie lub zmniejszenie dawki, w zależności od potrzeb. Nie należy przekraczać pojedynczej dawki maksymalnej 1100 mg.

Ostre stany zapalne narządu ruchu, bolesne miesiączkowanie, ostry ból pooperacyjny: początkowo 550 mg, następnie 550 mg co 12 godzin lub 275 mg co 6–8 godzin.

Ostry napad dny moczanowej: początkowo 825 mg, następnie 275 mg co 8 godzin.

Migrenowe bóle głowy: 825 mg przy pierwszych objawach zbliżającej się migreny; jeśli konieczne dodatkowo 275–550 mg, nie wcześniej niż 30 min po przyjęciu pierwszej dawki.

Nie stosować u dzieci i młodzieży do 16. roku życia z wyjątkiem stosowania w przebiegu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Dzieci po 16. roku życia i masie ciała powyżej 50 kg:
Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów: 550–825 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych.

U osób z niewydolnością nerek należy zachować ostrożność. U osób z klirensem kreatyniny powyżej 30 ml/min lekarz powinien zadecydować o odpowiednim zmniejszeniu dawki. Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min.

U osób z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność, lekarz zadecyduje o odpowiednim zmniejszeniu dawki u tych chorych. Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

U osób w podeszłym wieku należy stosować jak najmniejszą dawkę przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów, ponieważ są one bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych.

Sposób stosowania:
Preparat w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować w czasie posiłku lub po nim, połykać w całości (nie rozgryzać , nie łamać). Czas trwania leczenia określi lekarz. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów konieczne może być leczenie długotrwałe.

Czy można stosować Nalgesin Forte - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego oraz zahamowania czynności skurczowej macicy. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza i pod jego nadzorem, w przypadkach gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Nie stosować preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy lub cholestyraminy może opóźniać wchłanianie naproksenu.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania naproksenu z:
­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna, acenokumarol, heparyna) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku; chory powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim)
­ lekami moczopędnymi, np. furosemidem (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania)
­ lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (ryzyko wystąpienia hiperkaliemii)
­ lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami angiotensyny oraz beta-blokerami (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)
­ probenecydem (nasilenie i wydłużenie czasu działania naproksenu)
­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)
­ pochodnymi hydantoiny lub sulfonamidami (ryzyko nasilenia ich działania)
­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego; kwas acetylosalicylowy osłabia działanie naproksenu)
­ antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek)
­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ pochodnymi sulfonylomocznika.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych:
Zaleca się zaprzestanie przyjmowania naproksenu na 48 godzin przed ocena czynności kory nadnerczy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Nalgesin Forte - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Nalgesin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często lub niezbyt często: niestrawność, zgaga, ból brzucha, nudności, biegunka, zaparcia, wymioty, bóle i zawroty głowy, ospałość, bezsenność, senność, wysypka, pokrzywka, świąd. Pozostałe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko i obejmują: krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy niekiedy z perforacją, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie przełyku, ostre zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby (także przypadki śmiertelne), żółtaczka, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, krwiomocz, białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, kołatanie serca, zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia; jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych), zapalenie naczyń, astma, obrzęk płuc, eozynofilowe zapalenie płuc, zaburzenia układu nerwowego (drgawki, zaburzenia zdolności koncentracji, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, depresja, parestezje), zaburzenia widzenia, zmętnienie rogówki, zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, szumy uszne, zaburzenia słuchu.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli oraz ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, plamica, skaza krwotoczna, porfiria.

Długotrwałe stosowanie naproksenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające naproksen (sól sodowa naproksenu)

Aleve (tabletki powlekane) Anapran (tabletki powlekane) Nalgesin (tabletki powlekane) Nalgesin Mini (tabletki powlekane) Naxii (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta