Elitasone (mometazon (furoinian mometazonu)) - maść

Preparat do stosowania miejscowego o działaniu przeciwzapalnym i przeciwświądowym zawierający kortykosteroid.

Preparat zawiera substancję mometazon (furoinian mometazonu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Elitasone
maść; 1 mg/g; 15 g
Aflofarm Farmacja Polska
10,49 zł
Elitasone
maść; 1 mg/g; 30 g
Aflofarm Farmacja Polska
17,99 zł
Elitasone
maść; 1 mg/g; 50 g
Aflofarm Farmacja Polska
16,40 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
8,29 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Elitasone?

Substancją czynną preparatu jest mometazon. Mometazon jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym. Podobnie jak inne kortykosteroidy wykazuje także działanie przeciwalergiczne i immunosupresyjne. Stosowany miejscowo na skórę hamuje proces zapalny, obkurcza naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęk i podrażnienie, łagodzi świąd. Główny mechanizm działania mometazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Mometazon stosowany miejscowo na skórę jedynie w niewielkim stopniu wchłania się do krwi (około 0,4–0,7% po 8 godzinnym kontakcie ze skórą). Wchłanianie przez skórę jest jednak zwiększone w przypadku stosowania na dużej powierzchni skóry, stosowania częstego lub długotrwałego, na uszkodzonej lub zmienionej zapalnie skórze, w fałdach skórnych lub na skórze delikatnej oraz po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego; w powyższych przypadkach możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.

Kiedy stosować Elitasone?

Preparat jest wskazany w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu w reagujących na działanie kortykosteroidów dermatozach, takich jak łuszczycaatopowe zapalenie skóry (AZS). Do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci po 2. roku życia.

W przypadku zmian suchych, łuszczących się i spękanych zalecane jest stosowanie preparatu w postaci maści a do leczenia dermatoz owłosionej skóry głowy zalecane jest stosowanie preparatu w postaci płynu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne kortykosteroidy.

Nie stosować preparatu:

w trądziku pospolitym lub różowatym w zapaleniu skóry wokół ust w zmianach zanikowych skóry w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowych (np. opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna), pasożytniczych i grzybiczych (np. wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki) w przypadku odczynów poszczepiennych w gruźlicy skóry w przypadku kiłowych zmian skórnych w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych w pieluszkowym zapaleniu skory na skórę uszkodzoną lub z owrzodzeniami pod opatrunkiem okluzyjnym.

Nie stosować preparatu u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Elitasone?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Nie stosować do oczu ani wokół oczu. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami, należy miejsce kontaktu obficie przemyć wodą.

Jeżeli po zastosowaniu preparatu wystąpi podrażnienie lub skórna reakcja alergiczna, należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem, który oceni czy wskazane jest dalsze stosowanie preparatu, a w razie potrzeby zaleci zmianę sposobu leczenia.

Miejscowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, szczególnie w przypadku stosowania długotrwałego, na dużej powierzchni skóry, w fałdach skórnych lub na skórę uszkodzoną. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą obejmować zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy (zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi), wystąpienie objawów zespołu Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości. Chorzy stosujący kortykosteroidy długotrwale powinni pozostawać pod kontrolą lekarza i okresowo kontrolować czynność kory nadnerczy.

Nie należy stosować preparatu na dużej powierzchni ciała.

Zawsze należy unikać długotrwałego stosowania preparatu. Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, zapewniającej złagodzenie objawów.

Nie zaleca się stosowania preparatu na skórę twarzy, ze względu na ryzyko wystąpienia zapalenia skóry, zmian zanikowych skóry, zapalenia skóry wokół ust i trądziku.

Nie stosować w fałdach skórnych ze względu na ryzyko zwiększonego wchłaniania i wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Na skórę pach i pachwin stosować tylko w przypadku, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie koniczne.

Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu. Nagłe przerwanie może spowodować tzw. „efekt z odbicia” czyli zaostrzenie objawów: nasilenie stanu zapalnego, zaczerwienienia, uczucia pieczenia i bólu. Dawka powinna być stopniowo zmniejszana, zgodnie z zaleceniami lekarza (lekarz może np. przed całkowitym zaprzestaniem stosowania preparatu zalecić leczenie w sposób przerywany).

W przypadku wystąpienia lub podejrzenia zakażeń skóry należy skonsultować się z lekarzem, który oceni czy wskazane jest dalsze stosowanie preparatu i zaleci odpowiednie leczenie (leki przeciwbakteryjne, leki przeciwgrzybicze).

Szczególnie ostrożnie należy stosować preparat u chorych na łuszczycę, ze względu na ryzyko rozwoju tolerancji i nawrotu choroby, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą wpływać na wygląd zmian skórnych i przez to utrudniać właściwe rozpoznanie; mogą także opóźniać proces gojenia.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania preparatu u dzieci. U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni do masy ciała, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.

Nie stosować na skórę przykrywaną pieluszką, ponieważ może ona działać jak opatrunek okluzyjny i zwiększać wchłanianie mometazonu.

Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów u dzieci może powodować zaburzenia rozwoju i spowolnienie wzrostu.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat w postaci maści oraz płynu zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

 

Dawkowanie preparatu Elitasone

Preparat ma postać maści lub płynu i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku zmian suchych, łuszczących się i spękanych zalecane jest stosowanie maści a do leczenia dermatoz owłosionej skóry głowy zalecane jest stosowanie płynu.

Dorośli, młodzież i dzieci po 2. roku życia: cienką warstwę preparatu w postaci maści lub kilka kropel płynu nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze 1 raz na dobę.

Nie stosować dłużej niż przez 3 tygodnie ani na dużej powierzchni skóry.

Nie stosować preparatu u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Czy można stosować Elitasone w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! W przypadku zaleceń lekarskich stosować wyłącznie krótkotrwale i tylko na małej powierzchni skóry, pozostając pod ścisłą kontrolą lekarską.

Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Jeżeli wskazane jest stosowanie długotrwałe lub w dużych dawkach, należy przerwać karmienie piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach lub inne postaci kortykosteroidów (preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy, aerozole donosowe, maści, kremy).

Kortykosteroidy mogą wpływać na odpowiedź immunologiczną, dlatego nie należy przyjmować szczepionek, szczególnie w przypadku stosowania preparatu na dużej powierzchni skóry lub długotrwale.

Preparat może modyfikować działanie leków wpływających na odpowiedź immunologiczną. Mometazon może nasilać działanie leków immunosupresyjnych i osłabiać działanie leków immunomodulujących.

Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Elitasone może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Miejscowe stosowanie kortykosteroidów może powodować: podrażnienia skóry, kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry wokół ust, suchość skóry, macerację skóry, potówki, zapalenie mieszków włosowych, uczucie pieczenia w miejscu aplikacji, świąd, zakażenia skóry, czyraki, zaburzenia czuciowe – mrowienie lub kłucie (parestezje), nadmierne owłosienie, rozstępy, zmiany podobne do trądziku, odbarwienie skóry, zmiany zanikowe skóry, teleangiektazje (poszerzenie drobnych naczyń podskórnych widoczne jako tzw. pajączki).

Ogólnoustrojowe działania niepożądane stosowanych miejscowo kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe u dzieci objawiające się uwypukleniem ciemiączka i bólami głowy) mogą wystąpić zwłaszcza gdy preparat stosowany jest na dużej powierzchni skóry, długotrwale, pod opatrunkiem okluzyjnym lub na uszkodzoną skórę. Zwiększone ryzyko wystąpienia tych działań występuje u dzieci, zwłaszcza małych, ze względu na zwiększony stosunek powierzchni do masy ciała.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające mometazon (furoinian mometazonu)

Aleric Spray (aerozol do nosa, zawiesina) Asmanex Twisthaler (proszek do inhalacji) Edelan (krem) Edelan (maść) Elitasone (roztwór na skórę) Elocom (krem) Elocom (maść) Elocom (płyn) Elosone (krem) Elosone (maść) Elosone (roztwór na skórę) Eztom (aerozol do nosa, zawiesina) Eztom (maść) Ivoxel (emulsja na skórę) Ivoxel (krem) Metmin (aerozol do nosa, zawiesina) Momecutan (maść) Momecutan (roztwór na skórę) Momecutan Fettcreme (krem) Momester (aerozol do nosa, zawiesina) Momester Nasal (aerozol do nosa) Mometaxon (maść) Nasometin (aerozol do nosa, zawiesina) Nasometin Control (aerozol do nosa, zawiesina) Nasonex (aerozol do nosa, zawiesina) Ovixan (krem) Ovixan (roztwór na skórę) Pronasal (aerozol do nosa, zawiesina) Pronasal Control (aerozol do nosa, zawiesina)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.