Nasometin (mometazon (furoinian mometazonu)) - aerozol do nosa, zawiesina

Aerozol do nosa zawierający kortykosteroid. Preparat o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym.

Preparat zawiera substancję mometazon (furoinian mometazonu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Nasometin
aerozol do nosa, zawiesina; 50 µg/dawkę; 140 dawek [18 g]
Sandoz
14,50 zł
7,25 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Nasometin
aerozol do nosa, zawiesina; 50 µg/dawkę; 60 dawek [10 g]
Sandoz
20,71 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Nasometin?

Substancją czynną preparatu jest mometazon. Mometazon jest syntetycznym kortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. Stosowany miejscowo do nosa hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Łagodzi objawy alergiczne takie jak: kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych nosa oraz uczucie zatkanego nosa. Główny mechanizm działania mometazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Początek działania mometazonu występuje po kilkunastu godzinach od zastosowania aerozolu a pełne działanie występuje po kilku dniach regularnego stosowania preparatu. Mometazon stosowany donosowo w zalecanych dawkach nie wykazuje działania ogólnoustrojowego a jego stężenie we krwi jest nieoznaczalne (mniejsze niż próg mierzalności).

Kiedy stosować Nasometin?

Preparat jest wskazany:

• w leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci po 3. roku życia;

• w leczeniu polipów nosa u dorosłych po 18. roku życia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa.

Preparatu nie należy stosować u osób po niedawnych zabiegach chirurgicznych nosa lub po urazach nosa, do czasu zagojenia się ran (kortykosteroidy hamują proces gojenia się ran).

Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nasometin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:

gruźlicę płuc (postać czynna lub nieaktywna)

• grzybicze, bakteryjne lub wirusowe zakażenia

• oczną postać opryszczki.

W powyższych przypadkach lekarz zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności.

Preparat jest przeznaczony tylko do stosowania do nosa (aerozol rozpylany do nosa). Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Jeżeli preparat przypadkowo przedostanie się do oczu, należy je obficie przemyć wodą.

Jeżeli preparat stosowany jest długotrwale zaleca się regularną kontrolę błony śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia miejscowego grzybiczego zakażenia błony śluzowej nosa lub gardła należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli utrzymuje się podrażnienie błony śluzowej nosa lub gardła należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu.

Niekiedy konieczne może być dodatkowe zastosowanie innych leków w celu zmniejszenia objawów alergicznych dotyczących oczu.

Nie stwierdzono aby preparat powodował ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów. Nie stwierdzono zahamowania naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy (zmniejszenia stężenia kortyzolu we krwi) w następstwie długotrwałego stosowania preparatu.

Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami donosowymi (mometazon) skonsultuj się z lekarzem i wyjaśnij jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. W okresie zmniejszania dawki stosowanych kortykosteroidów może wystąpić znużenie, depresja, bóle stawów i mięśni. Mogą także nasilić się istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak np. alergiczne zapalenie spojówek lub wyprysk.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu w leczeniu jednostronnych polipów nosa, polipów związanych z mukowiscydozą lub polipów całkowicie zamykających jamę nosową.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w leczeniu polipów nosa u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Stosowanie kortykosteroidów może powodować działanie immunosupresyjne (zmniejszające odpowiedź układu odpornościowego), co może zwiększać ryzyko w przypadku kontaktu z chorobami zakaźnymi, takimi jak np. ospa wietrzna czy odra. W okresie stosowania preparatu należy szczególnie unikać kontaktu z chorobami zakaźnymi, jeżeli jednak dojdzie do niego, należy skonsultować się z lekarzem.

Bardzo rzadko donosowe stosowanie kortykosteroidów może powodować perforację przegrody nosowej lub zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Donosowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, szczególnie w przypadku stosowania długotrwałego i/lub w dużych dawkach. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą obejmować zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy (zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi), wystąpienie objawów zespołu Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćmę, jaskrę oraz zaburzenia psychiczne, takie jak wzmożona aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, niepokój, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Zaleca się aby podczas długotrwałego leczenia donosowo podawanym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W przypadku wystąpienia spowolnienia wzrostu lekarz zweryfikuje leczenie i zaleci odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki.

Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeżeli stosujesz duże dawki sterydów a jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i zalecić Ci dodatkowo doustne kortykosteroidy.

Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty zawierające kortykosteroidy (w tym np. aerozole, inhalatory, tabletki, maści, kremy) należy skonsultować się z lekarzem, który odpowiednio dostosuje ich dawkowanie.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienia błony śluzowej nosa; jeżeli występuje podrażnienie/dyskomfort podczas stosowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Nasometin

Preparat ma postać aerozolu do nosa. 1 dawka (1 naciśnięcie) zawiera 50 µg substancji czynnej. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować regularnie, zgodnie ze schematem dawkowania. Początek działania występuje zwykle w ciągu kilkunastu godzin od zastosowania. Pełne działanie preparatu występuje zwykle po kilku dniach jego regularnego stosowania. Czas trwania leczenia określi lekarz.

Pojemnik należy wstrząsnąć przed każdym użyciem. Przed pierwszym użyciem należy, trzymając pojemnik pionowo i kierując końcówkę dozownika w powietrze, nacisnąć pompkę 10 razy, aż widoczna będzie jednolita mgiełka. Jeżeli preparat nie był stosowany przez 14 dni lub dłużej, przed ponownym zastosowaniem należy sprawdzić działanie pompki przez 2. krotne naciśnięcie i rozpylenie preparatu, do uzyskania jednolitej mgiełki. Po każdym zastosowaniu należy oczyścić dozownik i założyć na niego nasadkę.

Objawy sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa:

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: zwykle stosuje się 2 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 200 µg). Po opanowaniu objawów, w leczeniu podtrzymującym można stosować 1 dawkę do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 100 µg). Jeżeli poprawa jest niewystarczająca lekarz może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej, tj. 4 dawek do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 400 µg). Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów lekarz może zalecić zmniejszenie dawki. Zawsze należy dążyć do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Dzieci 3.–11. roku życia: zwykle stosuje się 1 dawkę do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 100 µg).

Nie należy stosować preparatu u dzieci do 3. roku życia ze względu na niewystarczające doświadczenie kliniczne.

Polipy nosa:

Dorośli po 18. roku życia: zwykle początkowo stosuje się 2 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 200 µg). Jeżeli po 5–6 tygodniach stosowania preparatu nie nastąpi poprawa lekarz może zalecić zwiększenie dawkowania do 2 dawek do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (całkowita dawka dobowa 400 µg). Po uzyskaniu poprawy lekarz zaleci zmniejszenie dawki, a w przypadku braku poprawy zaleci inny sposób leczenia.

W tym wskazaniu nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia ze względu na niewystarczające doświadczenie kliniczne.

Czy można stosować Nasometin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży.

Nie wiadomo czy po podaniu donosowym substancja czynna preparatu przenika do mleka kobiecego. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach lub inne postaci kortykosteroidów (preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy, maści, kremy).

Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z loratadyną.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nasometin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często lub często może wystąpić: podrażnienie błon śluzowych nosa, krwawienia z nosa, owrzodzenie i podrażnienie błony śluzowej nosa, zapalenie gardła, podrażnienie gardła, bóle głowy. Z nieznaną częstością: zaburzenia smaku i węchu, jaskra, zaćma, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, perforacja przegrody nosowej, reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka) oraz obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne (reakcje te mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia; może wystąpić obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs).

Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów podawanych do nosa mogą wystąpić, zwłaszcza gdy długotrwale stosowane są duże dawki. U dzieci otrzymujących kortykosteroidy może wystąpić spowolnienie wzrostu.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające mometazon (furoinian mometazonu)

Aleric Spray (aerozol do nosa, zawiesina) Asmanex Twisthaler (proszek do inhalacji) Edelan (krem) Edelan (maść) Elitasone (maść) Elitasone (roztwór na skórę) Elocom (krem) Elocom (maść) Elocom (płyn) Elosone (krem) Elosone (maść) Elosone (roztwór na skórę) Eztom (aerozol do nosa, zawiesina) Eztom (maść) Ivoxel (emulsja na skórę) Ivoxel (krem) Metmin (aerozol do nosa, zawiesina) Momecutan (maść) Momecutan (roztwór na skórę) Momecutan Fettcreme (krem) Momester (aerozol do nosa, zawiesina) Momester Nasal (aerozol do nosa) Mometaxon (maść) Nasometin Control (aerozol do nosa, zawiesina) Nasonex (aerozol do nosa, zawiesina) Ovixan (krem) Ovixan (roztwór na skórę) Pronasal (aerozol do nosa, zawiesina) Pronasal Control (aerozol do nosa, zawiesina)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.