Edelan (mometazon (furoinian mometazonu)) - maść

Preparat do stosowania miejscowego o działaniu przeciwzapalnym i przeciwświądowym zawierający kortykosteroid.

Preparat zawiera substancję mometazon (furoinian mometazonu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Edelan
maść; 1 mg/g; 15 g
Polpharma
12,87 zł
Edelan
maść; 1 mg/g; 30 g
Polpharma
20,97 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Edelan?

Substancją czynną preparatu jest mometazon. Mometazon jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym. Podobnie jak inne kortykosteroidy wykazuje także działanie przeciwalergiczne i immunosupresyjne. Stosowany miejscowo na skórę hamuje proces zapalny, obkurcza naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęk i podrażnienie, łagodzi świąd. Główny mechanizm działania mometazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Mometazon stosowany miejscowo na skórę jedynie w niewielkim stopniu wchłania się do krwi (około 0,4–0,7% po 8 godzinnym kontakcie ze skórą). Wchłanianie przez skórę jest większe w przypadku stosowania na dużą powierzchnię skóry, stosowania częstego, na uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórę, w fałdach skórnych lub na skórę delikatną, po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego oraz jeżeli preparat stosowany jest długotrwale.

Kiedy stosować Edelan?

Preparat jest wskazany w miejscowym łagodzeniu objawów zapalnych i świądu, w reagujących na leczenie kortykosteroidami dermatozach, takich jak łuszczycaatopowe zapalenie skóry (AZS).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne kortykosteroidy.

Nie stosować preparatu:

• w trądziku pospolitym lub różowatym w zapaleniu skóry wokół ust

• w zmianach zanikowych skóry

• w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowych (np. opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna, brodawki zwykłe, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny), pasożytniczych i grzybiczych (np. wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki)

• w przypadku odczynów poszczepiennych

• w gruźlicy skóry

• w przypadku kiłowych zmian skórnych

• w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych

• w pieluszkowym zapaleniu skory

• na skórę uszkodzoną lub z owrzodzeniami

• pod opatrunkiem okluzyjnym.

Nie należy stosować preparatu u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Edelan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Nie stosować na powieki ani w pobliżu oczu, ze względu na ryzyko wystąpienia jaskry lub zaćmy podtorebkowej. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami, należy miejsce kontaktu obficie przemyć wodą. Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Jeżeli po zastosowaniu preparatu wystąpi podrażnienie lub uczulenie (świąd, zaczerwienienie, uczucie pieczenia) należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem, który oceni czy wskazane jest dalsze stosowanie preparatu, a w razie potrzeby zaleci zmianę sposobu leczenia.

W przypadku wystąpienia lub podejrzenia zakażeń skóry należy skonsultować się z lekarzem, który oceni czy wskazane jest dalsze stosowanie preparatu i zaleci odpowiednie leczenie (leki przeciwbakteryjne, leki przeciwgrzybicze).

Miejscowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, szczególnie w przypadku stosowania długotrwałego, na dużej powierzchni skóry, w fałdach skórnych lub na skórę uszkodzoną. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą obejmować zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy (zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi), wystąpienie objawów zespołu Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości. Chorzy stosujący kortykosteroidy na dużej powierzchni skóry lub długotrwale powinni pozostawać pod kontrolą lekarza i okresowo kontrolować czynność kory nadnerczy.

Należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni do masy ciała, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Stosowanie preparatu u dzieci wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Kortykosteroidy mogą zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Nie zaleca się stosowania preparatu na skórę twarzy, ze względu na ryzyko wystąpienia zapalenia skóry, zmian zanikowych skóry, zapalenia skóry wokół ust i trądziku. Jeśli konieczne jest zastosowanie preparatu na skórę twarzy, czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 5 dni.

Zawsze należy unikać długotrwałego stosowania preparatu. Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, zapewniającej złagodzenie objawów, przez możliwie najkrótszy okres czasu. Należy unikać stosowania preparatu na dużej powierzchni ciała, stosowania na uszkodzoną skórę, stosowania dużych dawek i stosowania u dzieci.

Opatrunek okluzyjny wpływa na zwiększenie wchłaniania kortykosteroidów do krwi. Nie należy stosować preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym.

U dzieci po 2. roku życia preparat powinien być stosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem lekarza.

Szczególnie ostrożnie i pod ścisłą kontrolą lekarza należy stosować preparat u chorych na łuszczycę, ze względu na ryzyko rozwoju tolerancji i nawrotu choroby, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Nie należy nagle przerywać leczenia, lecz stopniowo zmniejszać dawki, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nagłe zaprzestanie stosowania preparatu może spowodować nasilenie objawów stanu zapalnego skóry (zaczerwienienie, pieczenie, świąd i kłujący ból).

Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą wpływać na wygląd zmian skórnych i przez to utrudniać właściwe rozpoznanie; mogą także opóźniać proces gojenia.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat, zarówno w postaci maści jak i kremu, zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry;

• preparat, zarówno w postaci maści jak i kremu, zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) oraz podrażnienie oczu i błon śluzowych;

• preparat w postaci kremu zawiera alkohol stearylowy, który może powodować podrażnienie skóry i miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Edelan

Preparat ma postać kremu lub maści i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Preparat w postaci maści przeznaczony jest do stosowania w przypadku zmian suchych, łuszczących się i spękanych. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Zalecane stosowanie: cienką warstwę preparatu nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze 1 raz na dobę.

Nie stosować na dużej powierzchni skóry. Nie stosować na skórę twarzy bez ścisłego nadzoru lekarza i nie dłużej niż 5 dni.

Nie należy stosować preparatu u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Czy można stosować Edelan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży.

Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! W przypadku zaleceń lekarskich, stosować wyłącznie krótkotrwale i tylko na małej powierzchni skóry.

Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach lub inne postaci kortykosteroidów (preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy, aerozole donosowe, maści, kremy, inne).

Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Kortykosteroidy mogą wpływać na odpowiedź immunologiczną (w tym indukowaną skutkiem szczepień).

Preparat może modyfikować działanie leków wpływających na odpowiedź immunologiczną.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Edelan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić: uczucie pieczenia/kłucia/mrowienia w miejscu aplikacji, zapalenie mieszków włosowych, trądzik, kontaktowe zapalenie skóry, zaburzenia czuciowe, zmiany zanikowe skóry, zmiany barwnikowe, rozstępy, podrażnienie, nadmierne owłosienie, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, poszerzenie drobnych naczyń podskórnych widoczne jako tzw. pajączki, potówki, reakcje uczuleniowe. Mogą wystąpić wtórne zakażenia.

Ogólnoustrojowe działania niepożądane stosowanych miejscowo kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości) mogą wystąpić zwłaszcza gdy preparat stosowany jest na dużej powierzchni skóry, długotrwale, w fałdach skórnych, pod opatrunkiem okluzyjnym lub na uszkodzoną skórę. Zwiększone ryzyko wystąpienia tych działań występuje u dzieci, zwłaszcza małych, ze względu na zwiększony stosunek powierzchni do masy ciała.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające mometazon (furoinian mometazonu)

Aleric Spray (aerozol do nosa, zawiesina) Asmanex Twisthaler (proszek do inhalacji) Edelan (krem) Elitasone (maść) Elitasone (roztwór na skórę) Elocom (krem) Elocom (maść) Elocom (płyn) Elosone (krem) Elosone (maść) Elosone (roztwór na skórę) Eztom (aerozol do nosa, zawiesina) Eztom (maść) Ivoxel (krem) Metmin (aerozol do nosa, zawiesina) Momecutan (maść) Momecutan (roztwór na skórę) Momecutan Fettcreme (krem) Momester (aerozol do nosa, zawiesina) Momester Nasal (aerozol do nosa) Mometaxon (maść) Nasometin (aerozol do nosa, zawiesina) Nasometin Control (aerozol do nosa, zawiesina) Nasonex (aerozol do nosa, zawiesina) Ovixan (krem) Ovixan (roztwór na skórę) Pronasal (aerozol do nosa, zawiesina) Pronasal Control (aerozol do nosa, zawiesina)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.