Akistan Duo - krople do oczu, roztwór

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego), zawierający lek z grupy beta-blokerów (tymolol) oraz analog prostaglandyny (latanoprost). Obydwie substancje czynne, skutkiem różnych mechanizmów działania, zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe. Działanie preparatu jest silniejsze, niż w przypadku zastosowania każdego ze składników w monoterapii.

Preparat zawiera substancję latanoprost + tymolol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Akistan Duo
krople do oczu, roztwór; 1 ml zawiera: 0,05 mg latanoprostu, 5 mg tymololu; 2,5 ml
Pharmaselect
31,83 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: jaskra
Akistan Duo
krople do oczu, roztwór; 1 ml zawiera: 0,05 mg latanoprostu, 5 mg tymololu; 7,5 ml [3 × 2,5 ml]
Pharmaselect
86,49 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
8,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: jaskra

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Akistan Duo - krople do oczu, roztwór?

Preparat złożony, zawiera 2 substancje czynne: tymolol i latanoprost. Tymolol należy do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Preparaty z tej grupy stosowane są głównie jako leki przeciwnadciśnieniowe i w przebiegu chorób układu sercowo-naczyniowego. Tymolol w postaci kropli do oczu stosowany jest miejscowo, do worka spojówkowego, w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Nie wpływa na szerokość źrenicy ani na akomodację oka. Z worka spojówkowego tymolol dobrze przenika do struktur oka; w znacznym stopniu wchłaniany jest do krwi i może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane. Latanoprost jest analogiem prostaglandyny, aktywuje receptor prostaglandynowy. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Latanoprost nie wywiera wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej. Jest prolekiem, który w rogówce ulega hydrolizie do aktywnego farmakologicznie wolnego kwasu latanoprostowego.

Początek działania preparatu złożonego występuje w ciągu 1 godziny, a działanie maksymalne w ciągu ok. 6–8 godzin po podaniu miejscowym do oka. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego utrzymuje się co najmniej przez 24 godziny.

Kiedy stosować Akistan Duo - krople do oczu, roztwór?

Preparat jest wskazany w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na leczenie beta-adrenolitykami lub analogami prostaglandyn jest niewystarczająca.

Kiedy nie stosować preparatu Akistan Duo - krople do oczu, roztwór?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie możesz także stosować preparatu, jeżeli występuje u Ciebie:

• nadreaktywność oskrzeli, w tym astma oskrzelowa (obecnie lub w przeszłości)

• ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc

• bradykardia zatokowa

• zespół chorego węzła zatokowego

• blok zatokowo-przedsionkowy

• blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (u chorych bez stymulatora serca)

• wstrząs kardiogenny

• objawowa niewydolność serca.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Akistan Duo - krople do oczu, roztwór?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego.

Leki z grupy beta-blokerów stosowane miejscowo do worka spojówkowego mogą być wchłaniane i powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, charakterystyczne dla tej grupy leków. Aby zminimalizować ogólnoustrojowe wchłanianie preparatu, zaleca się zamknięcie powieki i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego przez ok. 2 minuty po podaniu leku.

Chorzy z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego powinni zachować ostrożność i pozostawać pod uważnym nadzorem lekarskim. W razie wystąpienia działań niepożądanych lub nasilenia objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W przypadku osób z chorobami serca (takimi jak np. choroba niedokrwienna serca, dławica naczynio-skurczowa Prinzmetala, niewydolność serca) oraz u osób z niedociśnieniem tętniczym lekarz oceni, czy możliwe jest stosowanie beta-blokera, a w razie potrzeby zaleci stosowanie innych leków.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u chorych z blokiem serca I stopnia; preparat może wpływać na zmniejszenie szybkości przewodzenia.

Stosowanie tymololu może powodować nasilenie niewydolności serca, sporadycznie prowadzące do zgonu.

Stosowanie preparatu u chorych z zaburzeniami krążenia obwodowego (zespół Raynauda, chromanie przestankowe) wymaga zachowania ostrożności.

Podanie leków z grupy beta-blokerów w postaci kropli do oczu, może sporadycznie spowodować wystąpienie zaburzeń oddechowych i nagłego skurczu oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową. Skurcz oskrzeli u chorych na astmę może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u chorych z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję, czy można rozpocząć leczenie z zastosowaniem preparatu.

Chorzy na cukrzycę oraz osoby zagrożone wystąpieniem hipoglikemii (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi) powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ leki z grupy beta-blokerów mogą maskować objawy hipoglikemii, takie jak uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Leki z grupy beta-blokerów mogą maskować objawy nadczynności tarczycy, w tym zwiększoną częstotliwość rytmu serca.

W przypadku chorób rogówki należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ leki z grupy beta-blokerów mogą powodować suchość oczu. Chory powinien pozostawać pod staranną obserwacją lekarską.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat jest stosowany równolegle z innymi beta-blokerami przyjmowanymi doustnie (działającymi ogólnoustrojowo), ze względu na ryzyko wzajemnego nasilenia działania i wystąpienia działań niepożądanych, zarówno miejscowych jak i ogólnoustrojowych (w tym poważnych działań niepożądanych dotyczących serca). Chory powinien pozostawać pod obserwacją lekarską.

Nie zaleca się równoległego stosowania 2 miejscowo działających beta-adrenolityków.

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, włączając wstrząs anafilaktyczny). Możliwe jest zmniejszenie skuteczności stosowanej wówczas adrenaliny. Należy zachować szczególną ostrożność u chorych z atopowym zapaleniem skóry oraz u osób ze skłonnościami do reakcji alergicznych.

Preparaty hamujące wytwarzanie cieczy wodnistej (w tym tymolol) mogą być związane z wystąpieniem odwarstwienia naczyniówki.

Beta-blokery podawane miejscowo do oka mogą powodować ogólnoustrojową blokadę receptorów beta i zmniejszać skuteczność adrenaliny i innych leków aktywujących te receptory. Jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg operacyjny wymagający znieczulenia, koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów. Konieczne może być wcześniejsze stopniowe zaprzestanie stosowania preparatu (decyzję podejmie lekarz).

Latanoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie ilości brązowego pigmentu w tęczówce (zwiększenie liczby ziarnistości barwnikowych w melanocytach bez zwiększenia liczby melanocytów). Leczenie jednego oka może spowodować stałą różnobarwność oczu. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i przed długi czas mogą pozostać niezauważone. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale zdarza się, że cała tęczówka lub jej fragmenty stają się silniej zabarwione na brązowo. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce. Znamiona ani plamki obecne wcześniej na tęczówce nie ulegają zmianom w czasie leczenia. Dotychczas nie stwierdzono żadnych negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji.

Nie ma wystarczającego doświadczenia klinicznego w stosowaniu latanoprostu w jaskrze zapalnej i naczyniowej (neowaskularnej), w stanach zapalnych oka, w jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, jaskrze z otwartym kątem przesączania u chorych z bezsoczewkowością rzekomą oraz w jaskrze barwnikowej.

Latanoprost nie wpływa na szerokość źrenicy, lub wpływa tylko w nieznacznym stopniu; nie ma danych dotyczących stosowania preparatu w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem. W powyższych przypadkach konieczne jest zachowanie ostrożności.

U chorych z aktywnym lub nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki należy unikać stosowania preparatu; stosować ostrożnie u osób, u których w przeszłości wystąpiło opryszczkowe zapalenie rogówki.

Podczas stosowania latanoprostu możliwe jest wystąpienie obrzęku plamki żółtej, także postaci torbielowatej. Należy zachować ostrożność u chorych z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem torebki tylnej soczewki lub zaimplantowaną soczewką przedniokomorową, a także u osób ze znanymi czynnikami ryzyka torbielowatego obrzęku plamki (np. chorzy z retinopatią cukrzycową i niedrożnością żył siatkówki).

Preparat może powodować zmiany wyglądu rzęs (wadliwe ustawienie, zmiana grubości, liczby, długości i barwy rzęs).

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera chlorek benzalkoniowy (jako środek konserwujący), który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem;

• chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka, uszkodzenia powierzchni rogówki oraz wpływać na film łzowy; u osób z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniami rogówki preparat należy stosować ostrożnie.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Należy zachować ostrożność, ponieważ po podaniu preparatu do oka, mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.

Dawkowanie preparatu Akistan Duo - krople do oczu, roztwór

Preparat ma postać kropli do oczu do stosowania miejscowego, do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

1 kropla do worka spojówkowego 1 raz na dobę.

Nie stosować częściej niż 1 raz na dobę.

Aby zminimalizować ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnych, zaleca się zamknięcie powieki lub delikatne uciśnięcie kanalika nosowo-łzowego przez ok. 2 minuty po zakropleniu leku.

Przed zakropleniem oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu.

Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty okulistyczne, należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków.

Dzieci:

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.

Czy można stosować Akistan Duo - krople do oczu, roztwór w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Ze względu na ryzyko paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, nie zaleca się równoległego stosowania dwóch miejscowo działających prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych.

Nie zaleca się równoległego stosowania dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest równolegle z beta-blokerami działającymi ogólnoustrojowo, ze względu na ryzyko nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego: możliwe zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia) i znaczne niedociśnienie tętnicze.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest równolegle z którymkolwiek z niżej wymienionych leków, ze względu na ryzyko nasilenia działania i wystąpienia działań niepożądanych, w tym zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardia) oraz znacznego niedociśnienia tętniczego:

• leki z grupy beta-blokerów (beta-adrenolityków)

• doustne leki blokujące kanały wapniowe (np. werapamil, diltiazem)

• leki przeciwarytmiczne, w tym amiodaron

• glikozydy naparstnicy

• parasympatykomimetyki (leki o działaniu cholinergicznym)

• leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak np. rezerpina, klonidyna, metylodopa, guanetydyna, guanfacyna.

W okresie stosowania preparatu nie należy nagle przerywać stosowania leków przeciwnadciśnieniowych, takich jak klonidyna, ze względu na ryzyko nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego.

Chinidyna, fluoksetyna, paroksetyna i inne leki hamujące aktywność izoenzymu 2D6 cytochromu P450 mogą hamować metabolizm tymololu i nasilać jego działanie, co może prowadzić do ogólnoustrojowej blokady receptorów beta i skutkować wystąpieniem niedociśnienia tętniczego oraz zmniejszeniem częstotliwości rytmu serca.

Podawanie tymololu jednocześnie z adrenaliną może spowodować rozszerzenie źrenicy.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli preparat jest stosowany równolegle z insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi; beta-blokery mogą nasilać działanie leków przeciwcukrzycowych oraz maskować objawy hipoglikemii; należy kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie często w początkowym okresie leczenia. W razie konieczności lekarz dostosuje dawkowanie leków przeciwcukrzycowych.

W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Akistan Duo - krople do oczu, roztwór?

Jak każdy lek, również Akistan Duo może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Leki z grupy beta-blokerów stosowane miejscowo do worka spojówkowego, mogą być wchłaniane i powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, charakterystyczne dla tej grupy leków. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu ogólnym.

Najczęściej występujące działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu obejmują: zwiększenie pigmentacji tęczówki (niekiedy trwałe), podrażnienie oka (kłucie, pieczenie, świąd), ból oka. Niezbyt często możliwe: bóle głowy, przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, łzawienie, zapalenie brzegów powiek, choroby rogówki, wysypka, świąd.

Ponadto, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych charakterystycznych dla każdej z substancji czynnych preparatu, w tym:

• miejscowych (dotyczących oczu), takich jak: opryszczkowe zapalenie rogówki, zmiany w wyglądzie rzęs (pogrubienie, zwiększenie ilości, wydłużenie, zmiana kierunku wzrostu, zmiana zabarwienia), punkcikowate ubytki nabłonka rogówki, zapalenie rogówki, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki, zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki (u chorych predysponowanych), suchość oczu, torbiel tęczówki, światłowstręt, odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym, ciemnienie skóry powiek, zmniejszenie wrażliwości rogówki, opadanie powiek, widzenie podwójne;

• ogólnoustrojowych, takich jak: zawroty głowy, szum w uszach, nasilenie dławicy piersiowej, kołatanie serca, hipoglikemia, skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową lub obturacyjne choroby dróg oddechowych, zaostrzenie astmy, duszność, bóle stawów i mięśni, ból w klatce piersiowej, nerwowość, depresja, parestezje, bezsenność, zaburzenia pamięci, koszmary senne, halucynacje, omdlenia, udar/niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów miastenii (choroby charakteryzującej się nużliwością mięśni), zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, obrzęki, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie czynności serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego (nasilenie objawów zespołu Raynauda, zimne stopy i dłonie), kaszel, biegunka, nudności, wymioty, zaburzenia smaku, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból w nadbrzuszu, osłabienie, zmęczenie, zaburzenia funkcji seksualnych, wypadanie włosów, nasilenie łuszczycy, reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd, reakcje anafilaktyczne).

Preparat zawiera fosforany, które w przypadku znacznego uszkodzenia rogówki, u niektórych osób mogą przyczyniać się do zwapnienia rogówki.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające latanoprost + tymolol

Latacom (krople do oczu, roztwór) Latanoprost + Timolol Genoptim (krople do oczu, roztwór) Tilaprox (krople do oczu, roztwór) Xalacom (krople do oczu, roztwór) Xaloptic Combi (krople do oczu, roztwór)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta