Gentamycyna

Gentamycyna – jest półsyntetycznym antybiotykiem aminoglikozydowym. Antybiotyki te przenikają do wnętrza komórki bakteryjnej i tam, łącząc się z podjednostką 30S rybosomu bakteryjnego, powodują powstanie nieprawidłowych białek bakteryjnych, których wbudowanie w błonę komórkową skutkuje zwiększeniem jej przepuszczalności i obumarciem komórki. Z tego powodu aminoglikozydy są zaliczane do antybiotyków bakteriobójczych. Spektrum działania tych leków nie jest bardzo szerokie i obejmuje głównie tlenowe bakterie Gram-ujemne.
Aby antybiotyk zadziałał skutecznie, musi osiągnąć w miejscu zakażenia stężenie niezbędne do zahamowania wzrostu lub zabicia drobnoustroju chorobotwórczego, a równocześnie stężenie to musi pozostawać bezpieczne dla ludzkich komórek. Jeśli oba te warunki zostają spełnione, mówimy, że dany mikroorganizm jest wrażliwy na antybiotyk, jeśli nie – mamy do czynienia z opornością na antybiotyk. Oporność na antybiotyk może być wrodzona lub nabyta w wyniku mutacji genetycznej bakterii i selekcji szczepów opornych czy poprzez przekazywanie genów oporności między komórkami bakteryjnymi (jest to tzw. transfer horyzontalny). W przypadku antybiotyków aminoglikozydowych najczęstszą przyczyną oporności jest nabycie genów kodujących enzymy rozkładające antybiotyk.
Działanie bakteriobójcze antybiotyków aminoglikozydowych nie zależy od czasu, w którym stężenie leku w miejscu zakażenia będzie utrzymywało się na odpowiednio wysokim poziomie, ale od osiąganego stężenia maksymalnego.
Antybiotyki z grupy aminoglikozydów wykazują podobne działania niepożądane – głównie nefrotoksyczność (działanie uszkadzające nerki) i ototoksyczność (działanie uszkadzające narząd słuchu). Ototoksyczność jest w większości przypadków nieodwracalna, niemniej jednak objawy początkowe mogą ulec cofnięciu, dlatego ważne jest monitorowanie czynności narządu słuchu i zwrócenie uwagi na ewentualne objawy toksyczności. Pierwszym objawem toksyczności jest często przenikliwy szum w uszach i utrata odbierania wysokich dźwięków. Mogą też pojawić się bóle głowy, a następnie nudności, wymioty oraz zaburzenia równowagi – objawy te mogą świadczyć o działaniu toksycznym na narząd równowagi w uchu wewnętrznym. U części pacjentów stosujących aminoglikozydy dłużej niż przez kilka dni dochodzi do powstania łagodnej niewydolności nerek, zwykle odwracalnej. W wyniku działania nefrotoksycznego może dojść do upośledzenia wydalania antybiotyku i wystąpienia ototoksyczności. Aby zmniejszyć ryzyko gromadzenia się gentamycyny w nerkach należy dbać o odpowiednią ilość przyjmowanych płynów.
Gentamycynę podaje się domięśniowo lub dożylnie w ciężkich postaciach zakażeń spowodowanych przez bakterie Gram-ujemne, takich jak posocznica, zakażenia układu moczowego i dróg oddechowych, zapalenie wsierdzia, otrzewnej, zakażenia kości, skóry i tkanek miękkich, m.in. u chorych z oparzeniami, odleżynami i przeszczepami skóry, profilaktycznie w chirurgii w okresie okołooperacyjnym. W postaci kropli lub maści do oczu – w leczeniu zapalenia aparatu ochronnego oka i przedniego odcinka gałki ocznej oraz profilaktycznie przed zabiegami chirurgicznymi na gałce ocznej i po nich.
Antybiotyki aminoglikozydowe nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym. Gentamycynę podaje się domięśniowo, dożylnie lub miejscowo. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 2 h. Wydalana jest ok. 90% z moczem.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające gentamycyna

Garamycin (gąbka) Gentamicin B. Braun (roztwór do infuzji) Gentamicin WZF 0,3% (krople do oczu, roztwór) Gentamycin Krka (roztwór do wstrzykiwań i infuzji)

Zobacz substancje złożone zawierające gentamycyna

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta