×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Hydroksyzyna (opis profesjonalny)

Działanie

Mechanizm działania
Lek uspokajający i przeciwlękowy, pochodna piperazyny. Mechanizm działania jest prawdopodobnie związany z zahamowaniem aktywności ośrodków w warstwie podkorowej OUN. Hydroksyzyna nie hamuje czynności kory mózgowej. Zmniejsza stan napięcia wewnętrznego, niepokój, napięcie lękowe i napięcie mięśniowe. Wykazuje właściwości przeciwhistaminowe, cholinolityczne, przeciwbólowe i przeciwwymiotne.

Farmakokinetyka
Podana p.o. wchłania się szybko z przewodu pokarmowego i wykazuje działanie farmakologiczne już po ok. 15–30 min; dostępność biologiczna wynosi ok. 80%. tmax wynosi ok. 2 h. Hydroksyzyna przenika do skóry po podaniu doustnym, a jej stężenie w skórze jest większe niż w surowicy, zarówno po pojedynczym, jak i po wielokrotnym podaniu. Hydroksyzyna przenika przez barierę krew-mózg oraz przez barierę łożyskową, osiągając większe stężenia w organizmie płodu niż matki. Działanie utrzymuje się przez 6–8 h. t1/2 u dorosłych wynosi 7–20 h, u dzieci w wieku 1 roku 4 h, u dzieci w wieku 14 lat 11 h, u osób w podeszłym wieku 29 h, u pacjentów z niewydolnością wątroby 37 h. Hydroksyzyna jest w znacznym stopniu metabolizowana. W powstawaniu głównego metabolitu – cetyryzyny (45% dawki p.o.; metabolit o istotnym działaniu blokującym na obwodowe receptory H1) bierze udział dehydrogenaza alkoholowa. Zidentyfikowano również kilka innych metabolitów, w tym N-dealkilowany oraz O-dealkilowany.W postaci metabolitów hydroksyzyna jest wydalana przez nerki, tylko 0,8% podanej dawki wydalane jest w postaci niezmienionej.

Wskazania

P.o.
Leczenie lęku
Objawowe leczenie lęku.

Leczenie świądu
Objawowe leczenie świądu.

Jako lek uspokajający
W premedykacji i w okresie pooperacyjnym jako lek uspokajający.

I.m.

Zaburzenia lękowe, niepokój, pobudzenie psychoruchowe
Zaburzenia lękowe uogólnione, niepokój i pobudzenie psychoruchowe w przebiegu zaburzeń nerwicowych, a także w chorobach organicznych.

Premedykacja
Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi oraz leczenie wspomagające w okresie pooperacyjnym.

Lek w postaci pozajelitowej stosuje się w nagłych, ciężkich przypadkach oraz w sytuacji, gdy podanie doustne jest utrudnione.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, inne pochodne piperazyny, cetyryzynę, aminofilinę lub etylenodiaminę, porfiria, ciąża, okres karmienia piersią. Nie stosować u noworodków.

Działanie cholinolityczne
Ze względu na działanie cholinolityczne należy zachować ostrożność lub nie stosować u osób z jaskrą, utrudnionym odpływem moczu z pęcherza, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, otępieniem lub myasthenia gravis.

Zaburzenia rytmu serca
Zachować ostrożność u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym zaburzeniami elektrolitowymi lub przyjmujących leki mogące wywoływać zaburzenia rytmu serca; u osób z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie należy rozważyć inny sposób leczenia.

Drgawki
Stosować ostrożnie u osób z obniżonym progiem drgawkowym. Małe dzieci są bardziej podatne na działania niepożądane ze strony OUN, a ryzyko wystąpienia u nich drgawek podczas stosowania hydroksyzyny jest większe niż u dorosłych.

Leki działające depresyjnie na OUN, leki cholinergiczne
Podczas równoległego stosowania leków działających depresyjnie na OUN lub leków o działaniu cholinergicznym konieczne może być dostosowanie dawkowania..

Niewydolność nerek i/lub wątroby
U osób z niewydolnością nerek lub wątroby oraz osób w podeszłym wieku zachować ostrożność; konieczne może być również dostosowanie dawki.

Astma
Zachować ostrożność u chorych z astmą oskrzelową.

Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku może wystąpić pogorszenie funkcji poznawczych.

Droga podaniaPodczas leczenia należy unikać spożywania alkoholu.

Interakcje

Leki działające depresyjnie na OUN
Hydroksyzyna nasila działanie leków działających depresyjnie na OUN (opioidowe i nieopioidowe leki przeciwbólowe, barbiturany, leki uspokajające i nasenne); należy zmniejszyć ich dawki podczas równoległego stosowania.

Alkohol, leki przeciwzakrzepowe
Może nasilać również działanie alkoholu oraz leków przeciwzakrzepowych.

Leki przeciwhistaminowe, leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki
Może nasilać antycholinergiczne działanie leków przeciwhistaminowych, przeciwdepresyjnych czy neuroleptyków.

TLPD
Stosowana równolegle z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilać ich działanie kardiotoksyczne.

Inhibitory MAO, leki o działaniu cholinolitycznym
Nie zaleca się stosowania inhibitorów MAO oraz leków działających cholinolitycznie równolegle z hydroksyzyną.

Fenytoina
Hydroksyzyna może osłabiać działanie fenytoiny.

Leki adrenergiczne
Może również ograniczać skuteczność działania leków adrenergicznych.

Betahistyna, inhibitory cholinesterazy, adrenalinaHydroksyzyna działa antagonistycznie do betahistyny i inhibitorów cholinoesterazy oraz osłabia zwiększające ciśnienie krwi działanie adrenaliny. Cymetydyna znacznie zmniejsza ekspozycję na hydroksyzynę i jej metabolit cetyryzynę.

Leki powodujące zaburzenia rytmu serca
Jednoczesne stosowanie z lekami powodującymi zaburzenia rytmu serca może zwiększać ryzyko wydłużenia odcinka QT lub wystąpienia zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes.

Leki hamujące enzymy wątrobowe
Leki hamujące enzymy wątrobowe mogą zwiększać stężenie hydroksyzyny we krwi.

Atropina, glikozydy naparstnicy, leki hipotensyjne, antagoniści rec. H2
Nie wpływa na działanie atropiny, glikozydów naparstnicy, leków hipotensyjnych, antagonistów receptora H2.

Izoenzymy cytochromu P-450
Hydroksyzyna jest inhibitorem izoenzymu CYP2D6 i stosowana w dużych dawkach może powodować interakcje z lekami będącymi substratami dla tego enzymu; hamuje również inne izoenzymy cytochromu P-450: 2C9, 2C19 i 3A4, jednak dopiero w stężeniach znacznie większych, niż maksymalne stężenia jakie osiąga w osoczu, w związku z czym jest mało prawdopodobne by wpływała na metabolizm leków będących substratami dla tych enzymów. Cetyryzyna (metabolit hydroksyzyny) nie wykazuje działania hamującego na cytochrom P-450 (izoenzymy: 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4), ani izoenzymy UDP-glukuronylotransferazy. Ponieważ hydroksyzyna jest metabolizowana przez dehydrogenazę alkoholową oraz izoenzym CYP3A4/5, jej stężenie może się zwiększać w wyniku równoległego stosowania z inhibitorami tych enzymów; w przypadku hamowania tylko jednego ze szlaków metabolicznych, drugi może częściowo go kompensować.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
Hydroksyzyna może powodować fałszywie zawyżone wyniki oznaczeń stężenia 17-hydroksysteroidów w moczu.

Działania niepożądane

Bardzo często: senność;

często: suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, uspokojenie, uczucie zmęczenia i znużenia;

niezbyt często: nudności, bezsenność, zawroty głowy, drżenie, pobudzenie, splątanie, złe samopoczucie, gorączka; rzadko: tachykardia, zaburzenia akomodacji, nieostre widzenie, zaparcia, wymioty, reakcje nadwrażliwości, drgawki, dyskineza, dezorientacja, omamy, zatrzymanie moczu, zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, hipotensja; bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, nadmierne pocenie się, obrzęk naczynioruchowy;

częstość nieznana: zaburzenia hemopoezy (może wystąpić małopłytkowość i zaburzenia krzepnięcia), uczucie pustki w głowie, rozdrażnienie, niezborność ruchów, pogorszenie czynności poznawczych u osób w podeszłym wieku, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić: wymioty, tachykardia, gorączka, nadmierne uspokojenie, senność, bóle głowy, suchość w jamie ustnej, upośledzenie koordynacji ruchów, ruchy mimowolne, drżenia, dezorientacja lub halucynacje, a w następstwie ciężkiego przedawkowania – zaburzenia świadomości, zaburzenia oddechowe, drgawki, niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca, śpiączka i zapaść krążeniowa. Należy wdrożyć leczenie objawowe, z częstą kontrolą czynności życiowych; w przypadku niedociśnienia można zastosować wlew płynów infuzyjnych i podać norepinefrynę lub metaraminol, nie stosować epinefryny, gdyż hydroksyzyna znosi jej działanie presyjne. Brak swoistego antidotum; korzyści ze stosowania hemodializy są wątpliwe.

Ciąża i laktacja

Kategoria C. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. U noworodków, których matki otrzymywały hydroksyzynę w późnej ciąży i/lub podczas porodu, obserwowano bezpośrednio lub kilka godzin po urodzeniu: hipotonię, zaburzenia ruchowe (w tym zaburzenia pozapiramidowe, ruchy kloniczne), depresję ośrodkowego układu nerwowego, niedotlenienie, zatrzymanie moczu. Nie podawać podczas porodu.

Dawkowanie

Dawkowanie indywidualne w zależności od stanu chorego.

P.o. tabletki przyjmować w całości.

Objawowe leczenie lęku. Dorośli. 50 mg/d w 2–3 daw. podz., w ciężkich przypadkach do 300 mg/d.

Objawowe leczenie świądu. Dorośli. Początkowo 25 mg przed snem, dawkę zwiększać w zależności od potrzeby do 25 mg 2–4 ×/d. Dzieci. Od 12. mż. do 6. rż. 1–2,5 mg/kg mc./d w daw. podz.; po 6. rż. 1–2 mg/kg mc./d w daw. podz.

Premedykacja i jako lek uspokajający w okresie pooperacyjnym. Dorośli. Jednorazowo 50–100 mg. Dzieci. Jednorazowo 0,6 mg/kg mc. We wszystkich wskazaniach pojedyncza dawka maks. p.o. u dorosłych wynosi 100 mg, maks. dawka dobowa – 400 mg.

I.m. stosować w nagłych i ciężkich przypadkach lub gdy podanie p.o. jest utrudnione.

Objawowe leczenie lęku. Dorośli. 50–100 mg do 4 ×/d; jako lek uspokajający jednorazowo 50 mg u dorosłych, 0,6 mg/kg mc. u dzieci.

W premedykacji i w okresie pooperacyjnym 25–100 mg u dorosłych, 1 mg/kg mc. u dzieci.

Osoby w podeszłym wieku, zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek
U osób w podeszłym wieku stosować w początkowym okresie leczenia 1/2 dawki. Ponieważ u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek wydalanie cetyryzyny (metabolit hydroksyzyny) jest zmniejszone, należy u nich stosować mniejsze dawki leku. U pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o 1/3–1/2.

Uwagi

Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; podczas stosowania nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Preparaty na rynku polskim zawierające hydroksyzyna

Atarax (syrop)
Atarax (tabletki powlekane)
Hydroxyzine Orion (tabletki powlekane)
Hydroxyzinum Adamed (tabletki powlekane)
Hydroxyzinum Aflofarm (syrop)
Hydroxyzinum Alvogen (tabletki powlekane)
Hydroxyzinum Espefa (syrop)
Hydroxyzinum Espefa (tabletki powlekane)
Hydroxyzinum Hasco (syrop)
Hydroxyzinum Hasco (tabletki powlekane)
Hydroxyzinum Polfarmex (syrop)
Hydroxyzinum Polfarmex (tabletki powlekane)
Hydroxyzinum PPH (tabletki powlekane)
Hydroxyzinum Teva (roztwór do wstrzykiwań)
Hydroxyzinum VP (syrop)
Hydroxyzinum VP (tabletki powlekane)

Zobacz też

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost"
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź"
Społeczność Pięknego Umysłu

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.