Przyczyny POChP

U podłoża POChP leży proces zapalny oskrzeli i otaczającego je miąższu płuc, spowodowany wpływem szkodliwych czynników znajdujących się we wdychanym powietrzu.

Dym tytoniowy

Najczęstszą przyczyną POChP jest dym tytoniowy. Palenie tytoniu odpowiada za 90% przypadków POChP. Największe ryzyko dla zdrowia wiąże się z paleniem papierosów, ryzyko rozwoju POChP u palaczy cygar i fajki jest większe niż u niepalących, ale mniejsze niż u palaczy papierosów.

Inne czynniki ryzyka rozwoju i postępu choroby

  • Płeć. Mężczyźni są częściej narażeni na dym tytoniowy, który stanowi najczęstszy czynnik wywołujący POChP w krajach naszej strefy kulturowej. Częściej są również narażeni na szkodliwe czynniki zawodowe. Dlatego w naszym kraju mężczyźni chorują na POChP częściej niż kobiety. W innych krajach sytuacja zależy głównie od rozpowszechnienia nałogu palenia tytoniu w przeszłości. Ponadto w krajach rozwijających się kobiety są w większym niż mężczyźni stopniu narażone na szkodliwy wpływ spalania biomasy używanej do ogrzewania i gotowania. Wyniki niektórych badań wskazują, że kobiety mogą być bardziej wrażliwe na szkodliwy wpływ dymu tytoniowego.
  • Rozwój płuc. Osoby, które mają mniejsze parametry czynnościowe płuc (mniejszą pojemność płuc), mogą łatwiej zachorować na POChP. Dotyczy to szczytowej – największej – pojemności płuc, którą dana osoba osiąga w młodym wieku. U ludzi pojemność płuc zmniejsza się wraz z wiekiem. To zmniejszenie jest wyrażane na ogół wielkością, o jaką FEV1 zmniejsza się co roku. U osób zdrowych jest to około 20—30 ml, natomiast u osób narażonych na czynniki działające szkodliwie na płuca i podatnych na ich działanie może sięgać nawet 70 ml/rok. Jeżeli szczytowa pojemność płuc u danej osoby jest mniejsza, to przyśpieszone przez czynniki szkodliwe tempo jej pogarszania szybciej doprowadza do stanu, którym występują objawy POChP.
  • Ciężkie zakażenia układu oddechowego przebyte w dzieciństwie oraz przebyta gruźlica płuc mogą wpływać na zmniejszoną czynność płuc w wieku dorosłym. Ponadto utrzymująca się kolonizacja bakteryjna oskrzeli może mieć znaczenie w utrzymywaniu się szkodliwego procesu zapalnego.
  • Niedobór alfa1-antytrypsyny. Alfa1-antytrypsyna to substancja, która hamuje działanie enzymów rozkładających białko (proteolitycznych). Enzymy te są wydzielane między innymi przez neutrofile (granulocyty obojętnochłonne), które znajdują się w naciekach zapalnych w oskrzelach osób chorych na POChP. W tkance płuc osoby zdrowej panuje równowaga pomiędzy enzymami mogącymi rozkładać składniki tkanek a substancjami, które (jak antytrypsyna) hamują ich działanie. Niedobór alfa1-antyprypsyny prowadzi do przewagi enzymów proteolitycznych, stopniowego uszkadzania tkanki śródmiąższowej płuc i rozwoju rozedmy. Niedobór alfa1-antytrypsyny można podejrzewać u osób, u których rozedma płuc rozwinęła się w młodym wieku. Można go potwierdzić oznaczaniem aktywności alfa1-antytrypsyny we krwi oraz za pomocą badań genetycznych.
  • Narażenia zawodowe: pyły nieorganiczne i organiczne, substancje chemiczne – mogą mieć znaczenie u około 10—15% chorych na POChP.
  • Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach – w naszym regionie dotyczy to starszych osób, które w przeszłości stosowały do ogrzewania i gotowania drewno i węgiel w niedostatecznie sprawnych kuchniach/kominkach. W krajach rozwijających się (np. w Afryce i Indiach) duże znaczenie ma używanie nawozu zwierzęcego do gotowania – wpływ tego czynnika ryzyka dotyczy przede wszystkim kobiet.
  • Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Jego znaczenie dla rozwoju POChP jest prawdopodobnie niewielkie w stosunku do innych czynników, ale może wpływać na stan zdrowia osób już chorujących.Ryc. Najczęstszą przyczyną POChP jest dym tytoniowy - palenie tytoniu odpowiada aż za 90% przypadków POChP. Inne przyczyny choroby to m.in.: narażenia zawodowe i zanieczyszczenie powietrza
Quantcast