×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Pilotaż rehabilitacji po COVID-19 bez konsultacji

Kurier MP

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Jak wyjaśnia resort zdrowia, celem pilotażu jest przetestowanie rozwiązań, które miałyby poprawić wydolność wysiłkową i krążeniową oraz sprawność oddechową i ogólną sprawność fizyczną wspomnianej grupy świadczeniobiorców.

rehabilitacja
Fot. Włodzimierz Wasyluk dla mp.pl

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że projekt nie został poddany pre-konsultacjom ani nie będzie poddawany ocenie w ramach konsultacji publicznych. Resort zamierza jak najszybciej wdrożyć pilotaż w życie ze względu na stan zdrowia osób, które przeszły COVID-19.

– Program pilotażowy przyczyni się do poprawy ich stanu zdrowia. Podjęto zatem decyzję o nieprzedłożeniu projektu do konsultacji, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter rozporządzenia i pilną potrzebę rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej tych pacjentów – czytamy w opublikowanej przez Rządowe Centrum Legislacji informacji na temat projektu rozporządzenia.

Przedstawiciele MZ zakładają, że pilotaż potrwa dwa lata, zaś jego ewaluacja kolejne 3 miesiące. Projekt będzie realizowany przez jeden ośrodek w kraju – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.

Z pilotażu będą mogli skorzystać pacjenci, którzy przeszli COVID-19 i uzyskali skierowanie od lekarza. Czas trwania rehabilitacji leczniczej wyniesie maksymalnie 21 dni. NFZ rozliczy wykonane świadczenia w oparciu o cenę za osobodzień w wysokości 200 zł.

Rehabilitacja będzie opierała się na wykorzystywanych obecnie modelach fizjoterapii oddechowej. Kwalifikacja pacjentów do poszczególnych modeli zostanie przeprowadzona po testach wysiłkowych na ergometrze rowerowym lub na bieżni ruchomej lub podczas 6-minutowego marszu. Procedura będzie uwzględniała również duszność ocenianą według zmodyfikowanej skali Borga.

Projekt rozporządzenia określa również wskaźniki ewaluacji pilotażu, wśród których można wymienić liczbę pacjentów zakwalifikowanych do programu, medianę okresu jaki upłynął od zakończenia hospitalizacji do dnia objęcia programem pilotażowym, różnicę w poziomie tolerancji wysiłkowej, duszności, czynności wentylacyjnej podczas przeprowadzania kwalifikacji do programu pilotażowego oraz w dniu zakończenia programu pilotażowego, liczbę osobodni w okresie pierwszego i drugiego roku realizacji programu pilotażowego, średnią liczbę zrealizowanych osobodni przypadających na jednego świadczeniobiorcę oraz jakość opieki specjalistycznej ocenioną badaniem ankietowym przez pacjentów.

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia, przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

15.07.2020

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.