×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Hipofosfatemia

Pytanie nadesłane do redakcji

Jestem 43-letnim mężczyzną. Czy po operacji wymiany aorty z zastawką mitralną (metalowa w 2010 r.) istnieje możliwość zachorowania na hipofosfatemię w 2014 r? Czy na odwrót, cierpiąc na hipofosfatemię (ukrytą), była możliwość rozwarstwienie aorty i uszkodzenia zastawki serca? W moim przypadku w 2015 r., określono chorobę nerek, która powoduje brak fosforu w organizmie (bez uzupełniania spada poniżej 0,3 mmol/l). Leczenie: Phosphate Sandoz 3 x 1000 mg/dobę. Przy stałym zażywaniu wyniki utrzymują się na wysokości 0,6-0,85 mmol/l.

Odpowiedziała

dr n. med. Ewa Krajewska-Siuda
endokrynolog, pediatra
Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń Unicardia

Hipofosfatemię definiuje się jako zmniejszenie stężenia fosforanów w surowicy krwi poniżej 2,5 mg/dl (0,8 mmol/l), a w postaci ciężkiej poniżej 1 mg/dl (0,32 mmol/l). Ciężka hipofosfatemia jest przyczyną 4-krotnego wzrostu śmiertelności.

Do głównych przyczyn hipofosfatemii zaliczamy:

 • niedostateczną podaż fosforanów nieorganicznych (Pi) z pokarmami (dieta ubogobiałkowa, np. u alkoholików, żywienie pozajelitowe),
 • upośledzone wchłanianie Pi z przewodu pokarmowego (leki, uporczywe wymioty lub biegunka)
 • nadmierne przemieszczenie Pi z przestrzeni wodnej pozakomórkowej do śródkomórkowej (u chorych poparzonych, po ciężkich urazach, zespół „głodnych kości” po usunięciu gruczolaka przytarczyc, zasadowica oddechowa)
 • nadmierna utrata Pi z moczem (nadmiar parathormonu, fosfatonin, niedobór witaminy D lub jej aktywnych metabolitów, nadmiar glikokortykosteroidów, kwasice cewkowe)

U chorych z ciężką hipofosfatemią mogą się pojawić zaburzenia:

 • neurologiczne i psychiczne - encefalopatia, drgawki, porażenie wstępujące, parestezje
 • krążeniowe - arytmie, dysfunkcja skurczowa mięśnia sercowego
 • oddechowe - porażenie mięśni oddechowych
 • metaboliczne - niedokrwienie tkanek
 • hematologiczne - niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość
 • immunologiczne - skłonność do zakażeń bakteryjnych
 • kostne - ból, osteomalacja
 • mięśniowe - ból i osłabienie mięśni, rabdomioliza
 • nerkowe - ostra niezapalna niewydolność nerek, tubulopatie
 • żołądkowo-jelitowe - wymioty, brak apetytu.

Rozumiem, że u Pana ustalono ostateczne rozpoznanie i zaproponowano leczenie. Kompetentnie więc na Pana pytanie może odpowiedzieć jedynie lekarz prowadzący, który ma wgląd w historię choroby i wyniki badań.

Piśmiennictwo:

Buell J.F., Berger A.C., Plotkin J.S. i wsp.: The clinical implications of hypophosphatemia following major hepatic resection or cryosurgery. Arch. Surg., 1998; 133: 757-761
Kokot F.: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w stanach fizjologii i patologii. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Kokot F., Ficek R., Bułanowski M.: Zaburzenia gospodarki fosforanowej. 59-letni mężczyzna z hipofosfatemią. Med. Prakt. 2005; 11: 245-248
19.05.2015
Zobacz także
Inne pytania

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.