Wykorzystanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) na mokrych powierzchniach

06.12.2018
rat. med. Andrzej Saski
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie

W przeszłości, kiedy zjawiska rozchodzenia prądu elektrycznego w czasie defibrylacji nie były jeszcze zbadane, producenci urządzeń i autorzy wytycznych zalecali, żeby w czasie wyładowania pacjent poddawany zabiegowi leżał na suchej, nieprzewodzącej powierzchni. Te zalecenia do dziś pozostały w instrukcjach wielu starszych defibrylatorów AED lub ich pochodzących z dalekiego wschodu wersji. Budzi to wątpliwości zarówno uczestników, jak i instruktorów kursów pierwszej pomocy. Jak wygląda obecny stan wiedzy w tej materii?

Wytyczne

Wytyczne American Heart Association począwszy od wydania 2010 roku zalecają, jako rozsądne postępowanie, ewakuowanie pacjenta z wody przed dostarczeniem impulsu defibrylacyjnego (klasa zaleceń IIb, jakość dowodów C)1. Brytyjskie UK Resuscitation Council na swojej stronie internetowej umieściło informację, że defibrylacja pacjenta leżącego na mokrej lub metalowej nawierzchni przy użyciu AED jest bezpieczna2. Europejska Rada Resuscytacji wraz z Polską Radą Resuscytacji w swoich Wytycznych Resuscytacji z 2015 roku stwierdzają, że ”nie znaleziono żadnego badania opisującego porażenie osoby wykonującej RKO w trakcie próby defibrylacji w wilgotnym otoczeniu”3.

Badania

Dostępne są opisy dwóch badań eksperymentalnych, wykonanych na zlecenie producentów defibrylatorów AED firm Philips4 i Zoll5. Wnioski z obu badań są identyczne: napięcie, które może zostać wyindukowane pod ratownikiem, jest zbyt małe, żeby spowodować jakiekolwiek niebezpieczeństwo w czasie wyładowania. Osiągało ono bowiem nie więcej niż 10 V w miejscu, w którym znajdował się ratownik, i 30 V tuż pod symulowanym pacjentem, którego rolę w obu badaniach odgrywał indyk. Powyższe wartości zostały zmierzone na metalowej powierzchni polanej 10% roztworem soli kuchennej. W badaniach, w których użyto wody morskiej i wody pochodzącej z wodociągów miejskich, zbadane wartości były znacząco niższe.

Defibrylacja na śniegu i lodzie

Powyższe badania i wieloletnia praktyka służb ratowniczych wskazują, że defibrylacja pacjenta leżącego na lodzie lub śniegu jest całkowicie bezpieczna. Zarówno lód, jak i śnieg są słabymi przewodnikami – wyindukowane wartości napięcia są znacząco niższe niż uzyskane w powyższych badaniach.

Podsumowanie

Istnieją naukowe dowody, że użycie defibrylatora AED (oraz defibrylatorów manualnych z elektrodami samoprzylepnymi) w mokrym środowisku (mokra ziemia po deszczu, podłoga na basenie) jest całkowicie bezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i ratownika – pod warunkiem zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa defibrylacji: prawidłowo przyklejone elektrody, osuszona klatka piersiowa, brak kontaktu między pacjentem a ratownikiem.

Piśmiennictwo:


1. Link M.S., Atkins D.L., Passman R.S. i wsp.:. Part 6: electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion, and pacing: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010; 122: S706–19. Erratum in: Circulation. 2011;123:e235
2. UK Resuscitation Council Official Website – Frequently Asked Questions on Defibrillators. www.resus.org.uk/faqs/faqs-defibrillators/ Data dostępu: 10.12.2017
3. Wytyczne ERC 2015, Rozdział 2 BLS, s. 118, P kolumna
4. https://www.iredeem.it/wp-content/uploads/2016/02/defibrillazione_studio_philips_bagnato_Philips_AED_defibrillation_study.pdf Data dostępu: 10.12.2017
5. http://r.think-safe.com/documents/Defibrillation_on_a_wet_or_metal_surface.pdf Data dostępu: 11.12.2017