×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski

Specjalizacja

 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

(Kierownik Zakładu)

 • Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa

Informacje i kontakty

Studia
1976–1982 I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie - dyplom z wyróżnieniem
Przebieg pracy zawodowej
2007– Kierownik Zakładu Humanistycznych Podstaw Medycyny II Wydziału Lekarskiego –Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2003– Ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Naczyń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
2006–2006 Główny specjalista - Dziekanat Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Warszawie
2003–2005 Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Kardiologii ds. Kształcenia Podyplomowego
2000–2003 zastępca Kierownika II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie
1998–2003 docent II Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie
1991–1998 adiunkt; Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie
1983–1991 asystent; Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Naczyń Akademii Medycznej w Warszawie
1982–1983 Staż podyplomowy Instytut Kardiologii w Warszawie
Dorobek naukowy
1989 doktor nauk medycznych, Akademia Medyczna w Warszawie - rozprawa" Ocena czynności rozkurczowej lewej komory w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym przy zastosowaniu echokardiografii dopplerowskiej", promotor: Prof dr hab. med. W. Januszewicz
1998- doktor habilitowany – rozprawa „Zastosowanie echokardiografii obciążeniowej w diagnostyce choroby wieńcowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym - Instytut Kardiologii Warszawa
2005-02-21- profesor nauk medycznych– Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

1. Medycyna kliniczna
Autor/redaktor 8 monografii książkowych
112 rozdziałów w monografiach książkowych
60 prac oryginalnych
48 prac poglądowych i kazuistycznych
46 wstępów i komentarzy

2. Bioetyka i humanistyczne podstawy medycyny
9 Artykułów
10 wstępów, komentarzy, recenzji

Udział w opracowania standardów i zaleceń

1. Standardy echokardiografii klinicznej Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 1999
2. Wytyczne profilaktyki i leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej 2005
3. Guidelines of management of stable coronary artery disease – European Society of Cardiology 2006 – recenzent
4. Program kształcenia Core Curriculum – European Society of Cardiology -2008

Promotorstwo zakończonych przewodów doktorskich

1. Lek G Styczyński. Związek pomiędzy urodzeniową masą ciała a ciśnieniem tętniczym i właściwościami elastycznymi tętnic. I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, 24.10.2001
2. Lek C Sosnowski Wykładniki miażdżycy tętnic wieńcowych w ultrasonograficznej ocenie dużych tętnic obwodowych Instytut Kardiologii Warszawa 26.06.2003
Wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych
1. Nagroda Zespołowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za wprowadzenie echokardiografii dobutaminowej do rozpoznawania choroby wieńcowej- 1995
2. Nagroda Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego za najlepszą publikację w “Nadciśnieniu Tętniczym” - 1998
3. Nagroda Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii za publikacje naukowe - 1998
4. Fellowship European Society of Cardiology 2001
5. Nagroda Specjalna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację „Kardionefrologia” - 2006

Recenzent pism naukowych
1. European Heart Journal
2. International Journal of Cardiology
3. Cytokine
4. Cardiology
5. Kardiologia Polska
6. Folia Cardiologica
7. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
8. Nadciśnienie Tętnicze
9. Reumatologia Polska
10. Przegląd Lekarski
11. Etyka
12. Postępy Biochemii

Recenzent 14 prac doktorskich i 3 rozpraw habilitacyjnych

Udział w kolegiach redakcyjnych
1. Polskie Wydanie BMJ od 1994 do 2003 (pismo przestało się ukazywać)
2. Polskie Wydanie JAMA od 1996 do 2004 (pismo przestało się ukazywać)
3. Polskie Wydanie Journal American College Cardiology od 1999 do 2004 (pismo przestało się ukazywać) (Przewodniczący Rady Naukowej)
4. Folia Cardiologica (następnie Journal of Cardiology) od 1998 do chwili obecnej
5. Kardiologia po Dyplomie od 2002 do 2007
6. Polskie wydanie Current Opinion in Cardiology od 2002 – do chwili obecnej
7. Standardy Medyczne – od 2004 do chwili obecnej
8. Medycyna Praktyczna - od 2005 do chwili obecnej
9. Farmakoterapia Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Współistniejących - od 2005 do 2007 (pismo przestało się ukazywać)
10. Kardiologia Polska od 2005 –Redaktor Działu Kardiologia Oparta na Faktach, Redaktor Konsultant
11. Przegląd Doniesień Naukowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 2005 – Redaktor Naczelny
12. Medycyna po Dyplomie – od 2006 roku, Redaktor Działu – Być Lekarzem
13. Kardiologia w Praktyce - od 2007
14. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze – od 2007
15. Krytyka Lekarska – zastępca Redaktora Naczelnego od 2008
Dorobek zawodowy
specjalizacjez chotrób wewnętrznych II i kardiologii
Zainteresowania zawodowe
kardiologia, gerontologia, bioetyka
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, 1992 –2004 członek Komisji Zagranicznej, 1997 -2004 sekretarz Zarządu Sekcji Echokardiografi,i 2004-2007 Sekretarz Towarzystwa, 2007-2009- Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Nagród
1997-2007 i ponownie od 2008- członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii
2006 do 2010- członek Educational Committee European Society of Cardiology
2007 do 2010- członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
200 do 2010- członek Roboczej Grupy Lekarskiej ds. Etyki w Służbie Zdrowia przy Programie Przeciw Korupcji Fundacji im Stefana Batorego
Członek Komisji Etyka w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk od 2007
Członek Cardiovascular Round Table z ramienia European Society of Cardiology 2007-2008
Członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk od 2008
Zastępca Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych od 3-10-2008, od 2009 do chwili obecnej Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych
Przewodniczący komisji konkursowej w konkursie na najlepszą pracę doktorską im. Aurelii Baczko organizowanym przez TPiKN
Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym 2003-2005
Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej w Instytucie Kardiologii W Warszawie 2000-2007
Inne informacje
Przewodniczący Rady Konsultacyjnej AOTM
Kontakt
 • telefon: 22 4735312
 • e-mail: tpasierski@mssw.pl

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

  • Jadwiga Sienkiewicz
   Wspaniały lekarz. Pięć lat temu uratował mi życie. Nie spotkałam dotąd równie utalentowanego diagnosty. Bardzo dziękuję Panie Profesorze mogę dzisiaj dzięki Panu cieszyć się wnukami.
  • Zbigniew Lesniak Sercowy
   Bardzo dziękuję za super profesjonalną opiekę w szpitalu pełną diagnostykę mojego stanu zdrowia , miłą atmosferę stwarzaną przez cały zespół podległy Panu Profesorowi traktujący pacjentów nie tylko z pozycji opieki nad osobą chorą ale z pozycji zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.Rzadko obecnie spotykane traktowanie przychylne człowiekowi ze strony drugiego człowieka.Życzę Panu Profesorowi dużo zdrowia i wytrwałości w spojrzeniu na pacjenta jako osoby potrzebującej wsparcia nie tylko medycznego ale i ludzkiego.Długa rozmowa z pacjentem o jego chorobie i objawach choroby oddziałowuje na niego jak eliksir leczniczy.Powodzenia i sukcesów zawodowych w medycynie i nauce. Proszę o uwiecznianie swoich dokonań w opracowaniach naukowych zarówno krótkich reflekcji i przemyśleń lak i długich opisach książkowych.Zbigniew Lesniak Sercowy