prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik

Specjalizacja

 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Choroby wewnętrzne
 • Immunologia kliniczna

Informacje i kontakty

Studia
1996–2002 Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Dyplom uzyskany dnia 19 czerwca 2002r.
Przebieg pracy zawodowej
2019– Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie
2017– Sekretarz Towarzystwa Internistów Polski
2017– Metodolog - Guide Canada
2017– Population Health Research Institute, Hamilton, Kanada
2016– Kierownik Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJCM
2016– Visiting Professor McMaster University, Hamilton, Kanada
2002–2019 Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Oddział Kliniczny AiIT
Dorobek naukowy
Łączna ilość publikacji naukowych: ok. 190 prac
Wskaźnik Impact Factor: ok. 1500
Ilość cytowań: ok. 5500
Indeks Hirsha 31

https://publons.com/researcher/243999/wojciech-szczeklik/

Powyżej 180 doniesień na konferencjach krajowych i międzynarodowych
Autor 25 rozdziałów/podrozdziałów w podręcznikach medycznych i naukowych
Dorobek zawodowy
Specjalizacje:
- Specjalizacja z Chorób Wewnętrznych - 2009
- Specjalizacja z Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2015
- Specjalizacja z Immunologii Klinicznej – 2016

Doktorat:
Stopień doktora nauk medycznych uzyskany 11 października 2004 z wyróżnieniem; temat pracy: „Fenotyp astmy oskrzelowej związany z polimorfizmem 765G>C regionu promotorowego genu dla cyklooksygenazy-2”
Habilitacja:
Stopień Dr hab. n. med. przyznany 20 września 2012 roku przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum za rozprawę habilitacyjną - cykl prac monotematycznych pt. „Zajęcie serca i płuc w zespole Churga i Strauss”
Profesura: Przyznanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych – wrzesień 2017 roku
Zainteresowania zawodowe
Intensywna Terapia
COVID-19
Bezpieczeństwo znieczulenia i medycyna okołozabiegowa
Zespoły Wczesnego Reagowania (ZWR)
Ciężka niewydolność oddechowa
Zapalenia naczyń
Inne informacje
Staże krajowe:

- 2002 oraz 2007 rok – dwukrotnie trzymiesięczny pobyt w I Klinice Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej. Staż ukierunkowany na nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Staże zagraniczne i współpraca międzynarodowa:

1997- Wielka Brytania, Londyn, University College Hospital, 3 miesięczny staż kliniczny.

2001- USA, Boston, Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, 3 miesiące. Praca pod kierownictwem Profesora Charlesa Serhana nad rolą eikozanoidów, a w szczególności leukotrienów i lipoksyn w astmie oskrzelowej. Badania naukowe zakończone współautorstwem w Nature Medicine (IF 28.7).
2002- Wielka Brytania, Cambridge, Clinical Pharmacology Unit, 3 miesiące, badania naukowe; poszerzenie umiejętności laboratoryjnych technik badawczych. Praca nad genetycznym podłożem nadciśnienia tętniczego w chorobie Conna.
2010 – Kanada, Hamilton, Ontario, McMaster University. Trzytygodniowy pobyt o charakterze naukowym. Nawiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem McMaster i Uniwersytetem Jagiellońskim
2016 – 2017 - Kanada, Hamilton, Ontario, McMaster University. 5-miesięczny staż naukowy; badania w dziedzinie medycyny okołozabiegowej.
2017-2020 - łącznie ponad 6 miesięcy spędzonych na Uniwersytecie McMaster

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Od 2003 roku członek: European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)
Od 2004 roku członek Towarzystwa Internistów Polskich (TIP)
Od 2004 członek American College of Allergy Asthma and Immunology (ACAAI)
Od 2010 członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT)
Od 2014 członek Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Od 2014 członek Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii (ESICM)
Od 2015 członek Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ESAIC). Członek komitetu ds. wytycznych w Anestezjologii od 2021
Od 2017 członek Guide Canada - Guidelines in Intensive Care, Development and Evaluation

Recenzent: m.in. Circulation, Annals of Internal Medicine,Intensive care medicine, European Respiratory Journal, American Heart Journal, Thorax, szczegóły: https://publons.com/researcher/243999/wojciech-szczeklik/

Nagrody i wyróżnienia
2004 - Wyróżnienie przyznane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę Doktorską pt: „Fenotyp astmy oskrzelowej związany z polimorfizmem765G>Cregionu promotorowego genu dla cyklooksygenazy-2”
2005 - Nagroda im profesora Marka Sycha przyznana za najlepszą pracę doktorską przez Krakowskie Towarzystwo Lekarskie
2006 - Nagroda Fundacji na rzecz nauki Polskiej dla młodych naukowców, Warszawa.
2011- Najlepszy opiekun koła naukowego. Nagroda przyznawana przez studentów UJCM
2011- Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, MNiSW Warszawa
2012- Najlepszy opiekun koła naukowego. Nagroda przyznawana przez STN UJCM
2014 - Najlepszy opiekun koła naukowego. Nagroda przyznawana przez STN UJCM
2014- Wyróżnienie dla Najlepszego Opiekuna Koła Naukowego przyznane przez ogólnopolskie zrzeszenie studentów STN – „Struna”
2015- Przyjęcie do klubu „Laudatio docendi” zrzeszającego najlepszych nauczycieli akademickich UJCM
2015 - Najlepszy opiekun koła naukowego. Nagroda przyznawana przez STN UJCM
2015- Nagroda przyznana przez Krakowska Izbę Lekarską za najlepiej zdaną specjalizację w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2015- Wyróżnienie przez Uniwersytet Dzieci w Krakowie przyznane za przeprowadzenie seminariów „czy wszystkie serca biją tak samo?”
2015- I nagroda w konkursie na Najlepszego Opiekuna Koła Naukowego przyznane przez ogólnopolskie zrzeszenie studentów STN – „Struna”
2016 – II nagroda w konkursie „SUPERTALENTY” przynawanym przez PULS MEDYCYNY – dla utalentowanych naukowców poniżej 39 roku życia
Kontakt

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Aneta
   Składam ogromne podziękowania dla Prof. Szczeklika a także dla całego zespołu pracującego na oddziale intensywnej terapii za uratowanie życia mojemu synowi Michałowi, który był hospitalizowany w trzeciej fali pandemii. Dziękuję za trud , wysiłek, opiekę a także za zawsze udzielane informacje o stanie zdrowia syna pomimo ogromu obowiązków w tak trudnym czasie. Bardzo dziękuję
  • Joanna P.
   Dziękujemy Profesorowi za uratowanie życia naszej kochanej mamusi . Doktor przyjął do szpitala nasza mamę w ciężkim stanie, po tym jaki inni przekreślili mamę i dawali 2-6 dni życia . Wspaniała drużyna na Ojomie pod kierownictwem nie tylko najlepszego lekarza na świecie ale wspaniałego człowieka, który nie odmówił pomocy zdesperowanym córkom błagających o pomoc.
  • iwona z Warszawy
   wielka osobowość,wielki autorytet i słowa trafiające ze zrozumieniem do każdego. Dziękuję Panie profesorze i Pani Moniko za zaproszenie tak ciekawego gościa.
  • Pacjent
   Dziękuję za psychoedukację o koronawirusach, szczepieniach, lekach, profilaktyce w czasie pandemii COV19/Sars. Systematyczne czytanie heroicznie publikowanych przez Pana Doktora informacji na portalu społecznościowym twitter pozwoliło mi podjąć trudną decyzję odnośnie szczepienia. Dziękuję Panie Doktorze.
  • Edmund Sędzikowski
   Dziękuję za wspaniały wywiad i słowa otuchy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
  • Teresa Hołubowicz
   Dokładnie wyjaśnone działanie szczepionki. Dziękuję. Wielki autorytet.
  • Dorota
   Dziękuję za wywiad. Brakuje mi wiadomości o chorobach autoimunologicznych. Ja mam sarkoidozę płuc. Jakie są zalecenia w razie szczepienia,jeśli stawianie baniek nie jest zalecane. Pozdrawiam. DOROTA
  • Elżbieta Augustyniak z Łodzi
   Dziękuje za wspaniały wywiad z Panem profesorem dla lekarzy na temat obecnej wiedzy o leczeni pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV2
  • Monika Kusmider
   Dziękuję za rozmowę Monika Kuśmider
Zobacz także
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • Co to jest astma?
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Skrobiawica nerek
 • Toczniowe zapalenie nerek
 • Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (zespół Churga i Strauss)
 • Zespół pozakrzepowy
 • Zespół nerczycowy
 • Beryloza
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • Martwica jałowa kości
 • Dieta w kamicy nerkowej
 • Zespół jelita drażliwego
 • Choroba Pageta
 • Rozwarstwienie aorty
 • Grudkowe zapalenie oskrzelików
 • Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
 • Nadczynność tarczycy
 • Choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików i złuszczające się śródmiąższowe zapalenie płuc