×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Rząd przyjął projekt o kredycie na studia lekarskie

CIR

Rząd chce przeznaczyć wsparcie dla osób podejmujących i odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim – z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej ochronie zdrowia.


Zawody symulacyjne studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice 11 kwietnia 2018 r. Fot. Dawid Chalimoniuk/ Agencja Gazeta

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji i nauki.

Rząd chce przeznaczyć wsparcie dla osób podejmujących i odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim – z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej ochronie zdrowia. O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, prowadzone już od 1 października 2021 r.

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, „Polska nadal pozostaje krajem, który stanowi atrakcyjny rynek pozyskiwania wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Wyjazd lekarza skutkuje ograniczeniem dostępu do usług medycznych w kraju. Z danych Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów wynika, że liczba zaświadczeń wydanych lekarzom (z wyłączeniem lekarzy specjalistów) od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do 2019 r., wyniosła ok. 16 tys. Najczęściej po takie zaświadczenia zgłaszają się lekarze chcący kontynuować karierę zawodową poza granicami kraju”.

Zdaniem resortu zdrowia, możliwość kredytowania studiów odpłatnych, w połączeniu ze wzrostem limitów przyjęć na takie studia, powinny przyczynić się do wzrostu liczby specjalistów – w szczególności w dziedzinach, w których istnieją znaczne niedobory kadrowe. „Nowe rozwiązanie ograniczy wyjazdy absolwentów polskich uczelni za granice” – zapewnia MZ.

Najważniejsze rozwiązania

• O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne lub niestacjonarne w uczelniach niepublicznych).

• Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na tych studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie – po spełnieniu warunków – jego częściowego lub całkowitego umorzenia.

• Kredytowanie studiów odbywać się będzie w transzach wypłacanych przez bank na wyodrębniony rachunek uczelni, przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

• Kredyt będzie miał preferencyjny charakter. To m.in.: niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty kredytu, możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej – możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

• O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (kontynuujący studia), jak również podejmujący studia począwszy od roku 2021/2022, przy czym po raz pierwszy o kredyt będzie można ubiegać się od 1 października 2021 r.

• Umorzenie kredytu w całości będzie możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
– obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w publicznej ochronie zdrowia
– obowiązku uzyskania tytułu specjalisty w wymienionym okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

• Dodatkowo przewidziano możliwość umorzenia kredytu na wniosek kredytobiorcy, w zależności od okresu wykonywania przez niego zawodu lekarza po ukończeniu studiów oraz liczby semestrów sfinansowanych z kredytu na studia medyczne.

• W czasie odbywania studiów, objętych kredytem na studia medyczne, odsetki należne bankowi będą pokrywane przez Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych (Fundusz utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Decyzje umarzające kredyt na studia medyczne będzie wydawał minister zdrowia, a także w ograniczonym zakresie banki.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

31.08.2021

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.