×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Tiapridal (tiapryd) - tabletki

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Tiapridal tabletki; 100 mg; 20 tabl. Sanofi-Aventis 19.80

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2020 r.

Preparat zawiera substancję: tiapryd

Lek dostępny na receptę

Co to jest Tiapridal?

Lek z grupy neuroleptyków, zależny od cyklazy adenylowej, zawierający tiapryd.

Co zawiera i jak działa Tiapridal?

Preparat zawiera tiapryd, lek neuroleptyczny, stosowany w leczeniu pobudzenia psychomotorycznego i zachowań agresywnych u osób w podeszłym wieku z demencją. Mechanizm jego działania polega na wybiórczym pobudzaniu receptorów dopaminowych D2. Dokładny mechanizm działania przeciwlękowego i uspokajającego nie został w pełni wyjaśniony; wiadomo, że są one niezależne od działania antydopaminowego. Wykazuje małe powinowactwo do receptorów D1. U zwierząt wykazuje działanie przeciwlękowe, także w zespole odstawienia alkoholu etylowego. Wpływa korzystnie na czujność osób w podeszłym wieku. Tiapryd zmniejsza hiperkinezy i dyskinezy.

Kiedy stosować Tiapridal?

Preparat jest wskazany w leczeniu pobudzenia psychomotorycznego i zachowań agresywnych u osób w podeszłym wieku z demencją.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· guz chromochłonny
· równoległe stosowanie lewodopy
· nowotwory, których wzrost jest zależny od stężenia prolaktyny (np. gruczolak przysadki typu prolactinoma, nowotwór piersi zależny od prolaktyny).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tiapridal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat może powodować wydłużenie odstępu QT, co zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich komorowych zaburzeń rytmu serca, takich jak torsade de pointes.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób:
· z czynnikami ryzyka wystąpienia wydłużenia odstępu QT: bradykardia (<55 uderzeń/min), zaburzenia elektrolitowe (zwłaszcza hipokaliemia), wrodzone wydłużenie odstępu QT, stosowanie leków mogących powodować znaczną bradykardię, zaburzenia elektrolitowe, zmniejszenie przewodnictwa zatokowo-komorowego lub wydłużenie odstępu QT
· z padaczką w wywiadzie, u których występuje obniżenie progu drgawkowego (zaleca się ich monitorowanie przez lekarza)
· z niewydolnością nerek (lekarz dostosuje dawkę z zależności od klirensu kreatyniny)
· w podeszłym wieku
· z czynnikami ryzyka udaru.

Oprócz wyjątkowych sytuacji leku nie należy stosować u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Jeśli podczas leczenia wystąpi znaczne, niewyjaśnione podwyższenie temperatury ciała bez innych objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, gdyż może to stanowić objaw groźnego dla zdrowia i życia tak zwanego „złośliwego zespołu neuroleptycznego”. Inne jego objawy to:
· zwiększenie napięcia mięśniowego
· zaburzenia świadomości
· objawy niestabilności autonomicznego układu nerwowego (niemiarowe tętno lub wahania ciśnienia tętniczego krwi, częstoskurcz, obfite pocenie się, zaburzenia rytmu serca)
· dodatkowo mogą wystąpić: wzrost aktywności fosfokinazy kreatyninowej i mioglobinuria spowodowana rozpadem mięśni (rabdomioliza) oraz ostra niewydolność nerek.
Lekarz prawdopodobnie zaleci odstawienie preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu.

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia preparatem oraz podczas jego trwania lekarz zidentyfikuje wszystkie możliwe czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i podejmie działania zapobiegawcze.

W badaniach klinicznych obserwowano zwiększenie ryzyka zgonu u chorych w podeszłym wieku z demencją, stosujących leki przeciwpsychotyczne w porównaniu z chorymi nieprzyjmującymi tych leków.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Tiapridal

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Zwykle stosuje się 200 mg/dobę przez 1–2 miesiące. Dawka maksymalna wynosi 300 mg/dobę. Leczenie rozpoczyna się od dawki 50 mg 2 ×/dobę, a następnie w ciągu 2–3 dni dawkę zwiększa się do 100 mg 3 ×/dobę.
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania w przypadku niewydolności wątroby. W niewydolności nerek dawkowanie zależy od klirensu kreatyniny (klirens kreatyniny 30–60 ml/min – 75% zwykle stosowanej dawki, 10–30 ml/min – 50% zwykle stosowanej dawki, <10 ml/min – 25% zwykle stosowanej dawki).

Czy można stosować Tiapridal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.
W okresie ciąży preparat należy stosować tylko w przypadku zdecydowanej koniczności.
Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu u chorych leczonych lewodopą ze względu na wzajemne osłabienie działania.

Nie zaleca się równoległego stosowania leków mogących powodować wydłużenie odstępu QT lub wystąpienie torsade de pointes, takich jak leki powodujące bradykardię (β-adrenolityki, diltiazem, werapamil, klonidyna, guanfacyna, glikozydy naparstnicy), leki powodujące hipokaliemię (leki moczopędne, przeczyszczające, amfoterycyna B podawana dożylnie, glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd), leki przeciwarytmiczne klasy Ia (chinidyna, dizopiramid) i III (amiodaron, sotalol), pimozyd, sultopryd, haloperydol, tiorydazyna, metadon, leki przeciwdepresyjne pochodne imipraminy, lit, beprydyl, cisapryd, erytromycyna podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna, winkamina podawana dożylnie.

Nasilenie działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy w skojarzeniu z opioidami, antagonistami receptora histaminowego H1, barbituranami, pochodnymi benzodiazepiny, niebenzodiazepinowymi lekami uspokajającymi, klonidyną i jej pochodnymi.

W trakcie leczenia należy unikać spożywania alkoholu i stosowania leków zawierających alkohol.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Tiapridal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często mogą wystąpić: zawroty głowy, bóle głowy, objawy zespołu Parkinsona (drżenie, wzmożone napięcie mięśniowe, hipokineza, ślinotok), senność, bezsenność, pobudzenie, apatia, osłabienie, zmęczenie, hiperprolaktynemia.
Niezbyt często mogą wystąpić: akatyzja, dystonia (skurcz, spazmatyczny kręcz szyi, szczękościsk), mlekotok, zatrzymanie miesiączki, ginekomastia, obrzmienie i bolesność piersi, impotencja, zwiększenie masy ciała.
Rzadko może wystąpić ostra dyskineza.
Po wprowadzeniu do obrotu sporadycznie obserwowano: późne dyskinezy, złośliwy zespół neuroleptyczny, wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu serca (torsade de pointes), tachykardia komorowa, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (w tym przypadki zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich), niedociśnienie (zwykle ortostatyczne), leukopenia, neutropenia, agranulocytoza.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające tiapryd

Tiaprid PMCS (tabletki)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.