Gripex (dekstrometorfan + paracetamol + pseudoefedryna) - tabletki powlekane

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Gripex
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 10 mg dekstrometorfanu; 10 tabl.
US Pharmacia
11,30 zł
Gripex
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 10 mg dekstrometorfanu; 24 tabl.
US Pharmacia
22,58 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2021 r.

Preparat zawiera substancję: dekstrometorfan + paracetamol + pseudoefedryna

Lek dostępny bez recepty

Co to jest Gripex?

Preparat złożony o kompleksowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, przeciwkaszlowym oraz zmniejszającym obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.

Co zawiera i jak działa Gripex?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, dekstrometorfan oraz pseudoefedrynę, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu, dekstrometorfan, wykazuje działanie przeciwkaszlowe. Dekstrometorfan jest pochodną morfiny o ośrodkowym działaniu przeciwkaszlowym (działa na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym). Trzeci ze składników to pseudoefedryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Pseudoefedryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa.
Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 60 minut po przyjęciu preparatu. Obkurczające błonę śluzową nosa działanie pseudoefedryny występuje po ok. 30 minutach, jest maksymalne po 30–60 minutach i utrzymuje się do 4 godzin od przyjęcia leku. Początek przeciwkaszlowego działania dekstrometorfanu występuje po 15–30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez około 4 godziny. Składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Gripex?

Preparat jest wskazany w doraźnym leczeniu objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych i zapalenia zatok przynosowych takich jak gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• stosujących równolegle inne leki zawierające paracetamol
• stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO
• z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
• z ciężkim nadciśnieniem tętniczym
• z chorobą niedokrwienną serca
• z chorobą alkoholową
• chorych na astmę oskrzelową
oraz
• u kobiet w ciąży
• u kobiet w okresie karmienia piersią
• u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Gripex?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Równoległe stosowanie innych leków zawierających paracetamol jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Stosowanie preparatu u osób wyniszczonych, głodzonych, z niewydolnością wątroby lub regularnie spożywających alkohol wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób:
• z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
• z nadciśnieniem tętniczym
• z zaburzeniami rytmu serca
• z rozedmą płuc
• ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym
• z rozrostem gruczołu krokowego
• z nadczynnością tarczycy
• chorych na cukrzycę
• przyjmujących leki przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne (np. leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa), leki hamujące apetyt, leki psychostymulujące podobne do amfetaminy
• przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (lekarz dostosuje ich dawkowanie po wcześniejszej ocenie parametrów krzepnięcia krwi).
Jeżeli występują u Ciebie powyższe stany lub choroby przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować preparatu w przypadku przewlekłego kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny.

Nie należy stosować preparatu u chorych z niewydolnością oddechową, astmą oskrzelową oraz u chorych z ryzykiem wystąpienia niewydolności oddechowej.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Należy zachować ostrożność u osób z wolnym metabolizmem z udziałem izoenzymu CYP2D6 lub stosujących inhibitory CYP2D6, ze względu na możliwe nasilenie działania i toksyczności dekstrometorfanu.

Podczas równoległego stosowania dekstrometorfanu i leków o działaniu serotoninergicznym (takich jak: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory MAO) oraz inhibitory CYP2D6, może wystąpić zespół serotoninowy (stan w niektórych przypadkach zagrażający życiu). Jego objawami mogą być: zmiany stanu psychicznego, niestabilność autonomiczna, zaburzenia nerwowo-mięśniowe i/lub zaburzenia czynności przewodu pokarmowego. W przypadku ich wystąpienia należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania pseudoefedryny mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), najczęściej w ciągu pierwszych 2 dni leczenia. Objawami są: towarzysząca gorączka oraz liczne, małe, zwykle niepęcherzykowymi krostkami pojawiające się na obrzmiałych zmianach rumieniowych i zlokalizowane głównie w zgięciach skóry, na tułowiu i na kończynach górnych. W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania pseudoefedryny odnotowano kilka przypadków niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. Jeśli u chorego wystąpi nagły ból brzucha, krwawienie z odbytu lub inne objawy świadczące o rozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku przedawkowania u dzieci mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, w tym zaburzenia neurologiczne. Nie należy przekraczać zalecanych dawek preparatu.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Jeżeli w tym czasie nie uzyska się znaczącej poprawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
• preparat zawiera barwnik azowy (żółcień pomarańczowa, Allura red AC), który może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W okresie stosowania preparatu należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Gripex

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 2 tabletki 3–4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 8 
tabletek na dobę.

Dzieci 6.–12. roku życia: 1 tabletka 3–4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Nie stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia.

Czy można stosować Gripex w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a pseudoefedryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Interakcje zawartego w preparacie dekstrometorfanu z inhibitorami MAO mogą być przyczyną wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Paracetamol
Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby).

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperydon) zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) lub pokarm opóźniają jego wchłanianie i wystąpienie efektów jego działania.

Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii).

Stosowany długotrwale paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i niektóre leki przeciwdepresyjne stosowane równolegle z paracetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet jeżeli paracetamol stosowany jest w zalecanych dawkach.

Stosowanie paracetamolu z chloramfenikolem może zwiększać stężenie i nasilać toksyczne działania chloramfenikolu.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Pseudoefedryna
Ze względu na zawartość pseudoefedryny stosowanie preparatu z salbutamolem może nasilać działanie obkurczające naczynia krwionośne.

Nie stosować z amitryptyliną (lek z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych) ani z sympatykomimetykami. Stosowanie z innymi sympatykomimetykami (np. z lekami zwężającymi naczynia krwionośne, zmniejszającymi przekrwienie błon śluzowych nosa), lekami hamującymi łaknienie, oraz lekami psychostymulującymi o działaniu podobnym do amfetaminy może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Chlorek amonu wydłuża czas działania pseudoefedryny.

Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zwiększać wchłanianie pseudoefedryny.

Pseudoefedryna może zmniejszyć działanie przeciwnadciśnieniowe leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz modyfikować działanie glikozydów naparstnicy (np. digoksyny).

Nie stosować z furazolidyną.

Dekstrometorfan
Nie należy stosować preparatu równolegle z inhibitorami MAO.

Należy unikać równoległego stosowania silnych i umiarkowanych inhibitorów enzymu CYP2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna, chinidyna i terbinafina, amiodaron, flekainid i propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet, haloperydol, perfenazyna i tiorydazyna). W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 i dekstrometorfanu chorego nalerży monitorować. Konieczne może okazać się również zmniejszenie dawki dekstrometorfanu przez lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Gripex może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.


Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), senność, zawroty głowy, omamy, zmęczenie, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, granulocytopenia). Możliwe utrudnienia w oddawaniu moczu, bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego), a także kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), napad astmy (zwłaszcza u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub na NLPZ), reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające dekstrometorfan + paracetamol + pseudoefedryna

Agrypin (tabletki powlekane)
Gripblocker Express (kapsułki miękkie)
Gripex Max (tabletki powlekane)
Grypostop (tabletki powlekane)

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.