Zyrtec UCB - tabletki powlekane

Lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym.

Preparat zawiera substancję cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny)

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Zyrtec UCB
tabletki powlekane; 10 mg; 7 tabl.
Vedim
15,85 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Zyrtec UCB - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest cetyryzyna. Cetyryzyna wykazuje działanie przeciwhistaminowe, wybiórcze względem receptorów histaminowych typu 1 (H1). Nie przenika lub tylko w niewielkim stopniu przenika przez barierę krew-mózg. Jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji (w odróżnieniu od leków przeciwhistaminowych I generacji, leki II generacji działają dłużej, a stosowane w zalecanych dawkach nie wykazują lub wykazują tylko ograniczone działanie nasenne i uspokajające). Cetyryzyna blokuje obwodowe receptory H1 i hamuje obwodowe działanie histaminy. U chorych z nadwrażliwością hamuje napływ do skóry i spojówek komórek późnej fazy reakcji zapalnej (eozynofili). Łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych oraz zapobiega powstawaniu odczynów skórnych.

Po podaniu doustnym cetyryzyna dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne w osoczu uzyskiwane jest w ciągu 30–90 minut po przyjęciu preparatu. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania, ale nie zmniejsza stopnia wchłaniania. Około 2/3 dawki wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Kiedy stosować Zyrtec UCB - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany u dorosłych i dzieci po ukończeniu 6. roku życia:

• łagodzeniu objawów ze strony oczu i nosa w przebiegu przewlekłego lub sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa

• łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Kiedy nie stosować preparatu Zyrtec UCB - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, hydroksyzynę lub na pochodne piperazyny.

Nie stosować, jeżeli występuje schyłkowa niewydolność nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego eGFR mniejszy niż 15 ml/min).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zyrtec UCB - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest:

• u chorych z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego); cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu

• u chorych na padaczkę lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek.

Stosowanie preparatu należy przerwać na około 3 dni przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych.

W przypadku przerwania leczenia może wystąpić świądpokrzywka, niekiedy o znacznym nasileniu, co może wymagać wznowienia stosowania preparatu. Po wznowieniu leczenia objawy powinny ustąpić.

U dzieci do ukończenia 6. roku życia nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabletek powlekanych, ponieważ ta postać nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. U dzieci do ukończenia 6. roku życia zaleca się stosowanie cetyryzyny w postaci przeznaczonej dla dzieci.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji pomiędzy alkoholem a cetyryzyną stosowaną w zalecanych dawkach, jednakże zaleca się zachowanie ostrożności, jeżeli cetyryzyna stosowana jest równolegle z alkoholem.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny zachować szczególną ostrożność i sprawdzić jak reagują na cetyryzynę. U niektórych osób preparat może powodować senność i inne działania niepożądane, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną. Osoby, u których wystąpiła senność, powinny powstrzymać się od prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn/urządzeń i wykonywania innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Cetyryzyna w dawkach większych niż zalecane może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.

Cetyryzyna może nasilać wpływ alkoholu i leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leków przeciwbólowych, nasennych, uspokajających) i dodatkowo osłabiać sprawność psychoruchową, zdolność reagowania i koncentracji.

Dawkowanie preparatu Zyrtec UCB - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po ukończeniu 12. roku życia: 10 mg 1 raz na dobę.

Dzieci po ukończeniu 6.–12. roku życia: 5 mg (pół tabletki) 2 razy na dobę.

U dzieci do ukończenia 6. roku życia nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabletek powlekanych (zaleca się stosowanie cetyryzyny w postaci kropli lub syropu).

Szczególne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku bez zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki.

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u chorych z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR równy 60 ml/min lub większy). W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (GFR mniejszy niż 60 ml/min ale większy niż 30 ml/min) zalecane dawkowanie wynosi 5 mg na dobę. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek (GFR mniejszy niż 30 ml/min ale nie mniejszy niż 15 ml/min) zalecane dawkowanie wynosi 5 mg co drugą dobę. W przypadku schyłkowej niewydolności nerek (GFR mniejszy niż 15 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

U dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, w zależności od czynności nerek, wieku i masy ciała.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawki.

Sposób stosowania:

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

Czy można stosować Zyrtec UCB - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Cetyryzyna przenika do mleka kobiety karmiącej.

Stosowanie preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji pomiędzy alkoholem a cetyryzyną stosowaną w zalecanych dawkach, jednakże zaleca się zachowanie ostrożności, jeżeli cetyryzyna stosowana jest równolegle z alkoholem.

U wrażliwych osób, cetyryzyna w skojarzeniu z alkoholem lub lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać ich hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy i zmniejszać zdolność reagowania, sprawność psychofizyczną i koncentrację.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji cetyryzyny z pseudoefedryną ani z teofiliną.

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, może zmniejszać szybkość jej wchłaniania.

Przed wykonaniem alergicznych testów skórnych, stosowanie preparatu powinno zostać przerwane.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Zyrtec UCB - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Zyrtec UCB może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, senność, paradoksalne pobudzenie, nudności, ból brzucha, zapalenie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Niezbyt często: pobudzenie, zaburzenia czuciowe (parestezje), biegunka, osłabienie, złe samopoczucie, reakcje skórne (wysypka, świąd).

Rzadko lub bardzo rzadko: małopłytkowość, zachowania agresywne, omamy, dezorientacja, bezsenność, depresja, tiki, drgawki, zaburzenia smaku, omdlenia, dystonia, dyskineza, drżenie, zaburzenia akomodacji oka, niewyraźne widzenie, napad mimowolnego patrzenia w górę z rotacją gałek, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu, obrzęki, zwiększenie masy ciała, reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, wysypka polekowa, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne (bardzo rzadkie, ciężkie reakcje mogące stanowić zagrożenie życia).

Częstość nieznana: zwiększenie apetytu, myśli samobójcze, koszmary senne, osłabienie pamięci, amnezja, zawroty głowy, zapalenie wątroby, ostra uogólniona osutka krostkowa, zatrzymanie moczu.

Ponadto, po przerwaniu stosowania preparatu może wystąpić intensywny świąd i/lub pokrzywka.

Przeczytaj też artykuły

Alergiczny nieżyt nosa Pokrzywka

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny)

Alermed (tabletki powlekane) Allertec (krople doustne, roztwór) Allertec (syrop) Allertec (tabletki powlekane) Allertec WZF (tabletki powlekane) Amertil (tabletki powlekane) Amertil Bio (tabletki powlekane) Cetip (tabletki powlekane) Letizen (tabletki powlekane) Zyrtec (krople doustne, roztwór) Zyrtec (roztwór doustny) Zyrtec (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta