Allertec - krople doustne, roztwór

Lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym.

Preparat zawiera substancję cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Allertec
krople doustne, roztwór; 10 mg/ml; 10 ml
Polpharma
9,59 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,58 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6. mż.; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6. mż.
Allertec
krople doustne, roztwór; 10 mg/ml; 20 ml
Polpharma
16,70 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
5,01 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6. mż.; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6. mż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Allertec - krople doustne, roztwór?

Substancją czynną preparatu jest cetyryzyna. Cetyryzyna wykazuje działanie przeciwhistaminowe, wybiórcze względem receptorów histaminowych typu 1 (H1). Nie przenika lub tylko w niewielkim stopniu przenika przez barierę krew-mózg. Jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji (w odróżnieniu od leków przeciwhistaminowych I generacji, leki II generacji działają dłużej, a stosowane w zalecanych dawkach nie wykazują lub wykazują tylko ograniczone działanie nasenne i uspokajające). Cetyryzyna blokuje obwodowe receptory H1 i hamuje obwodowe działanie histaminy. U chorych z nadwrażliwością hamuje napływ do skóry i spojówek komórek późnej fazy reakcji zapalnej (eozynofili). Łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych oraz zapobiega powstawaniu odczynów skórnych.

Po podaniu doustnym cetyryzyna dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne w osoczu uzyskiwane jest w ciągu 30–90 minut po przyjęciu preparatu. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania, ale nie zmniejsza stopnia wchłaniania. Około 2/3 dawki wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Kiedy stosować Allertec - krople doustne, roztwór?

Preparat jest wskazany u dorosłych i dzieci po ukończeniu 2. roku życia:

• łagodzeniu objawów ze strony oczu i nosa w przebiegu przewlekłego lub sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa

• łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Kiedy nie stosować preparatu Allertec - krople doustne, roztwór?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, hydroksyzynę lub na pochodne piperazyny.

Nie możesz stosować preparatu, jeżeli występują u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Allertec - krople doustne, roztwór?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest:

• u chorych z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego); cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu

• u chorych na padaczkę lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek.

Stosowanie preparatu należy przerwać na około 3 dni przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych.

Podczas leczenia należy unikać przyjmowania leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki nasenne, uspokajające) oraz spożywania alkoholu; należy zachować ostrożność, ponieważ cetyryzyna może nasilać ich hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy i zmniejszać zdolność reagowania, sprawność psychofizyczną i koncentrację.

W przypadku przerwania leczenia może wystąpić świądpokrzywka, niekiedy o znacznym nasileniu, co może wymagać wznowienia stosowania preparatu. Po wznowieniu leczenia objawy powinny ustąpić.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 2. roku życia.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu oraz parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznych (możliwe reakcje typu późnego);

• preparat zawiera glikol propylenowy

• preparat zawiera mniej niż 23 mg sodu w 1 ml roztworu i jest uważany za „wolny od sodu”.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny zachować szczególną ostrożność i sprawdzić jak reagują na cetyryzynę. U niektórych osób preparat może powodować senność i inne działania niepożądane, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną. Osoby, u których wystąpiła senność, powinny powstrzymać się od prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn/urządzeń i wykonywania innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Cetyryzyna w dawkach większych niż zalecane może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.

U osób wrażliwych, cetyryzyna może nasilać wpływ alkoholu i leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leków przeciwbólowych, nasennych, uspokajających) i dodatkowo osłabiać sprawność psychoruchową, zdolność reagowania i koncentracji.

Dawkowanie preparatu Allertec - krople doustne, roztwór

Preparat ma postać kropli do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 10 mg (20 kropli) 1 raz na dobę.

Dzieci 6.–12. roku życia: 5 mg (10 kropli) 2 razy na dobę.

Dzieci po ukończeniu 2.–6. roku życia: 2,5 mg (5 kropli) 2 razy na dobę.

Szczególne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku bez zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawki.

U osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, w zależności od czynności nerek. W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min ale większy niż 30 ml/min) zalecane dawkowanie wynosi 5 mg na dobę. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min ale większy niż 10 ml/min) zalecane dawkowanie wynosi 5 mg co drugą dobę. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek lekarz ustali dawkę indywidualnie w zależności od klirensu kreatyniny, wieku i masy ciała dziecka.

Sposób stosowania:

Krople należy odmierzyć na łyżeczkę lub rozcieńczyć w wodzie (roztwór należy przyjąć bezpośrednio po przygotowaniu).

Czy można stosować Allertec - krople doustne, roztwór w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Cetyryzyna przenika do mleka kobiety karmiącej.

Stosowanie preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

U wrażliwych osób, cetyryzyna w skojarzeniu z alkoholem lub lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać ich hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy i zmniejszać zdolność reagowania, sprawność psychofizyczną i koncentrację.

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, może zmniejszać szybkość jej wchłaniania.

Preparat może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Allertec - krople doustne, roztwór?

Jak każdy lek, również Allertec może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, senność, paradoksalne pobudzenie, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie gardła, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia akomodacji oka, niewyraźne widzenie, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Niezbyt często: zaburzenia czuciowe, uczucie kłucia lub mrowienia (parestezje), biegunka, osłabienie, złe samopoczucie, reakcje skórne (wysypka, pokrzywka, świąd). Rzadko lub bardzo rzadko: małopłytkowość, zwiększenie apetytu, zachowania agresywne, omamy, dezorientacja, bezsenność, depresja, tiki, drgawki, zaburzenia smaku, omdlenia, dystonia, dyskineza, drżenie, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), bolesne oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu, obrzęki, zwiększenie masy ciała, reakcje anafilaktyczne (bardzo rzadkie, ciężkie reakcje mogące stanowić zagrożenie życia, obejmujące obrzęk gardła, krtani, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, wstrząs anafilaktyczny). Częstość nieznana: myśli samobójcze, koszmary senne, osłabienie pamięci, amnezja, zapalenie wątroby, ostra uogólniona osutka krostkowa, bóle stawów, zatrzymanie moczu. Ponadto, po przerwaniu stosowania preparatu może wystąpić intensywny świąd i/lub pokrzywka.

Przeczytaj też artykuły

Alergiczny nieżyt nosa Pokrzywka

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny)

Alermed (tabletki powlekane) Allertec (syrop) Allertec (tabletki powlekane) Allertec WZF (tabletki powlekane) Amertil (tabletki powlekane) Amertil Bio (tabletki powlekane) Cetip (tabletki powlekane) Letizen (tabletki powlekane) Zyrtec (krople doustne, roztwór) Zyrtec (roztwór doustny) Zyrtec (tabletki powlekane) Zyrtec UCB (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta