×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

5-Fluorouracil-Ebewe (fluorouracyl) - roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
5-Fluorouracil-Ebewe roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 50 mg/ml (1 g/20 ml); 1 fiol. 20 ml Ebewe Pharma b/d
5-Fluorouracil-Ebewe roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 50 mg/ml (5 g/100 ml); 1 fiol. 100 ml Ebewe Pharma b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2020 r.

Preparat zawiera substancję: fluorouracyl

Lek dostępny na receptę

Co to jest 5-Fluorouracil-Ebewe?

Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Co zawiera i jak działa 5-Fluorouracil-Ebewe?

Substancją czynną preparatu jest 5-fluorouracyl. Jest to związek organiczny, będący pod względem chemicznym pochodną uracylu, pirymidyny niezbędnej do syntezy kwasu nukleinowego. Podobieństwo chemiczne do właściwej pirymidyny powoduje, że 5-fluorouracyl zastępuje biologicznie czynny metabolit w reakcjach biochemicznych. Ze względu na taki sposób działania preparat należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych antymetabolitami (jest antymetabolitem pirymidyny). Fluorouracyl przekształcany jest w komórce do aktywnych metabolitów, które zaburzają syntezę i stabilność kwasów nukleinowych DNA i RNA. Uniemożliwia to podziały komórkowe i prowadzi do apoptotycznej śmierci komórki. Działanie 5-fluorouracylu dotyczy szczególnie komórek szybko dzielących się, jakimi są komórki nowotworowe. Preparat ogranicza podziały komórkowe a przez to wzrost i rozwój nowotworu. Ma więc działanie cytostatyczne. Jest chemioterapeutykiem stosowanym w leczeniu różnego typu nowotworów, szczególnie skuteczny w leczeniu raka jelita grubego.

Kiedy stosować 5-Fluorouracil-Ebewe?

Preparat jest wskazany w monoterapii lub w terapii skojarzonej w następujących typach nowotworów złośliwych:
• rak piersi
• rak okrężnicy i odbytnicy
• rak żołądka i trzustki.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży, szczególnie w I trymestrze. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie możesz także stosować preparatu w przypadku występowania:
­ zahamowania czynności szpiku kostnego, szczególnie po radioterapii lub chemioterapii
­ poważnych zmian w morfologii krwi
­ krwotoków
­ zapalenia jamy ustnej, owrzodzenia jamy ustnej i przewodu pokarmowego
­ ciężkiej biegunki
­ ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek
­ ciężkiej choroby zakaźnej
­ silnego osłabienia
­ stężenia bilirubiny we krwi większego niż 85 mikromoli/litr.
Należy unikać stosowania szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując 5-Fluorouracil-Ebewe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa (wyłącznie leczenie szpitalne), posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.
Podczas leczenia lekarz zaleci codzienne badania hematologiczne ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia hamowania czynności szpiku kostnego. Istnieje ryzyko wystąpienia leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi) i/lub małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi [trombocytów] w morfologii krwi). Największe nasilenie leukopenii występuje zwykle między 7. a 14. dniem pierwszego cyklu leczenia; rzadko okres ten wydłuża się do 20 dni. Liczba białych krwinek zwykle zwiększa się w ciągu 30 dni. Wyniki badań hematologicznych niekiedy mogą wymagać zaprzestania stosowania preparatu, lub umieszczenia pacjenta w izolatce aby zapobiec ogólnoustrojowym zakażeniom. Także pierwsze objawy zapalenia lub owrzodzenia jamy ustnej, ciężka biegunka, owrzodzenie przewodu pokarmowego czy wystąpienie krwotoku stanowią wskazanie do przerwania leczenia.
Należy zachować ostrożność w przypadku występowania zaburzeń czynności nerek lub wątroby, żółtaczki, bólów w klatce piersiowej w okresie leczenia lub przed leczeniem, chorób serca w wywiadzie. W przypadku wystąpienia objawów kardiotoksyczności (toksycznego działania preparatu na serce) leczenie zostanie przerwane.
Szczególną ostrożność należy zachować u osób po napromienianiu dużymi dawkami okolic miednicy i po leczeniu preparatami alkilującymi oraz u osób po usunięciu nadnerczy lub przysadki.
Osoby leczone preparatem (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia, a także przez co najmniej 3 miesiące po jego zakończeniu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność.

Dawkowanie preparatu 5-Fluorouracil-Ebewe

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji (wlew dożylny lub dotętniczy). Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze schemat dawkowania indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej, oraz od tego czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej. W trakcie leczenia lekarz będzie dostosowywał dawkowanie w zależności od wyników badań hematologicznych (liczby krwinek białych, liczby płytek krwi) a także, w zależności od nasilenia działań niepożądanych (gorączka, zakażenie, inne objawy toksycznego działania leku). Leczenie zostanie przerwane jeżeli liczba krwinek białych (leukocytów) będzie mniejsza niż 3000/mm3 lub liczba płytek krwi (trombocytów) mniejsza niż 100 000/mm3.
Rak okrężnicy i odbytnicy:
wlew dożylny: dawka dobowa wynosi 15 mg/ kg masy ciała, lecz nie więcej niż 1000 mg, podawane we wlewie 4 godzinnym (alternatywnie wlew ciągły 24. godzinny) przez kolejne dni, aż do momentu wystąpienia objawów toksyczności lub podania całkowitej dawki 12–15 g (u niektórych osób 30 g).
wstrzyknięcie dożylne: 12 mg/kg masy ciała przez 3 dni; jeżeli nie wystąpią objawy toksyczności podaje się po 6 mg/kg masy ciała w 5., 7. i 9. dniu.
leczenie podtrzymujące: 5–10 mg/kg masy ciała we wstrzyknięciu dożylnym 1 raz w tygodniu (leczenie podtrzymujące można rozpocząć dopiero po ustąpieniu szkodliwych działań niepożądanych).
Rak jajnika:
-jako lek pierwszego rzutu (zwykle stosowany w skojarzeniu z cisplatyną): 175 mg/m2 powierzchni ciała w 3. godzinnym wlewie dożylnym z następującym po nim podaniem cisplatyny, co 3 tygodnie lub 135 mg/m2 powierzchni ciała w 24. godzinnym wlewie dożylnym z następującym po nim podaniem cisplatyny, co 3 tygodnie;
-jako lek drugiego rzutu: 175 mg/m2 powierzchni ciała w 3. godzinnym wlewie dożylnym, co 3 tygodnie.
Rak piersi:
-zwykle w skojarzeniu z metotreksatem i cyklofosfamidem lub doksorubicyną i cyklofosfamidem: 10–15 mg/kg masy ciała, dożylnie, w 1. i 8. dniu; alternatywnie, preparat może być podawany w postaci 24. godzinnego ciągłego wlewu dożylnego w dawce 8,25 mg/kg masy ciała.
Innym możliwym sposobem podawania leku jest wlew dotętniczy: dawka dobowa 5–7,5 mg/kg masy ciała we wlewie ciągłym.
U osób wyniszczonych, po ciężkim zabiegu chirurgicznym w okresie ostatnich 30 dni, z zahamowaną czynnością szpiku kostnego lub zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zaleca się zmniejszenie dawki.
Nie ma zaleceń dotyczących stosowania preparatu u dzieci.
U osób w podeszłym wieku należy zachować ostrożność.

Czy można stosować 5-Fluorouracil-Ebewe w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży, szczególnie w I trymestrze. W każdym przypadku indywidualnie lekarz rozważy oczekiwane korzyści w odniesieniu do potencjalnego zagrożenia dla płodu. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”.
Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
W przypadku leczenia skojarzonego z innymi lekami przeciwnowotworowymi (doksorubicyna, cisplatyna, metotreksat, winkrystyna, cyklofosfamid), kwasem folinowym i interferonem alfa zarówno skuteczność jak i toksyczność preparatu mogą ulec nasileniu.
Stosowanie z kwasem folinowym (folinianem wapnia) może nasilać działania niepożądane preparatu i powodować ciężkie biegunki.
Konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania w przypadku stosowanie innych preparatów hamujących czynność szpiku kostnego a także w przypadku równoległego lub wcześniejszego napromieniania.
Preparat może nasilać toksyczne działanie antracyklin na serce (kardiotoksyczość antracyklin).
Przed rozpoczęciem leczenia i w czasie jego trwania nie wolno stosować : aminofenazonu, fenylobutazonu i sulfonamidów.
Allopurinol może osłabiać toksyczność i skuteczność fluorouracylu, a chlorodiazepoksyd, disulfiram, gryzeofulwina i izoniazyd mogą zwiększać skuteczność jego działania.
Naturalny mechanizm odporności i odpowiedź immunologiczna ulega osłabieniu pod wpływem fluorouracylu. Dlatego nie należy stosować równolegle (także w okresie po zakończeniu leczenia) szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.
Stosowanie z mitomycyną może prowadzić do wystąpienia zespołu hemolityczno–mocznicowego. Cymetydyna i metronidazol mogą zwiększać stężenie fluorouracylu w osoczu i nasilać jego działania toksyczne. Lewamizol może nasilać toksyczne działanie fluorouracylu na watrobę. Tiazydy mogą nasilać toksyczne działanie fluorouracylu na szpik kostny. Winorelbina stosowana z fluorouracylem i kwasem folinowym może powodować wystąpienie ciężkiego zapalenia błon śluzowych.
Inhibitory dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) takie jak enyluracyl, soruwidyna mogą przyczynić się do wystąpienia ciężkich i długotrwałych działań niepożądanych, zwłaszcza w poczatkowym okresie leczenia fluorouracylem.
Gemcytabina może nasilać działanie fluorouracylu a warfaryna stosowana równolegle z fluorouracylem wpływać na wydłużenie czasu protrombinowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również 5-Fluorouracil-Ebewe może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Nasilenie działań niepożądanych preparatu może być większe, jeżeli jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.
Bardzo często możliwe zaburzenia hematologiczne: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi), niedokrwistość, małopłytkowość, możliwa agranulocytoza (poważne zmniejszenie liczby granulocytów w morfologii krwi). Często: nudności, wymioty, biegunka, jadłowstręt. Mogą wystąpić: gorączka, zapalenie błon śluzowych (jamy ustnej, gardła, przełyku, odbytnicy), owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawienia, zakrzepowe zapalenie żył, niedociśnienie tętnicze. Możliwe reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie, nadwrażliwość na światło), a także, sporadycznie możliwe niebezpieczne reakcje anafilaktyczne. Mogą wystąpić: świąd i zmiany skórne, suchość, pęknięcia naskórka, przemijające zmiany w obrębie paznokci, odwracalne łysienie, reakcje w miejscu podania, miejscowe przebarwienia skóry, martwica kości nosa, niewydolność nerek, zaburzenia spermatogenezy i owulacji, przemijający, odwracalny zespół móżdżkowy (bezład, stany splątania, zaburzenia ruchowe), senność, zapalenie spojówek, łzawienie, zaburzenia widzenia, światłowstręt, zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej, niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego. Bardzo rzadko niedokrwienny udar mózgu, wstrząs kardiogenny, martwica wątroby. U osób z małą aktywnością dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) ryzyko rozwinięcia się ciężkich i długotrwałych działań niepożądanych.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające fluorouracyl

Efudix (krem)
Fluorouracil 500 medac (roztwór do wstrzykiwań)
Fluorouracil 1000 medac (roztwór do wstrzykiwań)
Fluorouracil 5000 medac (roztwór do wstrzykiwań)
Fluorouracil Accord (roztwór do wstrzykiwań i infuzji)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.