Heviran - tabletki powlekane

Lek przeciwwirusowy do stosowania ogólnego.

Preparat zawiera substancję acyklowir

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Heviran
tabletki powlekane; 200 mg; 30 tabl.
Polpharma
15,64 zł
9,47 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Heviran
tabletki powlekane; 400 mg; 30 tabl.
Polpharma
27,64 zł
15,29 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Heviran
tabletki powlekane; 800 mg; 30 tabl.
Polpharma
49,39 zł
24,70 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Heviran - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest acyklowir, lek syntetyczny o działaniu przeciwwirusowym. Skuteczny wobec wirusa opryszczki pospolitej typu 1 i 2 oraz wirusa ospy wietrznej i półpaśca. W komórkach zakażonych wirusem acyklowir jest przekształcany do cząsteczki będącej analogiem nukleotydu, związku chemicznego niezbędnego do syntezy kwasu nukleinowego. Podobieństwo chemiczne sprawia, że tak zmodyfikowany acyklowir zastępuje właściwy nukleotyd wirusa, zaburzając syntezę wirusowego DNA. W konsekwencji namnażanie się wirusów ulega zahamowaniu.

Po podaniu doustnym acyklowir tylko częściowo (15–20%) wchłania się z przewodu pokarmowego. Przenika do narządów, osiągając znaczne stężenie w wątrobie, nerkach, mięśniach, płucach. Stężenie acyklowiru w płynie mózgowo-rdzeniowym osiąga do 50% stężenia w osoczu. Acyklowir przenika do pokarmu kobiecego.

Kiedy stosować Heviran - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany:

• w leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej, w tym pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (za wyjątkiem zakażeń u noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia oraz ciężkich zakażeń u dzieci ze znacznie zmniejszoną odpornością)

• w zapobieganiu nawrotom zakażenia wywołanego przez wirus opryszczki pospolitej u osób z prawidłową odpornością

• w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznejpółpaśca.

Kiedy nie stosować preparatu Heviran - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na walacyklowir.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Heviran - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu u chorych z niewydolnością nerek lub w podeszłym wieku wymaga zachowania ostrożności. W podeszłym wieku często występują zaburzenia czynności nerek. W razie konieczności lekarz zaleci odpowiednie zmniejszenie dawkowania.

Szczególną ostrożność należy zachować zwłaszcza, jeżeli stosowane są duże dawki preparatu, chory jest odwodniony lub przyjmuje równolegle inne leki mogące uszkodzić nerki. Należy zadbać o odpowiednią podaż płynów i odpowiedni stan nawodnienia chorego. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko uszkodzenia nerek.

U chorych z niewydolnością nerek oraz u chorych w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu nerwowego jest zwiększone. Chorzy z wymienionych grup powinni pozostawać pod uważną obserwacją.

Dotychczas nie stwierdzono czy leczenie acyklowirem zmniejsza możliwość wystąpienia powikłań związanych z półpaścem u osób z prawidłową odpornością.

Długotrwałe stosowanie acyklowiru lub powtarzanie cykli leczenia u chorych ze znacznie osłabioną odpornością, może spowodować selekcję szczepów wirusa o zmniejszonej wrażliwości na acyklowir.


Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Heviran - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Zakażenia wywołane przez wirus opryszczki pospolitej:

Dorośli i dzieci po 2. roku życia: 200 mg 5 razy na dobę co 4 godziny (z przerwą nocną). Leczenie trwa zwykle 5 dni. W ciężkich zakażeniach lekarz może zalecić dłuższe stosowanie preparatu. U chorych ze znacznie upośledzoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania, lekarz może zalecić 2-krotne zwiększenie dawki do 400 mg. Stosowanie preparatu należy rozpocząć jak najwcześniej po rozpoznaniu zakażenia. W przypadku nawracających zakażeń, leczenie należy rozpocząć w okresie objawów zwiastunowych lub zaraz po pojawieniu się pierwszych zmian.

Zapobieganie nawrotom zakażenia wywołanego przez wirus opryszczki pospolitej u osób z prawidłową odpornością.

Dorośli: 200 mg 3–4 razy na dobę, co 6–8 godzin albo 400 mg 2 razy na dobę, co 12 godzin. U niektórych pacjentów lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki do 200 mg 3 razy na dobę co 8 godzin lub 200 mg 2 razy na dobę, co 12 godzin. Leczenie należy przerywać co 6–12 miesięcy (wg zaleceń lekarza), w celu obserwowania zmian w przebiegu choroby.

Zakażenia wywołane przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca:

Dorośli: 800 mg 4–5 razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną) przez 5–7 dni. W ciężkich upośledzeniach odporności (np. po przeszczepieniu szpiku) lub w przypadku zaburzeń wchłaniania lekarz może zalecić dożylne podawanie preparatu. Leczenie należy rozpocząć bezzwłocznie po rozpoznaniu zakażenia. Najlepsze wyniki uzyskuje się, jeżeli przyjmowanie preparatu zostanie rozpoczęte w ciągu 24 godzin od pojawienia się wysypki.

Dzieci (zakażenia wywołane wirusem ospy wietrznej): 20 mg/kg masy ciała (dawka maksymalna 800 mg) 4 razy na dobę. Zwykle stosuje się: dzieci 2.–5. roku życia – 400 mg 4 razy na dobę; dzieci po 6. roku życia 800 mg 4 razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi 5 dni. Nie ma zaleceń dotyczących stosowania preparatu u dzieci w leczeniu półpaśca.

 

U osób w podeszłym wieku lekarz weźmie pod uwagę możliwość występowania zaburzeń czynności nerek i w razie potrzeby odpowiednio dostosuje dawkę. Należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia.

U osób z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność i zapewnić właściwe nawodnienie. Lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny. Dawkowanie może być ustalane wyłącznie przez lekarza.

Czy można stosować Heviran - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, oraz w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad możliwym zagrożeniem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.

Acyklowir przenika do mleka kobiety karmiącej. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji preparatu z innymi lekami.

Niektóre leki (np. probenecyd, cymetydyna, niektóre leki immunosupresyjne stosowane u chorych po przeszczepach) mogą powodować zwiększenie stężenia acyklowiru we krwi.

Zaleca się kontrolowanie stężenia teofiliny podawanej ogólnie podczas stosowania acyklowiru.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Heviran - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Heviran może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często możliwe: bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha), zmęczenie, gorączka, świąd i wysypka. Niezbyt często: pokrzywka, wypadanie włosów. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, duszność, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Bardzo rzadko: niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość, zwykle przemijające zaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego (pobudzenie, dezorientacja, drżenia, niezborność ruchowa, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka), zapalenie wątroby, żółtaczka, ostra niewydolność nerek.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające acyklowir

Aciclovir Aurovitas (tabletki) Aciclovir Jelfa (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Aciclovir Ziaja (krem) Acix 250 (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Acix 500 (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Axoviral (krem) Hascovir (tabletki) Hascovir (zawiesina doustna) Hascovir Control (tabletki) Hascovir Control Max (tabletki) Hascovir Lipożel (żel) Hascovir pro (krem) Herpex (krem) Hevipoint (tabletki) HEVIPOINT (sztyft na skórę) Heviran Comfort (tabletki) Heviran Comfort MAX (tabletki) inVirum (tabletki) Viru-POS (maść do oczu) Zovirax Intensive (krem)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Kardiolog - czym się zajmuje i jakie choroby leczy?
    Kardiolog to lekarz specjalizujący się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (inaczej układu krążenia), które, obok nowotworów, stanowią główną przyczynę zgonów na świecie. W diagnostyce i leczeniu stosuje zarówno metody nieinwazyjne, jak i inwazyjne.
  • Więcej badań w POZ
    Pomogą w diagnostyce niedokrwistości, zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C oraz Helicobacter pylori oraz w rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Ułatwią też lekarzowi POZ podjęcie decyzji w sprawie antybiotykoterapii