Acenocumarol WZF (acenokumarol) - tabletki

Acenokumarol jest lekiem zmniejszającym krzepliwość krwi, zaliczanym do grupy antagonistów witaminy K, nazywanych też doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Preparat zawiera substancję acenokumarol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Acenocumarol WZF
tabletki; 1 mg; 60 tabl.
Polfa Warszawa
12,94 zł
Acenocumarol WZF
tabletki; 4 mg; 60 tabl.
Polfa Warszawa
11,86 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
5,12 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Acenocumarol WZF?

Czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X (czyli tzw. zespół protrombiny) są syntetyzowane w wątrobie i są biologicznie nieaktywne, dopóki cząsteczki kwasu glutaminowego w nich zawarte nie ulegną procesowi karboksylacji. Ta reakcja wymaga obecności witaminy K. Antagoniści witaminy K blokują ten proces aktywacji, hamują powstawanie protrombiny i co za tym idzie, powodują zahamowanie czynności układu krzepnięcia.

Acenokumarol po podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego szybko i niemal całkowicie. W ok. 99% wiąże się z białkami osocza, przy czym aktywna jest jedynie postać niezwiązana. Metabolizowany w wątrobie, wydalany przede wszystkim z moczem, w mniejszym stopniu z kałem. Efekt działania pojawia się 24–48 godzin po podaniu, maksymalne działanie występuje po 36–48 godzinach, a działanie leku utrzymuje się przez 48–96 godzin po podaniu.

Kiedy stosować Acenocumarol WZF?

Preparat jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania i leczenia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z którymi ograniczona jest możliwość kontaktu (np. pozbawieni opieki i nadzoru chorzy w podeszłym wieku, osoby z chorobą alkoholową lub z zaburzeniami psychicznymi)
• u których ryzyko wystąpienia krwotoku jest większe od przewidywanej korzyści po zastosowaniu produktu leczniczego:
-osoby ze skazami krwotocznymi i dyskrazją (zaburzenia składu krwi)
-na krótko przed zabiegiem lub po zabiegu chirurgicznym OUN, a także operacjach oczu i rozległych zabiegach chirurgicznych
-z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy lub krwotokami z przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego lub oddechowego, a także krwotokami mózgowymi, ostrym zapaleniem osierdzia i wysiękiem osierdziowym, a także zapaleniem wsierdzia wywołanym przez czynniki zakaźne
-z ciężkim nadciśnieniem tętniczym, z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
-ze zwiększoną aktywnością fibrynolityczną, np. po operacjach płuc, gruczołu krokowego, macicy itp.
• oraz u kobiet w ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Acenocumarol WZF?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Podczas leczenia mogą wystąpić krwawienia. Nie należy stosować innych leków bez konsultacji z lekarzem.

Kalcyfilaksja to rzadka choroba, przebiegająca ze zwapnieniem naczyń krwionośnych i martwicą skóry, w niektórych przypadkach zakończona zgonem. Występuje najczęściej u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek, poddawanych dializie lub u osób ze znanymi czynnikami ryzyka, takimi jak niedobór białka C lub S, hiperfosfatemia, hiperkalcemia lub hipoalbuminemia. Podczas stosowania leków z grupy antagonistów witaminy K (w tym acenokumarolu), rzadko mogą wystąpić przypadki kalcyfilaksji, także u osób, u których nie stwierdzono choroby nerek. W przypadku rozpoznania tej choroby, należy skonsultować się z lekarzem, który zaleci rozpoczęcie odpowiednie leczenia, a także zadecyduje o konieczności odstawienia preparatu.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób:
• z chorobami współistniejącymi, np.: nadczynność tarczycy, nowotwory, zaburzenia czynności nerek, zakażenia i stany zapalne
• z zaburzeniami czynności wątroby (możliwe upośledzenie procesu powstawania czynników krzepnięcia lub wystąpienie zaburzeń czynności płytek krwi)
• z ciężką niewydolnością serca (szczególnie podczas ustalania schematu dawkowania), ponieważ zastój krwi w wątrobie może hamować proces uczynniania czynników krzepnięcia; w przypadku potrzeby likwidacji zastoju krwi w wątrobie, może być konieczne zwiększenie dawek preparatu
• ze stwierdzonym lub podejrzewanym niedoborem białka C lub białka S (np. odbiegające od normy krwawienia po urazie)
• z zaburzeniami czynności nerek (możliwe zaburzenia czynności płytek krwi i zwiększone ryzyko krwawień).

Zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym mogą zmieniać działanie przeciwzakrzepowe preparatu.

U chorych w podeszłym wieku, szczególnie z zaawansowaną miażdżycą, należy stosować mniejsze dawki preparatu i prowadzić systematyczną kontrole parametrów laboratoryjnych.

Podczas leczenia przeciwzakrzepowego należy unikać wstrzyknięć domięśniowych, gdyż mogą one powodować powstawanie krwiaków. Wykonywanie wstrzyknięć dożylnych i podskórnych nie wiąze się z takimi powikłaniami.

Należy zachować ostrożność i szczególnie uważnie kontrolować chorego w przypadkach, gdy jest konieczne skrócenie czasu protrombinowego, z powodu przeprowadzania zabiegów diagnostycznych lub leczniczych (np. angiografii, nakłucia lędźwiowego, małego zabiegu chirurgicznego, usunięcia zęba, itp.).

Podczas leczenia należy unikać nadmiernego spożycia pokarmów bogatych w witaminę K1.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
preparat zawiera laktozę, osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.

Dawkowanie preparatu Acenocumarol WZF

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Początkowo:
Dla osób z prawidłową masą ciała: 2–4 mg na dobę od 1. dnia leczenia, bez dawki nasycającej. Leczenie można także rozpocząć od podania dawki nasycającej - zazwyczaj 6 mg na dobę w 1. dniu i 4 mg na dobę w 2. dniu stosowania.

Leczenie podtrzymujące:
Wielkość dawki podtrzymującej lekarz ustala indywidualnie, na podstawie wyników regularnie przeprowadzanych badań PT/INR.

Nadmierne zahamowanie układu krzepnięcia może powodować poważne powikłania; dawkę preparatu należy dobierać bardzo precyzyjnie.

Preparat należy przyjmować o stałej porze dnia.

U chorych w podeszłym wieku, z chorobami wątroby lub ciężką niewydolnością serca i przekrwieniem wątroby oraz u osób niedożywionych, może być konieczne zmniejszenie dawek (dawki początkowej oraz dawek podtrzymujących).

Przed rozpoczęciem leczenia i do czasu ustabilizowania się parametrów układu krzepnięcia, należy codziennie oznaczać czas protrombinowy PT/INR. Później odstępy czasu pomiędzy kolejnymi badaniami można przedłużać. Zaleca się, aby próbki krwi do badań laboratoryjnych były zawsze pobierane o tej samej porze dnia.

W leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zalecane jest stosowanie heparyn lub fondaparynuksu równolegle z preparatem. Podawanie tych leków należy kontynuować co najmniej przez 5 dni, do czasu uzyskania wyników INR ≥2 przez 2 kolejne dni.

Najczęściej nie ma konieczności stopniowego zmniejszania dawki w celu zakończenia leczenia preparatem. W rzadkich przypadkach (np. u osób po zawale serca), może wystąpić „nadkrzepliwość z odbicia”, przerwanie leczenia przeciwzakrzepowego powinno być przeprowadzone stopniowo.

W sytuacji wymagającej szybkiego zmniejszenia krzepliwości krwi, należy podać heparynę.

Zmiana leczenia z heparyny na acenokumarol może rozpocząć się jednocześnie z podawaniem heparyny lub może zostać opóźniona. Dla utrzymania stałego działania przeciwzakrzepowego wskazane jest kontynuowanie leczenia pełną dawką heparyny do czasu uzyskania pożądanego, stabilnego działania acenokumarolu, określonego poprzez badanie PT/INR. W tym czasie konieczne jest szczegółowe monitorowanie parametrów krzepnięcia.

Jeśli podczas leczenia acenokumarolem zachodzi potrzeba przeprowadzenia zabiegu inwazyjnego, należy szczególnie wnikliwie monitorować parametry krzepnięcia krwi.

W szczególnych warunkach, jeśli np. obszar zabiegu jest ograniczony i łatwo dostępny, co pozwala na stosowanie lokalnej hemostazy, mniejsze zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne mogą być wykonywane bez przerywania stosowania preparatu i bez nadmiernego ryzyka wystąpienia krwotoku. Decyzja o przerwaniu leczenia, nawet na krótki czas, powinna być starannie rozważona pod względem potencjalnych korzyści i ryzyka. Krótkotrwałe zastąpienie acenokumarolu innym lekiem przeciwzakrzepowym (np. heparyną) powinno być oparte na ocenie spodziewanego ryzyka wystąpienia zakrzepu z zatorami i krwawienia.

Doświadczenie dotyczące stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych u dzieci jest ograniczone. Zaleca się zachowanie ostrożności i częstsze monitorowanie czasu protrombinowego oraz INR.

U osób w podeszłym wieku, lekarz rozważy zastosowanie mniejszych dawek: początkowej i podtrzymujących; należy zachować szczególną ostrożność.

Czy można stosować Acenocumarol WZF w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Stosowanie preparatu u kobiet ciąży jest przeciwwskazane. Decyzję o ewentualnym karmieniu piersią podczas stosowania acenokumarolu, lekarz powinien podjąć po starannym rozważeniu stosunku korzyści ze stosowania preparatu do ryzyka z nim związanego.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Acenokumarol może wchodzić w interakcje z wieloma lekami, na drodze różnych mechanizmów. Podczas wprowadzania nowego leku, który ma być stosowany równolegle z acenokumarolem lub odstawiania jakiegoś preparatu już stosowanego jednocześnie, należy zachować ostrożność oraz kontrolować wskaźniki krzepnięcia krwi 2 razy w tygodniu.

Działanie przeciwzakrzepowe preparatu nasilają:
- allopurynol
- steroidy anaboliczne
- androgeny
- leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron, chinidyna)
- antybiotyki o szerokim spektrum działania (np. amoksycylina), antybiotyki makrolidowe, jak erytromycyna, klarytromycyna
- chinolony (np. cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna)
- tetracykliny
- neomycyna
- chloramfenikol
- fibraty (np. fenofibrat, gemfibrozil)
- disulfiram
- glukagon
- glukozamina
- antagoniści receptora H2 (np. cymetydyna)
- sulfonamidy włącznie z kotrimoksazolem (sulfametoksazol i trimetoprym)
- pochodne imidazolu (np. metronidazol, mikonazol)
- paracetamol
- doustne leki przeciwcukrzycowe
- hormony tarczycy (w tym dekstrotyroksyna)
- statyny (np. simwastatyna, atorwastatyna, fluwastatyna)
- inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. cytalopram, fluoksetyna, sertralina),
- tramadol
- tamoksyfen
- 5-fluorouracyl i jego pochodne
- pochodne sulfonylomocznika (takie jak tolbutamid i chlorpropamid)
- kwas etakrynowy.

Kortykosteroidy (np. metyloprednizolon, prednizon) mogą nasilać lub osłabiać działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny, w tym acenokumarolu.

Inhibitory izoenzymu CYP2C9 mogą zwiększać efekt przeciwkrzepliwy preparatu.

Leki wpływające na hemostazę mogą nasilać przeciwzakrzepowe działanie acenokumarolu i zwiększać ryzyko krwotoku. Należą do nich:
- heparyna (w tym heparyny drobnocząsteczkowe)
- leki hamujące agregację płytek krwi (np. dipirydamol, klopidogrel), kwas salicylowy i jego pochodne, kwas acetylosalicylowy, kwas paraaminosalicylowy
- diflunisal, fenylbutazon lub inne pochodne pirazolonu (np. sulfinpirazon) oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym selektywne inhibitory COX-2), duże dawki metyloprednizolonu w postaci wstrzyknięć.

Jeżeli zachodzi konieczność zastosowania tych leków podczas stosowania acenokumarolu, należy częściej kontrolować wskaźniki krzepnięcia krwi.

Działanie przeciwzakrzepowe acenokumarolu osłabiają:
- aminoglutetimid
- leki przeciwnowotworowe (azatiopryna, 6-merkaptopuryna)
- barbiturany (fenobarbital)
- karbamazepina
- cholestyramina
- gryzeofulwina
- doustne środki antykoncepcyjne
- ryfampicyna
- leki moczopędne o budowie tiazydowej
- preparaty roślinne zawierające wyciąg z dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) - ten rodzaj interakcji obserwowano z warfaryną i fenprokumonem; nie wiadomo, czy zachodzi on w przypadku acenokumarolu.

Induktory izoenzymów CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 mogą osłabiać działanie przeciwzakrzepowe acenokumarolu.

Podczas jednoczesnego stosowania acenokumarolu i inhibitorów proteazy (np. indynawiru, nelfinawiru, rytonawiru, sakwinawiru), może wystąpić osłabienie lub nasilenie działania przeciwzakrzepowego.

Podczas stosowania acenokumarolu i pochodnych hydantoiny (np. fenytoina), zwiększa się stężenie tych leków w surowicy.

Acenokumarol nasila działanie hipoglikemizujące pochodnych sulfonylomocznika.

Podczas równoległego stosowania glukozaminy i doustnych antagonistów witaminy K, wartość wskaźnika INR może się zwiększać. Należy uważnie monitorować stan chorych leczonych acenokumarolem, w momencie rozpoczęcia lub zakończenia stosowania glukozaminy.

Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu (dotyczy to szczególnie u osób z zaburzeniami czynności wątroby).

Podczas leczenia należy unikać stosowania nadmiernych ilości pokarmów bogatych w witaminę K1 (np. warzywa kapustne, sałata, szpinak, cykoria, brzoskwinie), ponieważ osłabiają one działanie przeciwzakrzepowe acenokumarolu.

Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać soku żurawinowego, ponieważ nasila on działanie przeciwzakrzepowe i mogą wystąpić silne krwawienia. Należy zachować ostrożność stosując inne preparaty zawierające żurawinę.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Acenokumarol WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Najpoważniejszym powikłaniem leczenia przeciwzakrzepowego są krwawienia o różnym stopniu nasilenia: niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienie z dziąseł, niewyjaśnionego pochodzenia siniaki, obfite krwawienie lub sączenie po skaleczeniu lub z rany, obfite krwawienie miesiączkowe, nieoczekiwane krwawienie z dróg moczopłciowych, krew w moczu, krwiste lub czarne, smoliste stolce, kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny lub krwiste wymioty, krwawienie do skóry, krwawienie do mózgu, krwawienie do oczu.

Często może wystąpić krwotok (zależnie od dawki preparatu, wieku chorego i rodzaju choroby podstawowej, niezależnie od czasu leczenia).

Rzadko mogą wystąpić: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka), utrata apetytu, nudności, wymioty, łysienie.

Bardzo rzadko mogą wystąpić: zapalenie naczyń, uszkodzenie wątroby, krwotoczna martwica skóry (zazwyczaj skojarzona z wrodzonym niedoborem białka C lub białka S).

Ponadto, z nieznaną częstością, może wystąpić kalcyfilaksja.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające acenokumarol

Sintrom (tabletki)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.