Acenocumarol WZF - tabletki

Acenokumarol jest lekiem zmniejszającym krzepliwość krwi, zaliczanym do grupy antagonistów witaminy K, nazywanych też doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Preparat zawiera substancję acenokumarol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Acenocumarol WZF
tabletki; 1 mg; 60 tabl.
Polpharma
15,11 zł
Acenocumarol WZF
tabletki; 4 mg; 60 tabl.
Polpharma
14,56 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
5,12 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Acenocumarol WZF - tabletki?

Czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X (czyli tzw. zespół protrombiny) są syntetyzowane w wątrobie i są biologicznie nieaktywne, dopóki cząsteczki kwasu glutaminowego w nich zawarte nie ulegną procesowi karboksylacji. Ta reakcja wymaga obecności witaminy K. Antagoniści witaminy K blokują ten proces aktywacji, hamują powstawanie protrombiny i co za tym idzie, powodują zahamowanie czynności układu krzepnięcia.

Acenokumarol po podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego szybko i niemal całkowicie. W ok. 99% wiąże się z białkami osocza, przy czym aktywna jest jedynie postać niezwiązana. Metabolizowany w wątrobie, wydalany przede wszystkim z moczem, w mniejszym stopniu z kałem. Efekt działania pojawia się 24–48 godzin po podaniu, maksymalne działanie występuje po 36–48 godzinach, a działanie leku utrzymuje się przez 48–96 godzin po podaniu.

Kiedy stosować Acenocumarol WZF - tabletki?

Preparat jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania i leczenia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Kiedy nie stosować preparatu Acenocumarol WZF - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z którymi ograniczona jest możliwość kontaktu (np. pozbawieni opieki i nadzoru chorzy w podeszłym wieku, osoby z chorobą alkoholową lub z zaburzeniami psychicznymi)
• u których ryzyko wystąpienia krwotoku jest większe od przewidywanej korzyści po zastosowaniu produktu leczniczego:
-osoby ze skazami krwotocznymi i dyskrazją (zaburzenia składu krwi)
-na krótko przed zabiegiem lub po zabiegu chirurgicznym OUN, a także operacjach oczu i rozległych zabiegach chirurgicznych
-z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy lub krwotokami z przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego lub oddechowego, a także krwotokami mózgowymi, ostrym zapaleniem osierdzia i wysiękiem osierdziowym, a także zapaleniem wsierdzia wywołanym przez czynniki zakaźne
-z ciężkim nadciśnieniem tętniczym, z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
-ze zwiększoną aktywnością fibrynolityczną, np. po operacjach płuc, gruczołu krokowego, macicy itp.
• oraz u kobiet w ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Acenocumarol WZF - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Podczas leczenia mogą wystąpić krwawienia. Nie należy stosować innych leków bez konsultacji z lekarzem.

Kalcyfilaksja to rzadka choroba, przebiegająca ze zwapnieniem naczyń krwionośnych i martwicą skóry, w niektórych przypadkach zakończona zgonem. Występuje najczęściej u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek, poddawanych dializie lub u osób ze znanymi czynnikami ryzyka, takimi jak niedobór białka C lub S, hiperfosfatemia, hiperkalcemia lub hipoalbuminemia. Podczas stosowania leków z grupy antagonistów witaminy K (w tym acenokumarolu), rzadko mogą wystąpić przypadki kalcyfilaksji, także u osób, u których nie stwierdzono choroby nerek. W przypadku rozpoznania tej choroby, należy skonsultować się z lekarzem, który zaleci rozpoczęcie odpowiednie leczenia, a także zadecyduje o konieczności odstawienia preparatu.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób:
• z chorobami współistniejącymi, np.: nadczynność tarczycy, nowotwory, zaburzenia czynności nerek, zakażenia i stany zapalne
• z zaburzeniami czynności wątroby (możliwe upośledzenie procesu powstawania czynników krzepnięcia lub wystąpienie zaburzeń czynności płytek krwi)
• z ciężką niewydolnością serca (szczególnie podczas ustalania schematu dawkowania), ponieważ zastój krwi w wątrobie może hamować proces uczynniania czynników krzepnięcia; w przypadku potrzeby likwidacji zastoju krwi w wątrobie, może być konieczne zwiększenie dawek preparatu
• ze stwierdzonym lub podejrzewanym niedoborem białka C lub białka S (np. odbiegające od normy krwawienia po urazie)
• z zaburzeniami czynności nerek (możliwe zaburzenia czynności płytek krwi i zwiększone ryzyko krwawień).

Zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym mogą zmieniać działanie przeciwzakrzepowe preparatu.

U chorych w podeszłym wieku, szczególnie z zaawansowaną miażdżycą, należy stosować mniejsze dawki preparatu i prowadzić systematyczną kontrole parametrów laboratoryjnych.

Podczas leczenia przeciwzakrzepowego należy unikać wstrzyknięć domięśniowych, gdyż mogą one powodować powstawanie krwiaków. Wykonywanie wstrzyknięć dożylnych i podskórnych nie wiąze się z takimi powikłaniami.

Należy zachować ostrożność i szczególnie uważnie kontrolować chorego w przypadkach, gdy jest konieczne skrócenie czasu protrombinowego, z powodu przeprowadzania zabiegów diagnostycznych lub leczniczych (np. angiografii, nakłucia lędźwiowego, małego zabiegu chirurgicznego, usunięcia zęba, itp.).

Podczas leczenia należy unikać nadmiernego spożycia pokarmów bogatych w witaminę K1.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
preparat zawiera laktozę, osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.

Dawkowanie preparatu Acenocumarol WZF - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Początkowo:
Dla osób z prawidłową masą ciała: 2–4 mg na dobę od 1. dnia leczenia, bez dawki nasycającej. Leczenie można także rozpocząć od podania dawki nasycającej - zazwyczaj 6 mg na dobę w 1. dniu i 4 mg na dobę w 2. dniu stosowania.

Leczenie podtrzymujące:
Wielkość dawki podtrzymującej lekarz ustala indywidualnie, na podstawie wyników regularnie przeprowadzanych badań PT/INR.

Nadmierne zahamowanie układu krzepnięcia może powodować poważne powikłania; dawkę preparatu należy dobierać bardzo precyzyjnie.

Preparat należy przyjmować o stałej porze dnia.

U chorych w podeszłym wieku, z chorobami wątroby lub ciężką niewydolnością serca i przekrwieniem wątroby oraz u osób niedożywionych, może być konieczne zmniejszenie dawek (dawki początkowej oraz dawek podtrzymujących).

Przed rozpoczęciem leczenia i do czasu ustabilizowania się parametrów układu krzepnięcia, należy codziennie oznaczać czas protrombinowy PT/INR. Później odstępy czasu pomiędzy kolejnymi badaniami można przedłużać. Zaleca się, aby próbki krwi do badań laboratoryjnych były zawsze pobierane o tej samej porze dnia.

W leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zalecane jest stosowanie heparyn lub fondaparynuksu równolegle z preparatem. Podawanie tych leków należy kontynuować co najmniej przez 5 dni, do czasu uzyskania wyników INR ≥2 przez 2 kolejne dni.

Najczęściej nie ma konieczności stopniowego zmniejszania dawki w celu zakończenia leczenia preparatem. W rzadkich przypadkach (np. u osób po zawale serca), może wystąpić „nadkrzepliwość z odbicia”, przerwanie leczenia przeciwzakrzepowego powinno być przeprowadzone stopniowo.

W sytuacji wymagającej szybkiego zmniejszenia krzepliwości krwi, należy podać heparynę.

Zmiana leczenia z heparyny na acenokumarol może rozpocząć się jednocześnie z podawaniem heparyny lub może zostać opóźniona. Dla utrzymania stałego działania przeciwzakrzepowego wskazane jest kontynuowanie leczenia pełną dawką heparyny do czasu uzyskania pożądanego, stabilnego działania acenokumarolu, określonego poprzez badanie PT/INR. W tym czasie konieczne jest szczegółowe monitorowanie parametrów krzepnięcia.

Jeśli podczas leczenia acenokumarolem zachodzi potrzeba przeprowadzenia zabiegu inwazyjnego, należy szczególnie wnikliwie monitorować parametry krzepnięcia krwi.

W szczególnych warunkach, jeśli np. obszar zabiegu jest ograniczony i łatwo dostępny, co pozwala na stosowanie lokalnej hemostazy, mniejsze zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne mogą być wykonywane bez przerywania stosowania preparatu i bez nadmiernego ryzyka wystąpienia krwotoku. Decyzja o przerwaniu leczenia, nawet na krótki czas, powinna być starannie rozważona pod względem potencjalnych korzyści i ryzyka. Krótkotrwałe zastąpienie acenokumarolu innym lekiem przeciwzakrzepowym (np. heparyną) powinno być oparte na ocenie spodziewanego ryzyka wystąpienia zakrzepu z zatorami i krwawienia.

Doświadczenie dotyczące stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych u dzieci jest ograniczone. Zaleca się zachowanie ostrożności i częstsze monitorowanie czasu protrombinowego oraz INR.

U osób w podeszłym wieku, lekarz rozważy zastosowanie mniejszych dawek: początkowej i podtrzymujących; należy zachować szczególną ostrożność.

Czy można stosować Acenocumarol WZF - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Stosowanie preparatu u kobiet ciąży jest przeciwwskazane. Decyzję o ewentualnym karmieniu piersią podczas stosowania acenokumarolu, lekarz powinien podjąć po starannym rozważeniu stosunku korzyści ze stosowania preparatu do ryzyka z nim związanego.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Acenokumarol może wchodzić w interakcje z wieloma lekami, na drodze różnych mechanizmów. Podczas wprowadzania nowego leku, który ma być stosowany równolegle z acenokumarolem lub odstawiania jakiegoś preparatu już stosowanego jednocześnie, należy zachować ostrożność oraz kontrolować wskaźniki krzepnięcia krwi 2 razy w tygodniu.

Działanie przeciwzakrzepowe preparatu nasilają:
- allopurynol
- steroidy anaboliczne
- androgeny
- leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron, chinidyna)
- antybiotyki o szerokim spektrum działania (np. amoksycylina), antybiotyki makrolidowe, jak erytromycyna, klarytromycyna
- chinolony (np. cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna)
- tetracykliny
- neomycyna
- chloramfenikol
- fibraty (np. fenofibrat, gemfibrozil)
- disulfiram
- glukagon
- glukozamina
- antagoniści receptora H2 (np. cymetydyna)
- sulfonamidy włącznie z kotrimoksazolem (sulfametoksazol i trimetoprym)
- pochodne imidazolu (np. metronidazol, mikonazol)
- paracetamol
- doustne leki przeciwcukrzycowe
- hormony tarczycy (w tym dekstrotyroksyna)
- statyny (np. simwastatyna, atorwastatyna, fluwastatyna)
- inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. cytalopram, fluoksetyna, sertralina),
- tramadol
- tamoksyfen
- 5-fluorouracyl i jego pochodne
- pochodne sulfonylomocznika (takie jak tolbutamid i chlorpropamid)
- kwas etakrynowy.

Kortykosteroidy (np. metyloprednizolon, prednizon) mogą nasilać lub osłabiać działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny, w tym acenokumarolu.

Inhibitory izoenzymu CYP2C9 mogą zwiększać efekt przeciwkrzepliwy preparatu.

Leki wpływające na hemostazę mogą nasilać przeciwzakrzepowe działanie acenokumarolu i zwiększać ryzyko krwotoku. Należą do nich:
- heparyna (w tym heparyny drobnocząsteczkowe)
- leki hamujące agregację płytek krwi (np. dipirydamol, klopidogrel), kwas salicylowy i jego pochodne, kwas acetylosalicylowy, kwas paraaminosalicylowy
- diflunisal, fenylbutazon lub inne pochodne pirazolonu (np. sulfinpirazon) oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym selektywne inhibitory COX-2), duże dawki metyloprednizolonu w postaci wstrzyknięć.

Jeżeli zachodzi konieczność zastosowania tych leków podczas stosowania acenokumarolu, należy częściej kontrolować wskaźniki krzepnięcia krwi.

Działanie przeciwzakrzepowe acenokumarolu osłabiają:
- aminoglutetimid
- leki przeciwnowotworowe (azatiopryna, 6-merkaptopuryna)
- barbiturany (fenobarbital)
- karbamazepina
- cholestyramina
- gryzeofulwina
- doustne środki antykoncepcyjne
- ryfampicyna
- leki moczopędne o budowie tiazydowej
- preparaty roślinne zawierające wyciąg z dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) - ten rodzaj interakcji obserwowano z warfaryną i fenprokumonem; nie wiadomo, czy zachodzi on w przypadku acenokumarolu.

Induktory izoenzymów CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 mogą osłabiać działanie przeciwzakrzepowe acenokumarolu.

Podczas jednoczesnego stosowania acenokumarolu i inhibitorów proteazy (np. indynawiru, nelfinawiru, rytonawiru, sakwinawiru), może wystąpić osłabienie lub nasilenie działania przeciwzakrzepowego.

Podczas stosowania acenokumarolu i pochodnych hydantoiny (np. fenytoina), zwiększa się stężenie tych leków w surowicy.

Acenokumarol nasila działanie hipoglikemizujące pochodnych sulfonylomocznika.

Podczas równoległego stosowania glukozaminy i doustnych antagonistów witaminy K, wartość wskaźnika INR może się zwiększać. Należy uważnie monitorować stan chorych leczonych acenokumarolem, w momencie rozpoczęcia lub zakończenia stosowania glukozaminy.

Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu (dotyczy to szczególnie u osób z zaburzeniami czynności wątroby).

Podczas leczenia należy unikać stosowania nadmiernych ilości pokarmów bogatych w witaminę K1 (np. warzywa kapustne, sałata, szpinak, cykoria, brzoskwinie), ponieważ osłabiają one działanie przeciwzakrzepowe acenokumarolu.

Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać soku żurawinowego, ponieważ nasila on działanie przeciwzakrzepowe i mogą wystąpić silne krwawienia. Należy zachować ostrożność stosując inne preparaty zawierające żurawinę.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Acenocumarol WZF - tabletki?

Jak każdy lek, również Acenokumarol WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Najpoważniejszym powikłaniem leczenia przeciwzakrzepowego są krwawienia o różnym stopniu nasilenia: niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienie z dziąseł, niewyjaśnionego pochodzenia siniaki, obfite krwawienie lub sączenie po skaleczeniu lub z rany, obfite krwawienie miesiączkowe, nieoczekiwane krwawienie z dróg moczopłciowych, krew w moczu, krwiste lub czarne, smoliste stolce, kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny lub krwiste wymioty, krwawienie do skóry, krwawienie do mózgu, krwawienie do oczu.

Często może wystąpić krwotok (zależnie od dawki preparatu, wieku chorego i rodzaju choroby podstawowej, niezależnie od czasu leczenia).

Rzadko mogą wystąpić: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka), utrata apetytu, nudności, wymioty, łysienie.

Bardzo rzadko mogą wystąpić: zapalenie naczyń, uszkodzenie wątroby, krwotoczna martwica skóry (zazwyczaj skojarzona z wrodzonym niedoborem białka C lub białka S).

Ponadto, z nieznaną częstością, może wystąpić kalcyfilaksja.

Przeczytaj też artykuły

Zakrzepica żylna

Inne preparaty na rynku polskim zawierające acenokumarol

Sintrom (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta