Concerta - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Łagodny środek stymulujący OUN

Preparat zawiera substancję metylofenidat (chlorowodorek metylofenidatu)

Lek dostępny na receptę Rpw

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Concerta
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 18 mg; 30 tabl.
Janssen-Cilag
47,99 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: zespół nadpobudliwości psychoruchowej, wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. rż.
Concerta
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 36 mg; 30 tabl.
Janssen-Cilag
86,24 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
3,84 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: zespół nadpobudliwości psychoruchowej, wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. rż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Concerta - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Element kompleksowego programu leczenia ADHD u dzieci w wieku ≥6 lat oraz osób dorosłych, gdy inne sposoby postępowania terapeutycznego są nieskuteczne. Rozpoznanie powinno być zgodne z aktualnymi kryteriami DSM lub wytycznymi ICD i opierać się na kompleksowym wywiadzie i szczegółowym badaniu; nie może opierać się wyłącznie na jednym lub kilku objawach. Leczenie musi być prowadzone pod nadzorem lekarza, mającego doświadczenie w leczeniu ADHD. P.o., 1 ×/d, rano, niezależnie od posiłków; tabletki połykać w całości. U osób dorosłych przed rozpoczęciem leczenia konieczna jest konsultacja kardiologiczna w celu oceny układu sercowo-naczyniowego z pomiarem ciśnienia tętniczego oraz częstotliwości rytmu serca. U osób niestosujących wcześniej metylofenidatu początkowo 18 mg/d, dawkę można zwiększać co ok. 7 dni do dawki maks. 54 mg/d u dzieci oraz 72 mg/d u osób dorosłych. U chorych przyjmujących wcześniej inne preparaty metylofenidatu dawka początkowa wynosi 18 mg/d, jeśli wcześniej stosowano dawki 5 mg 3 ×/d, 36 mg/d, jeśli stosowano dawki 10 mg 3 ×/d, 54 mg/d, jeśli stosowano dawki 15 mg 3 ×/d oraz, u osób dorosłych, 72 mg/d, jeśli stosowano dawki 20 mg 3 ×/d. Podczas leczenia należy stale monitorować rozwój, stan psychiczny i stan układu sercowo-naczyniowego pacjenta: ciśnienie tętnicze oraz częstotliwość rytmu serca należy kontrolować po każdej modyfikacji dawki, a następnie przynajmniej co 6 mies., w karcie rozwoju dziecka co najmniej co 6 mies. należy odnotować wzrost, masę ciała i informacje dotyczące łaknienia, należy regularnie kontrolować masę ciała u dorosłych, należy oceniać wystąpienie nowych lub nasilenie wcześniejszych zaburzeń psychicznych po każdej modyfikacji dawki oraz przynajmniej co 6 mies. Lek odstawić, jeśli po miesiącu stosowania nie obserwuje się poprawy. Dawkę należy zmniejszyć lub przerwać leczenie w przypadku paradoksalnego nasilenia objawów lub wystąpienia innych ciężkich działań niepożądanych. Leczenie nie powinno być bezterminowe. Zwykle można je przerwać w okresie dojrzewania lub po jego zakończeniu. W trakcie długotrwałej terapii należy co najmniej raz w roku przerywać stosowanie leku (u dzieci najlepiej w czasie wakacji), aby ocenić stan pacjenta. Poprawa może się utrzymawać zarówno podczas czasowego, jak i trwałego odstawienia leku. Brak badań dotyczących stosowania u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Kiedy stosować Concerta - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Produkt Concerta jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku 6 lat i starszych jako część kompleksowego programu leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder- ADHD) w przypadkach, kiedy inne sposoby postępowania terapeutycznego nie są wystarczająco skuteczne. Leczenie musi być prowadzone pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu dziecięcych zaburzeń zachowania. Rozpoznanie powinno być zgodne z kryteriami DSM lub wytycznymi ICD i opierać się na kompleksowym wywiadzie i szczegółowym badaniu. Rozpoznanie nie może opierać się wyłącznie na jednym lub kilku objawach.
Nie jest znany żaden swoisty czynnik odpowiedzialny za etiologię ADHD. Nie ma też pojedynczego testu potwierdzającego rozpoznanie ADHD. Właściwe rozpoznanie wymaga zastosowania zarówno medycznych, jak i innych specjalistycznych kryteriów diagnostycznych, takich jak: psychologiczne, edukacyjne oraz społeczne.
Pełen kompleksowy program leczenia typowo składa się z działań psychologicznych, edukacyjnych i społecznych, jak również farmakoterapii. Ma on na celu stabilizowanie dzieci z zespołem zaburzenia zachowania, który charakteryzować się może następującymi objawami: przewlekłą niemożnością skupiania uwagi na dłuższy czas, niestabilnością emocjonalną, impulsywnością, umiarkowaną do ciężkiej nadaktywnością, niewielkimi objawami neurologicznymi oraz nieprawidłowym zapisem EEG. Zdolność uczenia się może być zaburzona lub nie.
Leczenie produktem Concerta nie jest wskazane u wszystkich dzieci z ADHD, a decyzja o zastosowaniu leku musi zostać podjęta na podstawie bardzo dokładnej oceny stopnia ciężkości i przewlekłości objawów u dziecka w stosunku do jego wieku.
Zasadnicze znaczenie ma właściwe działanie edukacyjne, zwykle niezbędna jest również interwencja psychospołeczna. Kiedy te środki naprawcze okażą się nieskuteczne, decyzję o zastosowaniu leków stymulujących można podjąć na podstawie szczegółowej oceny ciężkości objawów u dziecka. Stosowanie metylofenidatu powinno odbywać się zawsze zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami oraz z wytycznymi dotyczącymi rozpoznania oraz przepisywania leku.

Kiedy nie stosować preparatu Concerta - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, jaskra, guz chromochłonny nadnerczy, stosowanie niewybiórczych i nieodwracalnych inhibitorów MAO równolegle lub w ciągu ostatnich 14 dni, nadczynność tarczycy, tyreotoksykoza, występowanie w przeszłości zaburzeń układu sercowo-naczyniowego (ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zarostowa choroba tętnic, choroba niedokrwienna serca, znaczące zaburzenia hemodynamiczne w przebiegu wrodzonej wady serca, kardiomiopatie, zawał serca, potencjalnie zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca, zaburzenia czynności kanałów jonowych), występowanie w przeszłości zaburzeń naczyń mózgowych, tętniaka mózgu, nieprawidłowości naczyniowych, w tym zapalenia naczyń i udaru, występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkiej lub epizodycznej choroby afektywnej dwubiegunowej, która nie była dobrze kontrolowana, ciężkiej depresji, anoreksji i/lub zaburzeń odżywiania, skłonności samobójczych, objawów psychotycznych, ciężkich zaburzeń nastroju, manii, schizofrenii albo zaburzeń psychopatycznych i/lub osobowości z pogranicza. Nie stosować u dzieci w wieku <6 lat ani u osób w podeszłym wieku.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające metylofenidat (chlorowodorek metylofenidatu)

Atenza (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Medikinet 5 mg (tabletki) Medikinet 10 mg (tabletki) Medikinet 20 mg (tabletki) Medikinet CR 5 mg (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Medikinet CR 10 mg (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Medikinet CR 20 mg (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Medikinet CR 30 mg (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Medikinet CR 40 mg (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Symkinet MR (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta