Nimesil - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Preparat zawiera substancję nimesulid

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Nimesil
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 100 mg; 30 saszetek 2 g
Berlin-Chemie
18,09 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
9,05 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Nimesil
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 100 mg; 9 saszetek 2 g
Berlin-Chemie
17,51 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Nimesil - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej?

Substancją czynną preparatu jest nimesulid, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), jedyny przedstawiciel klasy sulfoanilidów. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Nimesulid przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie nimesulidu polega przede wszystkim na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz, głównie cyklooksygenazy-2 (COX-2), a w niewielkim stopniu cyklooksygenazy-1 (COX-1). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ponadto nimesulid kompleksowo hamuje działanie innych mediatorów stanu zapalnego. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się bardzo szybkim działaniem przeciwbólowym, którego początek występuje już 15 minut po doustnym podaniu leku. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 2–3 godzin po podaniu. Nimesulid przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Nimesil - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej?

Preparat jest wskazany w:
• leczeniu ostrego bólu
• w bolesnym miesiączkowaniu.

Preparat może być stosowany wyłącznie jako lek drugiego rzutu. W każdym przypadku indywidualnie lekarz oceni całkowite ryzyko związane ze stosowaniem nimesulidu i podejmie decyzję o stosowaniu preparatu.

Kiedy nie stosować preparatu Nimesil - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen). Uczulenie to mogło objawiać się w postaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub reakcje skórne, w tym pokrzywka, wysypka, rumień.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ u których kiedykolwiek wystąpiły objawy uszkodzenia wątroby po zastosowaniu nimesulidu
­ stosujących równoległe inne preparaty o potencjalnym działaniu uszkadzającym wątrobę
­ uzależnionych od alkoholu, leków lub narkotyków
­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ
­ z krwawieniem z przewodu pokarmowego, z naczyń mózgowych, z innym krwawieniem lub chorobami przebiegającymi z krwawieniem
­ z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi
­ z zaburzeniami czynności wątroby
­ z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
­ z ciężką niewydolnością serca
­ z gorączką lub objawami grypopodobnymi
oraz
• u kobiet w III trymestrze ciąży
• u kobiet w okresie karmienia piersią
• u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nimesil - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Należy unikać równoległego stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym selektywnych inhibitorów COX-2).

Jeżeli objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Nie wolno zwiększać zaleconej dawki ani stosować równolegle innych leków przeciwbólowych.

Rzadko preparat może powodować wystąpienie ciężkich reakcji ze strony wątroby (także po stosowaniu krótkotrwałym). Reakcje te w bardzo rzadkich przypadkach mogą prowadzić do zgonu. W razie wystąpienia pierwszych objawów mogących świadczyć o uszkodzeniu wątroby (m.in. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie nadmiernego zmęczenia, ciemna barwa moczu) lub nieprawidłowych wyników testów czynnościowych wątroby należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Powyższe reakcje w większości przypadków są przemijające, jednakże po ich wystąpieniu nie wolno w przyszłości powracać do stosowania nimesulidu.

Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpi gorączka lub objawy przypominające objawy grypy należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.
Jeżeli kiedykolwiek występowała u Ciebie choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Jeżeli w przeszłości występowały stany zapalne lub owrzodzenia stosowanie preparatu może przyczynić się do ich nawrotu.
W przypadku osób z zaburzeniami lub chorobami przewodu pokarmowego, po przebytych owrzodzeniach i/lub krwawieniach, z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego i Crohna stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim z zachowaniem ostrożności. Przebyte owrzodzenia i choroby przewodu pokarmowego, duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego.

Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej skutecznej dawki. Lekarz może zalecić stosowanie leków osłonowych, takich jak np. inhibitory pompy protonowej lub mizoprostol. Należy zachować ostrożność i natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych objawów.

Leki osłonowe mogą także być wskazane u chorych przyjmujących leki zwiększające ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek krwi, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). Należy zachować ostrożność.

Stosowanie preparatu może być związane z pogorszeniem czynności nerek. Osoby z zaburzeniami czynności nerek i/lub serca powinny zachować ostrożność. W razie pogorszenia czynności nerek należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
Zwiększona ostrożność i szczególna kontrola lekarska jest wymagana w przypadku osób w podeszłym wieku. U chorych w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego, które mogą stać się przyczyną śmierci, oraz zaburzeń czynności nerek, wątroby lub serca jest zwiększone.

Preparat może zaburzać czynność płytek krwi i powodować wydłużanie czasu krwawienia. Należy zachować ostrożność u chorych ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, w tym ze skazą krwotoczną. Preparat nie może być stosowany zamiast kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu krążenia.

Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat jest stosowany u osób z nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów, z obrzękami (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki). Chorzy powinni pozostawać pod kontrolą lekarza. Lekarz może zalecić monitorowanie czynności serca oraz nerek.

Długotrwałe stosowanie NLPZ w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Preparat, podobnie jak inne NLPZ, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli wystąpią ciężkie reakcje skórne związane ze stosowaniem nimesulidu nie wolno powracać do jego stosowania.

Preparat, podobnie jak inne NLPZ, może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu
­ zawartość sacharozy w preparacie należy wziąć pod uwagę jeżeli preparat stosowany jest przez chorych na cukrzycę.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia równowagi, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn, a także nie należy wykonywać innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Dawkowanie preparatu Nimesil - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Preparat ma postać granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 100 mg 2 razy na dobę. Przyjmować po posiłkach.
Stosować jak najkrócej, nieprzerwanie nie dłużej niż 15 dni.

U chorych w podeszłym wieku nie ma potrzeby modyfikacji dawki.

Stosowanie preparatu u dzieci do 12. roku życia jest przeciwwskazane.

Zaburzenia czynności wątroby są przeciwwskazaniem do stosowania preparatu.
U chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30–80 ml/min) nie ma potrzeby modyfikacji dawki. U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Nimesil - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży, oraz u kobiet planujących ciążę, jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie najmniejszej skutecznej dawki). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie zaleca się stosowania preparatu z:
• kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego)
• lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna oraz innymi lekami przeciwzakrzepowymi albo kwasem acetylosalicylowym (możliwe nasilenie ich działania i zwiększenie ryzyka krwawień; równoległe stosowanie jest bezwzględnie przeciwwskazane u chorych z zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pozostałych chorych, jeżeli nie można uniknąć równoległego stosowania tych preparatów należy ściśle monitorować parametry krzepnięcia krwi)
• lekami hamującymi agregację płytek krwi, takimi jak np. tyklopidyna (zwiększone ryzyko krwawienia)
• kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
• furosemidem (możliwe zmniejszenie skuteczności jego działania; zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nerek; szczególną ostrożność należy zachować w przypadku konieczności równoległego stiosowania u chorych z grupy ryzyka wystąpienia niewydolności serca lub nerek)
• lekami moczopędnymi oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nerek i rozwoju ich ostrej niewydolności, zwłaszcza u chorych odwodnionych lub w podeszłym wieku; należy zadbać o odpowiednie nawodnienie chorego i kontrolować czynność nerek)
• litem (możliwe zwiększenie stężenia litu i nasilenie jego działań toksycznych; w przypadku konieczności równoległego stosowania zaleca się kontrolę stężenia litu we krwi)
• metotreksatem (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych, niekiedy ciężkie zatrucia; szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przyjmowania preparatu i metotreksatu w odstępie krótszym niż 24 godziny; w takim przypadku konieczna jest kontrola czynności nerek)
• cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; należy monitorować czynność nerek, zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku).

W okresie stosowania preparatu, stężenie innych leków metabolizowanych z udziałem izoenzymu 2C9 cytochromu P450 może ulec zwiększeniu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Nimesil - granulat do sporządzania zawiesiny doustnej?

Jak każdy lek, również Nimesil może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Najczęściej występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, biegunkę oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Ponadto możliwe: niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz owrzodzenie przewodu pokarmowego niekiedy z krwawieniem i perforacją (w tym ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku), zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, bardzo rzadko zapalenie wątroby, żołtaczka, zatrzymanie żółci, piorunujące zapalenie wątroby (w tym przypadki śmiertelne). Możliwe: bóle i zawroty głowy, senność, koszmary senne, lęki, niepokój, zaburzenia widzenia (w tym widzenie nieostre, zamazane), szumy uszne, encefalopatia (zespół Reye’a). Możliwe: zwiększenie częstotliwości rytmu serca, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, krwawienia, zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość, eozynofilia, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych). Możliwe zaburzenia czynności nerek, zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia, bolesne oddawanie moczu, krwiomocz, zatrzymanie moczu, niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, złe samopoczucie, osłabienie, obniżenie temperatury ciała. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy. Długotrwałe stosowanie nimesulidu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Przeczytaj też artykuły

Ból brzucha Ból głowy

Inne preparaty na rynku polskim zawierające nimesulid

Aulin (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej) Aulin (tabletki) AulinDol (żel)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta