Alendrogen - tabletki

Lek z grupy bisfosfonianów wpływający na mineralizację kości, stosowany w leczeniu osteoporozy i innych chorób tkanki kostnej.

Preparat zawiera substancję alendronian sodu

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Alendrogen
tabletki; 70 mg; 4 tabl.
Mylan
10,63 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,19 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: osteoporoza

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Alendrogen - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest kwas alendronowy (a dokładnie sól sodowa kwasu alendronowego), związek organiczny z grupy bisfosfonianów. Bisfosfoniany są grupą leków zapobiegających utracie masy kostnej, stosowanych w leczeniu i profilaktyce chorób kości. Do bisfosfonianów należą m.in.: alendronian, etydronian, klodronian, kwas ibandronowy, kwas zoledronowy, pamidronian, ryzedronian.
Tkanka kostna zbudowana jest z komórek oraz włókien białkowych i związków mineralnych wapnia, magnezu i fosforu, tworzących związki zwane hydroksyapatytami. Kości podlegają ciągłej przebudowie dzięki działaniu osteoklastów i osteoblastów. Osteoklasty (komórki kościogubne) znajdujące się w szpiku kostnym powodują rozpuszczanie i resorpcję tkanki kostnej. Z kolei osteoblasty (komórki kościotwórcze) wytwarzają organiczną część kości i są odpowiedzialne za wzrost i przebudowę kości. U osób zdrowych aktywność obu tych typów komórek znajduje się w stanie równowagi. W przypadku niektórych chorób procesy resorpcji kości mogą jednak przeważyć nad procesem ich budowy, co powoduje m.in. zmniejszenie masy kostnej i zwiększone ryzyko wystąpienia złamań. Bisfosfoniany łącząc się z hydroksyapatytami kości wbudowują się w tkankę kostną, stabilizują związki nieorganiczne zawarte w kościach i hamują aktywność osteoklastów oraz przyspieszają proces ich śmierci komórkowej (apoptozy). Prowadzi to do spowolnienia procesu resorpcji tkanki kostnej i zahamowania spadku masy i wytrzymałości kości. W badaniach dotyczących stosowania bisfosfonianów u ludzi wykazano, że zmniejszają one ryzyko złamań kości u chorych na osteoporozę.
Po podaniu doustnym dostępność biologiczna alendronianu wynosi ok. 0,6% i ulega znaczącemu zmniejszeniu jeśli preparat przyjmowany jest bezpośrednio przed posiłkiem, w jego trakcie lub do 2 godzin po posiłku. Ulega dystrybucji do kości, gdzie wiąże się z hydroksyapatytami. Nie podlega metabolizmowi, wydalany w postaci niezmienionej z moczem. W przypadku niewydolności nerek szybkość wydalania może ulec znacznemu zmniejszeniu i można spodziewać się większego nagromadzenia alendronianiu w kościach.

Kiedy stosować Alendrogen - tabletki?

Preparat jest wskazany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, w celu zmniejszenia ryzyka złamań kręgów i szyjki kości udowej.

Kiedy nie stosować preparatu Alendrogen - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować u osób:
· które nie mogą utrzymać pozycji stojącej lub siedzącej przez 30 minut
· z nieprawidłowościami budowy lub chorobami przełyku mogącymi opóźniać jego opróżnianie, takimi jak zwężenie czy achalazja (choroba związana z nadmiernym skurczem dolnego zwieracza przełyku)
· z hipokalcemią.
Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.
Nie stosować u dzieci (ze względu na brak odpowiednich badań).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Alendrogen - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat może powodować działania niepożądane dotyczące przełyku, takie jak miejscowe podrażnienia błony śluzowej przełyku, zapalenie, owrzodzenia, nadżerki, rzadko prowadzące do zwężenia przełyku. Niekiedy powyższe objawy mogą mieć ciężki przebieg i powodować konieczność hospitalizacji chorego. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących przyjmowania leków z grupy bisfosfonianów (zobacz zalecenia w rozdziale dawkowanie).
Należy zachować ostrożność w przypadku występowania czynnych chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, takich jak trudności w połykaniu (dysfagia), zapalenie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, przebyte w ciągu ostatniego roku czynne krwawienie z przewodu pokarmowego, zabiegi chirurgiczne w obrębie górnej części przewodu pokarmowego z wyjątkiem plastyki odźwiernika. U chorych z rozpoznaniem przełyku Baretta, lekarz po rozważeniu korzyści i możliwego ryzyka, w każdym przypadku indywidualnie określi czy właściwe jest stosowanie preparatu.
W przypadku występowania jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o działaniach niepożądanych ze strony przełyku, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Objawy te w szczególności mogą obejmować: podrażnienia przełyku, trudności w przełykaniu, ból podczas przełykania, bóle zamostkowe, wystąpienie lub nasilenie się objawów niestrawności (zgagi). Dalsze stosowanie preparatu w takiej sytuacji może prowadzić do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym wymagających hospitalizacji i/lub z powikłaniami.
Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących przyjmowania preparatu. Nie przestrzeganie zaleceń znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przełyku.
Stosowanie preparatu może być związane z ryzykiem wystąpienia martwicy kości szczęki. Ryzyko to zależy od:
· siły działania, dawki i drogi podania leku z grupy bisfosfonianów
· występowania choroby nowotworowej, stosowania radioterapii, chemioterapii, przyjmowania kortykosteroidów
· palenia tytoniu
· chorób jamy ustnej i zębów, niskiej higieny jamy ustnej, inwazyjnych zabiegów stomatologicznych, źle dopasowanych protez, chorób przyzębia.
Chorzy ze złym stanem uzębienia przed zastosowaniem preparatu powinni skonsultować się ze stomatologiem.
Jeśli to możliwe, w okresie leczenia należy unikać inwazyjnych zabiegów dentystycznych. Przed leczeniem stomatologicznym lub niezbędnym zabiegiem chirurgii szczękowej należy poinformować dentystę o stosowaniu leku z grupy bisfosfonianów. Jeżeli wystąpi martwica kości szczęki, zabieg dentystyczny może pogorszyć istniejący stan.
W okresie leczenia należy szczególnie zadbać o właściwą higienę jamy ustnej i regularnie uczęszczać na kontrole i przeglądy stomatologiczne. Wszystkie objawy dotyczące jamy ustnej, takie jak ruchomy ząb, ból, drętwienie czy obrzęk dziąseł lub szczęk należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi.
Stosowanie preparatu może być związane z ryzykiem wystąpienia martwicy kości przewodu słuchowego zewnętrznego. Czynnikami zwiększającymi takie ryzyko jest: stosowanie kortykosteroidów, przyjmowanie chemioterapii oraz miejscowe zakażenie lub uraz. Wszystkie objawy dotyczące ucha, w tym zakażenie i ból ucha, należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem.
W okresie leczenia, w różnym czasie po jego rozpoczęciu mogą wystąpić bóle kości, stawów i/lub mięśni, rzadko o ciężkim nasileniu, które mogą uniemożliwiać poruszanie się. Objawy te zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania preparatu ale może nastąpić ich nawrót po wznowieniu leczenia.
U osób stosujących bisfosfoniany mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej (krótkie, skośne), do których dochodzi po małym urazie lub nawet bez wcześniejszego urazu. Złamania często występują obustronnie i mogą być poprzedzone zmianami widocznymi w badaniach obrazowych. U chorych stosujących bisfosfoniany, u których stwierdzono złamanie kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Lekarz może podjąć decyzję o ewentualnym przerwaniu stosowania alendronianu. Każde pojawienie się bólu uda, biodra lub pachwiny należy zgłosić lekarzowi; objawy te mogą bezpośrednio poprzedzać wystąpienie złamania.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skórnych objawów nadwrażliwości należy skonsultować się z lekarzem; istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna rozpływna naskórka.
Jeżeli przez zapomnienie dawka zostanie pominięta, należy przyjąć tabletkę następnego dnia rano, po uzmysłowieniu sobie tego faktu. Nie należy wówczas przyjmować dawki podwójnej, lecz kontynuować ustalone dawkowanie (1 tabletka 1 raz w tygodniu).
U chorych z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 35 ml/min nie zaleca się stosowania preparatu.
Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać wszelkie zaburzenia gospodarki wapniowej i mineralnej (w tym niedobór witaminy D3 i niedoczynność przytarczyc). U chorych z tymi zaburzeniami zaleca się monitorowanie stężenia wapnia we krwi.
W okresie stosowania preparatu może wystąpić objawowe lub bezobjawowe zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów we krwi, szczególnie u chorych przyjmujących glikokortykosteroidy. U chorych predysponowanych (np. z niedoborem witaminy D, zespołem złego wchłaniania wapnia, niedoczynnością przytarczyc) hipokalcemia objawowa może mieć ciężki przebieg. W okresie stosowania preparatu należy zapewnić odpowiednią podaż wapnia i witaminy D, zwłaszcza u chorych stosujących glikokortykosteroidy.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, u niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy zachować ostrożność do czasu rozpoznania indywidualnej reakcji na preparat.

Dawkowanie preparatu Alendrogen - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: 1 tabletka 70 mg 1 raz na tydzień.
Leczenie jest długotrwałe. Lekarz okresowo będzie oceniał celowość kontynuowania leczenia.
W celu zapewnienia jak najlepszego wchłaniania leku bardzo ważne jest aby:
· przyjmować preparat 30 min przed pierwszym posiłkiem, napojem lub przyjęciem innych leków, popijając szklanką, tj. nie mniej niż 200 ml przegotowanej wody (nie stosować wody mineralnej, mleka, herbaty, kawy, soków owocowych ani innych napojów, ponieważ zmniejszają one wchłanianie alendronianu).
Należy przestrzegać następujących zaleceń:
· przyjmować lek rano, bezpośrednio po wstaniu z łóżka, na czczo
· popić pełną szklanką przegotowanej wody (co najmniej 200 ml)
· tabletkę połykać tylko w całości; nie żuć, nie rozgryzać, nie dopuścić do rozpuszczenia się tabletki w jamie ustnej (ryzyko owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej)
· co najmniej przez 30 min po przyjęciu leku nie spożywać posiłków, napojów i nie przyjmować innych leków
· nie kłaść się co najmniej przez 30 min po połknięciu tabletki (należy zachować pozycję siedzącą lub stojącą)
· nie przyjmować tabletek wieczorem ani rano przed wstaniem z łóżka
· podczas leczenia należy zapewnić odpowiednią podaż wapnia i witaminy D3.
W przypadku nieprzyjęcia leku rano nie należy przyjmować go w późniejszych godzinach, lecz zaczekać do następnego dnia, aby przyjąć go według powyższych zaleceń.
Stosowanie preparatu u osób w podeszłym wieku (po 65. roku życia) oraz u chorych z niewydolnością nerek łagodnego lub umiarkowanego stopnia (współczynnik przesączania kłębuszkowego większy niż 35 ml/min) nie wymaga dostosowania dawkowania. Jeżeli współczynnik filtracji kłębuszkowej (GFR) jest mniejszy niż 35 ml/min nie zaleca się stosowania preparatu.
U dzieci i młodzieży do 18. roku życia nie zaleca się stosowania preparatu, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Alendrogen - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków:
Preparaty zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo, w tym leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zmniejszać wchłanianie doustnie stosowanych bisfosfonianów i wpływać negatywnie na skuteczność leczenia; należy ściśle przestrzegać zasad dotyczących przyjmowania leków z tej grupy opisanych powyżej. Po przyjęciu preparatu należy odczekać co najmniej 30 minut przed doustnym przyjęciem innego leku.
Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji alendronianu i estrogenu.
Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowane są niesteroidowe leki przeciwzapalne, które podobnie jak alendronian wywierają drażniący wpływ na błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Alendrogen - tabletki?

Jak każdy lek, również Alendrogen może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często: bóle kości, mięśni i stawów, niekiedy o dużym nasileniu. Często lub niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy, bóle brzucha, niestrawność, zaparcia, biegunki, oddawanie gazów, owrzodzenie przełyku, zaburzenia połykania, wzdęcia, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku, nadżerki przełyku, smoliste stolce, zaburzenia smaku, zapalenie struktur oka (błony naczyniowej, twardówki, nadtwardówki), obrzęk stawów, obrzęki obwodowe, osłabienie, przemijające objawy grypopodobne zazwyczaj związane z początkiem leczenia (takie jak bóle mięśniowe, złe samopoczucie, gorączka), łysienie, świąd, wysypka i rumień. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy), zmniejszenie stężenia wapnia (hipokalcemia) z towarzyszącymi objawami, zwężenie przełyku, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, perforacje w obrębie przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, martwica kości szczęki, nietypowe złamania kości udowej, wysypka z nadwrażliwością na światło, ciężkie reakcje skórne takie jak: zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka. Bardzo rzadko: martwica kości przewodu słuchowego zewnętrznego.

Przeczytaj też artykuły

Osteoporoza

Inne preparaty na rynku polskim zawierające alendronian sodu

Alendran 70 (tabletki) Alendronat Bluefish (tabletki) Ostemax 70 comfort (tabletki) Ostenil 70 (tabletki) Ostolek (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta