Agastin - kapsułki dojelitowe twarde

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w soku żołądkowym, zawierający inhibitor pompy protonowej.

Preparat zawiera substancję omeprazol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Agastin
kapsułki dojelitowe twarde; 20 mg; 28 kaps.
Exeltis Poland
11,85 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
5,93 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2. rż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Agastin - kapsułki dojelitowe twarde?

Substancją czynną preparatu jest omeprazol, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (ta grupa leków oznaczana jest niekiedy skrótem IPP). Substancja ta blokuje enzym - pompę protonową (ATP-azę K+/H+) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego.
Omeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu w soku żołądkowym w związku z czym jest stosowany doustnie w postaciach dojelitowych. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z jelita cienkiego, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 1–3 godzinach. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną omeprazolu. Po podaniu pojedynczej dawki zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego utrzymuje się przez całą dobę. Omeprazol metabolizowany jest w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450, metabolity w większości wydalane są z moczem, częściowo także z żółcią.

Kiedy stosować Agastin - kapsułki dojelitowe twarde?

Preparat jest wskazany:
· w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy
· w leczeniu choroby wrzodowej żołądka
· w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku
· w leczeniu podtrzymującym refluksowego zapalenia przełyku, w celu zapobiegania nawrotom
· w leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku
· w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona
· leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
· w leczeniu podtrzymującym i w celu zapobiegania nawrotom owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem (NLPZ)
· w celu eradykacji Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Kiedy nie stosować preparatu Agastin - kapsułki dojelitowe twarde?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki będące pochodnymi benzimidazolu.
Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest atazanawir (lek przeciwwirusowy).
U chorych z zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować równolegle omeprazolu z klarytromycyną.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Agastin - kapsułki dojelitowe twarde?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby. Stosowanie preparatu może maskować objawy choroby nowotworowej, w tym raka żołądka i opóźniać właściwe rozpoznanie. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem jeżeli zmienił się charakter dolegliwości lub wystąpiły niepokojące objawy, takie jak znaczna utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, krwawe wymioty, niedokrwistość, smołowate stolce oraz jeżeli stwierdzono lub podejrzewane jest owrzodzenie żołądka.
Jeżeli objawy utrzymują się pomimo stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić dalsze badania diagnostyczne.
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych w celu wykluczenia bądź potwierdzenia zakażenia H. pylori oraz w celu potwierdzenia rozpoznania.
Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może być związane ze zwiększeniem ilości bakterii naturalnie występujących w przewodzie pokarmowym, a także z nieznacznym wzrostem ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego przez bakterie, takie jak Salmonella i Campylobacter.
U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zalecana jest okresowa kontrola aktywności enzymów wątrobowych.
Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami u osób w podeszłym wieku lub u osób z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby. W przypadku leczenia skojarzonego należy pamiętać także o możliwości wystąpienia interakcji pomiędzy stosowanymi lekami.
W celu zwiększenia skuteczności leczenia owrzodzeń wywołanych przez NLPZ, lekarz rozważy możliwość zaprzestania lub czasowego przerwania stosowania NLPZ.
Stosowanie preparatu w zapobieganiu nawrotom owrzodzeń związanych ze stosowaniem NLPZ jest ograniczone do chorych, u których występuje zwiększone ryzyko ich wystąpienia. Ryzyko to oceni lekarz w każdym przypadku indywidualnie, biorąc pod uwagę m. in. podeszły wiek (powyżej 65. roku życia), owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy oraz wcześniejsze krwawienia z przewodu pokarmowego.
Jeżeli leczenie jest długotrwałe, szczególnie gdy trwa ponad rok, należy pozostawać pod uważnym nadzorem lekarza.
Nie należy stosować preparatu u niemowląt ani u dzieci do 2. roku życia.
U osób ciężko chorych zaleca się okresową kontrolę wzroku i słuchu.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia, senność i inne objawy mogące upośledzać sprawność psychofizyczną. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń czy maszyn.

Dawkowanie preparatu Agastin - kapsułki dojelitowe twarde

Preparat ma postać kapsułek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: 20 mg 1 raz na dobę przez 2–4 tygodni. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg 1 raz na dobę.
Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy: zwykle 20 mg 1 raz na dobę; u niektórych chorych wystarczająca jest dawka 10 mg 1 raz na dobę.
Leczenie choroby wrzodowej żołądka: 20 mg 1 raz na dobę przez 4–8 tygodni. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg 1 raz na dobę.
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku u dorosłych: 20 mg 1 raz na dobę przez 4–8 tygodni. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg 1 raz na dobę.
Leczenie ciężkiego refluksowego zapalenia przełyku u dzieci po 2. roku życia i u młodzieży, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne: leczenie powinno być rozpoczynane w szpitalu pod opieką lekarza pediatry; u dzieci o masie ciała 10–20 kg stosuje się 10 mg na dobę a u dzieci o masie ciała większej niż 20 kg stosuje się 20 mg na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle 4–8 tygodni; nie stosować dłużej niż 12 tygodni. Nie stosować u dzieci do 2. roku życia ani u dzieci o masie ciała do 10 kg.
Długotrwałe leczenie podtrzymujące, w celu zapobiegania nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: 10–20 mg na dobę.
Zespół Zollingera i Ellisona: początkowo zwykle 60 mg na dobę, następnie lekarz w każdym przypadku indywidualnie dostosuje dawkowanie. Jeżeli dawki są większe niż 80 mg na dobę powinny być przyjmowane w 2 dawkach podzielonych. Leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza. Czas trwania leczenia określi lekarz.
Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy spowodowanych stosowaniem NLPZ: 20 mg 1 raz na dobę przez 4–8 tygodni.
Leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom owrzodzeń żołądka i dwunastnicy spowodowanych stosowaniem NLPZ: 20 mg 1 raz na dobę.
W leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku: 10–20 mg 1 raz na dobę, zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza, przez 2–4 tygodni. Jeżeli po 2 tygodniach stosowania preparatu nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem w celu dalszej diagnostyki.
Eradykacja H. pylori u chorych z wrzodem trawiennym: 20 mg 2 razy na dobę w skojarzeniu z zaleconymi antybiotykami (w zależności od przyjętego schematu leczenia) przez 7 dni, niekiedy przez 14 dni. Nie należy skracać zaleconego czasu leczenia.
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u osób w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek. Osoby z zaburzeniami czynności wątroby przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być dostosowanie dawkowania; w tej grupie chorych nie należy stosować dawki większej niż 20 mg na dobę.
Sposób stosowania:
Preparat w postaci kapsułek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Zaleca się przyjmowanie kapsułek przed posiłkiem. Kapsułki należy połykać w całości (nie rozgryzać, nie żuć ani nie kruszyć) popijając np. szklanką wody. W celu ułatwienia połykania można też otworzyć kapsułkę i połknąć jej zawartość po zmieszaniu jej z niewielką ilością jogurtu lub soku owocowego; zawiesinę należy przygotować bezpośrednio przed przyjęciem.

Czy można stosować Agastin - kapsułki dojelitowe twarde w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest atazanawir (lek przeciwwirusowy).
Omeprazol zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku i w ten sposób zmniejsza kwasowość (zwiększa pH) soku żołądkowego. Dlatego omeprazol może zmniejszać wchłanianie niektórych leków, takich jak np. azole przeciwgrzybicze (ketokonazol, pozakonazol, itrakonazol) i zmniejszać skuteczność ich działania. Należy unikać takiego leczenia skojarzonego.
Należy zachować ostrożność, ponieważ omeprazol może powodować zwiększenie stężenia niektórych równolegle stosowanych leków i zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na te leki; dotyczy to między innymi leków takich jak:
· digoksyna; ostrożność jest wymagana szczególnie u osób w podeszłym wieku i/lub w przypadku gdy omeprazol stosowany jest w dużych dawkach; konieczne może być dostosowanie dawkowania digoksyny przez lekarza
· warfaryna; zalecana jest kontrola parametrów krzepnięcia krwi; konieczne może być dostosowanie dawkowania warfaryny
· diazepam i inne benzodiazepiny (np. triazolam, flurazepan); zaleca się obserwację chorego; konieczne może być dostosowanie dawkowania
· fenytoina; może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki fenytoiny; zalecane jest monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu (zwłaszcza na początku i po zakończeniu leczenia omeprazolem)
· cilostazol
· cyklosporyna; należy kontrolować stężenie cyklosporyny we krwi
· takrolimus; należy kontrolować stężenie takrolimusu oraz czynność nerek (klirens kreatyniny); może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki takrolimusu
· sakwinawir
· klarytromycyna
· disulfiram; może wystąpić sztywność mięśni.
Możliwe jest wystąpienie interakcji omeprazolu z barbituranami (heksabarbital), citalopramem, imipraminą, klomipraminą.
Nie zaleca się równoległego stosowania omeprazolu z klopidogrelem (omeprazol może zmniejszać skuteczność działania klopidogrelu).
Omeprazol, podobnie jak inne leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego, zwłaszcza stosowany długotrwale, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) i prowadzić do wystąpienia objawów klinicznych jej niedoboru.
Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450. Możliwe jest wystąpienie interakcji omeprazolu z innymi lekami metabolizowanymi przez ten układ enzymatyczny. Leki hamujące aktywność izoenzymu 2C19 (np. fluwoksamina) lub izoenzymu 3A4 (np. ketokonazol, worykonazol, inhibitory proteazy, klarytromycyna) mogą powodować zwiększenie stężenia omeprazolu we krwi; u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub wymagających długotrwałego stosowania preparatu konieczne może być dostosowanie dawkowania. Leki zwiększające aktywność izoenzymu 2C19 lub 3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca) mogą powodować znaczące zmniejszenie stężenia omeprazolu we krwi. W okresie leczenia nie należy stosować preparatów zawierających ziele dziurawca.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Agastin - kapsułki dojelitowe twarde?

Jak każdy lek, również Agastin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często lub niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, bóle i zawroty głowy, senność, bezsenność, zaburzenia widzenia (widzenie zamazane, ograniczenie pola widzenia), zaburzenia słuchu (szumy uszne), zaburzenia smaku, reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka), łysienie, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, obfite pocenie się, obrzęki obwodowe. Rzadko lub bardzo rzadko: uczucie suchości w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, drożdżyca przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby, encefalopatia u osób z wcześniejszą chorobą wątroby, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia hematologiczne (pancytopenia, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość), bóle mięśni i stawów, osłabienie mięśni, parestezje, zawroty głowy/zaburzenia równowagi, omamy, splątanie, pobudzenie, depresja, agresja, zmniejszenie stężenia sodu i/lub magnezu we krwi, ginekomastia, reakcje nadwrażliwości i anafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy np. dotyczący twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, wstrząs anafilaktyczny), skurcz oskrzeli, gorączka, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona i martwica toksyczna rozpływna naskórka.

Przeczytaj też artykuły

Choroba refluksowa przełyku (refluks) Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Inne preparaty na rynku polskim zawierające omeprazol

Bioprazol (kapsułki dojelitowe twarde) Bioprazol Bio Max (kapsułki dojelitowe twarde) Gasec-20 Gastrocaps (kapsułki) Goprazol (kapsułki dojelitowe twarde) Goprazol Max (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid 20 (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid 40 (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Helicid Control (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid Forte (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid Max (kapsułki dojelitowe twarde) Heligen Neo (kapsułki dojelitowe twarde) Losec (kapsułki dojelitowe twarde) Omeprazole Genoptim (kapsułki) Omeprazole Genoptim (kapsułki dojelitowe twarde) Omeprazole Genoptim SPH (kapsułki dojelitowe twarde) Ortanol 20 Plus (kapsułki dojelitowe twarde) Ortanol 40 Plus (kapsułki dojelitowe twarde) Ortanol Max (kapsułki dojelitowe twarde) Polprazol (kapsułki dojelitowe twarde) Polprazol (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Polprazol Max (kapsułki dojelitowe twarde) Polprazol PPH (kapsułki dojelitowe twarde) Prazol (kapsułki) Prenome (kapsułki dojelitowe twarde) Progastim (kapsułki dojelitowe) Ultop (kapsułki dojelitowe twarde) Ventazol (kapsułki dojelitowe twarde)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta