Omeprazole Genoptim - kapsułki dojelitowe twarde

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w soku żołądkowym, zawierający inhibitor pompy protonowej.

Preparat zawiera substancję omeprazol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Omeprazole Genoptim
kapsułki dojelitowe twarde; 40 mg; 28 kaps.
Synoptis Pharma
19,68 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
9,84 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2. rż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Omeprazole Genoptim - kapsułki dojelitowe twarde?

Substancją czynną preparatu jest omeprazol, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (ta grupa leków oznaczana jest niekiedy skrótem IPP). Substancja ta blokuje enzym - pompę protonową (ATP-azę K+/H+) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego.
Omeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu w soku żołądkowym w związku z czym jest stosowany doustnie w postaciach dojelitowych. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z jelita cienkiego, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 1–2 godzinach. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną omeprazolu. Po podaniu pojedynczej dawki zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego utrzymuje się przez całą dobę. Omeprazol metabolizowany jest w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450, metabolity w większości wydalane są z moczem, częściowo także z żółcią.

Kiedy stosować Omeprazole Genoptim - kapsułki dojelitowe twarde?

Preparat jest wskazany u dorosłych:
• w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy
• w zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy
• w leczeniu choroby wrzodowej żołądka
• w zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka
• w celu eradykacji Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami w chorobie wrzodowej
• w leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
• w zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia
• w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku
• w długotrwałym leczeniu podtrzymującym po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku
• w leczeniu objawowej choroby refluksowej przełyku
• w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona.
Preparat jest wskazany u dzieci po 1. roku życia i o masie ciała co najmniej 10 kg:
• w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku
• w leczeniu objawowym zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w przebiegu choroby refluksowej przełyku.
Preparat jest wskazany u młodzieży i dzieci po 4. roku życia:
• w skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej przez H. pylori.

Kiedy nie stosować preparatu Omeprazole Genoptim - kapsułki dojelitowe twarde?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki będące pochodnymi benzimidazolu.
Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest nelfinawir (lek przeciwwirusowy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Omeprazole Genoptim - kapsułki dojelitowe twarde?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby. Stosowanie preparatu może maskować objawy choroby nowotworowej, w tym raka żołądka i opóźniać właściwe rozpoznanie. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem jeżeli zmienił się charakter dolegliwości lub wystąpiły niepokojące objawy, takie jak znaczna utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, krwawe wymioty, niedokrwistość, smołowate stolce oraz jeżeli stwierdzono lub podejrzewane jest owrzodzenie żołądka.
Jeżeli objawy utrzymują się pomimo stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić dalsze badania diagnostyczne.
Równoległe stosowanie preparatu z atazanawirem nie jest zalecane. Jeśli jednak lekarz uzna takie leczenie skojarzone za konieczne, należy pozostawać pod uważnym nadzorem lekarskim. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki leków przeciwwirusowych. Nie należy stosować dawki omeprazolu większej niż 20 mg na dobę.
Omeprazol, podobnie jak inne leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego, zwłaszcza stosowany długotrwale, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) i prowadzić do wystąpienia objawów klinicznych jej niedoboru. Szczególna ostrożność i regularne badania kontrolne zalecane są u osób z niedoborem witaminy B12 lub z czynnikami ryzyka zaburzonego jej wchłaniania.
Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450 i wpływa na zahamowanie aktywności izoenzymu 2C19. Możliwe jest wystąpienie interakcji omeprazolu z innymi lekami metabolizowanymi przy udziale tego izoenzymu; należy wziąć to pod uwagę rozpoczynając lub kończąc stosowanie preparatu. Mogą wystąpić interakcje pomiędzy omeprazolem i klopidogrelem; dla zachowania ostrożności należy unikać równoległego stosowania obu leków.
Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może być związane ze zwiększeniem ilości bakterii naturalnie występujących w przewodzie pokarmowym, a także z nieznacznym wzrostem ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego przez bakterie, takie jak Salmonella i Campylobacter.
Niekiedy u dzieci z chorobami przewlekłymi konieczne może być długotrwałe stosowanie preparatu.
Jeżeli leczenie jest długotrwałe, szczególnie gdy trwa ponad rok, należy pozostawać pod uważnym nadzorem lekarza.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
• preparat zawiera laktozę i sacharozę; osoby z nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy lub sacharazy–izomaltazy, a także z zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i inne objawy mogące upośledzać sprawność psychofizyczną. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń czy maszyn.

Dawkowanie preparatu Omeprazole Genoptim - kapsułki dojelitowe twarde

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: 20 mg 1 raz na dobę przez 2–4 tygodni. U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie 40 mg 1 raz na dobę przez 4 tygodnie.
Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy: zwykle 20 mg 1 raz na dobę; u niektórych chorych wystarczająca jest dawka 10 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg 1 raz na dobę.
Leczenie choroby wrzodowej żołądka: 20 mg 1 raz na dobę przez 4–8 tygodni. U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka oporną na leczenie 40 mg 1 raz na dobę przez 8 tygodni.
Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka: zwykle 20 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg 1 raz na dobę.
Eradykacja H. pylori u osób z chorobą wrzodową: 20 mg 2 razy na dobę lub 40 mg 1 raz na dobę w skojarzeniu z zaleconymi antybiotykami w zależności od przyjętego schematu leczenia, przez 7 dni. W razie potrzeby lekarz może zalecić powtórzenie leczenia.
Leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy spowodowanych stosowaniem NLPZ: 20 mg 1 raz na dobę przez 4–8 tygodni.
Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ u pacjentów z grup ryzyka (osoby po 60. roku życia, z chorobą wrzodową lub wcześniejszym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego): 20 mg 1 raz na dobę.
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku: 20 mg 1 raz na dobę przez 4–8 tygodni. U chorych z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku 40 mg 1 raz na dobę przez 8 tygodni.
Długotrwałe leczenie podtrzymujące po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku: 10 mg 1 raz na dobę; w razie konieczności lekarz zwiększy dawkę do 20–40 mg 1 raz na dobę.
W leczeniu objawowej choroby refluksowej przełyku: 20 mg 1 raz na dobę; u niektórych chorych wystarczająca jest dawka 10 mg 1 raz na dobę. Jeżeli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem w celu dalszej diagnostyki.
Zespół Zollingera i Ellisona: początkowo zwykle 60 mg na dobę, dawka podtrzymująca 20–120 mg na dobę. Jeżeli dawki są większe niż 80 mg na dobę powinny być przyjmowane w 2 dawkach podzielonych. Czas trwania leczenia określi lekarz.
Dzieci po 1. roku życia o masie ciała większej niż 10 kg:
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku oraz objawowe leczenie zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku:
U dzieci po 1. roku życia i masie ciała 10–20 kg stosuje się 10 mg 1 raz na dobę; w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg 1 raz na dobę. U dzieci po 2. roku życia i masie ciała większej niż 20 kg stosuje się 20 mg 1 raz na dobę; w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg 1 raz na dobę. W refluksowym zapaleniu przełyku leczenie trwa 4–8 tygodni; objawowe leczenie zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w przebiegu choroby refluksowej przełyku trwa 2–4 tygodni. W przypadku braku poprawy lekarz zaleci dalsze badania diagnostyczne.
Dzieci po 4. roku życia:
Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej zakażeniem H. pylori, w skojarzeniu z zaleconymi antybiotykami, w zależności od schematu leczenia: masa ciała 15–30 kg: 10 mg 2 razy na dobę; masa ciała większa niż 30 kg: 20 mg 2 razy na dobę. Leczenie trwa przez 7 dni, niekiedy 14 dni, w skojarzeniu z antybiotykami.
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u osób w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek. U osób z zaburzeniami czynności wątroby 10–20 mg na dobę.
Sposób stosowania:
Preparat w postaci kapsułek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Kapsułki należy przyjmować rano, unikać przyjmowania z posiłkiem. Kapsułki należy połykać w całości (nie rozgryzać, nie żuć ani nie kruszyć) popijając połową szklanki wody. W celu ułatwienia połykania można też otworzyć kapsułkę i połknąć jej zawartość popijając połową szklanki wody albo po zmieszaniu z wodą lub lekko kwaśnym napojem (np. sokiem owocowym lub musem jabłkowym); zawiesinę należy przygotować bezpośrednio przed przyjęciem, po przyjęciu popić połową szklanki wody. Kapsułkę można również ssać, a następnie połknąć zawartość (bez żucia), popijając wodą.

Czy można stosować Omeprazole Genoptim - kapsułki dojelitowe twarde w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Lekarz podejmie decyzję czy możesz stosować preparat w okresie ciąży.
Omeprazol przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ale wpływ leku stosowanego w zalecanych dawkach na dziecko jest mało prawdopodobny.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparat może zmniejszać lub nasilać działanie innych leków, których wchłanianie zależy od pH.
Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest nelfinawir (lek przeciwwirusowy). Nie zaleca się równoległego stosowania omeprazolu i atazanawiru (lek przeciwwirusowy).
Należy zachować ostrożność, ponieważ omeprazol może powodować zwiększenie stężenia niektórych równolegle stosowanych leków i zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na te leki; dotyczy to między innymi leków takich jak:
• digoksyna; ostrożność jest wymagana szczególnie u osób w podeszłym wieku i/lub w przypadku gdy omeprazol stosowany jest w dużych dawkach; konieczne może być dostosowanie dawkowania digoksyny przez lekarza
• warfaryna i inni antagoniści witaminy K
• cilostazol
• diazepam
• fenytoina; może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki fenytoiny; zalecane jest monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu podczas pierwszych 2 tygodni leczenia omeprazolem i po zakończeniu leczenia
• takrolimus; należy kontrolować stężenie takrolimusu oraz czynność nerek (klirens kreatyniny); może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki takrolimusu
• sakwinawir.
Omeprazol może zmniejszać skuteczność działania klopidogrelu; nie można wykluczyć wpływu tej interakcji na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dla ostrożności należy unikać równoległego stosowania obu leków.
Omeprazol zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku i w ten sposób zmniejsza kwasowość (zwiększa pH) soku żołądkowego. Dlatego omeprazol może zmniejszać wchłanianie niektórych leków, takich jak np. azole przeciwgrzybicze (ketokonazol, pozakonazol, itrakonazol) czy erlotynib i zmniejszać skuteczność ich działania. Należy unikać takiego leczenia skojarzonego.
Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450. Możliwe jest wystąpienie interakcji omeprazolu z innymi lekami metabolizowanymi przez ten układ enzymatyczny. Leki hamujące aktywność izoenzymu 2C19 (np. fluwoksamina) lub izoenzymu 3A4 (np. ketokonazol, worykonazol, inhibitory proteazy, klarytromycyna) mogą powodować zwiększenie stężenia omeprazolu we krwi; u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub wymagających długotrwałego stosowania preparatu konieczne może być dostosowanie dawkowania. Leki zwiększające aktywność izoenzymu 2C19 lub 3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca) mogą powodować znaczące zmniejszenie stężenia omeprazolu we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Omeprazole Genoptim - kapsułki dojelitowe twarde?

Jak każdy lek, również Omeprazole Genoptim może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często lub niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha, bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, bezsenność, senność, parestezje, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka), złe samopoczucie, obrzęki obwodowe. Rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (pancytopenia, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość), reakcje nadwrażliwości i anafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy np. dotyczący twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), zmniejszenie stężenia sodu i/lub magnezu we krwi, omamy, splątanie, pobudzenie, depresja, agresja, zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia (widzenie niewyraźne), uczucie suchości w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, drożdżyca przewodu pokarmowego, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby, encefalopatia u osób z chorobą wątroby, bóle mięśni i stawów, osłabienie mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek, ginekomastia, obfite pocenie się, wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające omeprazol

Agastin (kapsułki dojelitowe twarde) Bioprazol (kapsułki dojelitowe twarde) Bioprazol Bio Max (kapsułki dojelitowe twarde) Gasec-20 Gastrocaps (kapsułki) Goprazol (kapsułki dojelitowe twarde) Goprazol Max (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid 20 (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid 40 (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Helicid Control (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid Forte (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid Max (kapsułki dojelitowe twarde) Heligen Neo (kapsułki dojelitowe twarde) Losec (kapsułki dojelitowe twarde) Omeprazol Medreg (kapsułki dojelitowe twarde) Omeprazole Genoptim (kapsułki) Omeprazole Genoptim SPH (kapsułki dojelitowe twarde) Ortanol 20 Plus (kapsułki dojelitowe twarde) Ortanol 40 Plus (kapsułki dojelitowe twarde) Ortanol Max (kapsułki dojelitowe twarde) Polprazol (kapsułki dojelitowe twarde) Polprazol (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Polprazol Max (kapsułki dojelitowe twarde) Polprazol PPH (kapsułki dojelitowe twarde) Prazol (kapsułki) Prenome (kapsułki dojelitowe twarde) Progastim (kapsułki dojelitowe) Ultop (kapsułki dojelitowe twarde) Ventazol (kapsułki dojelitowe twarde)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta