Goprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w soku żołądkowym, zawierający inhibitor pompy protonowej.

Preparat zawiera substancję omeprazol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Goprazol Max
kapsułki dojelitowe twarde; 20 mg; 14 kaps.
S-LAB
10,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Goprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde?

Substancją czynną preparatu jest omeprazol, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (ta grupa leków oznaczana jest niekiedy skrótem IPP). Substancja ta blokuje enzym - pompę protonową (ATP-azę K+/H+) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego.
Omeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu w soku żołądkowym w związku z czym jest stosowany doustnie w postaciach dojelitowych. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z jelita cienkiego, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 1–2 godzinach. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną omeprazolu. Po podaniu pojedynczej dawki zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego utrzymuje się przez całą dobę. Omeprazol metabolizowany jest w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450, metabolity w większości wydalane są z moczem, częściowo także z żółcią.

Kiedy stosować Goprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde?

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga, zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej).

Kiedy nie stosować preparatu Goprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki będące pochodnymi benzimidazolu.

Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest nelfinawir (lek przeciwwirusowy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Goprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby. Stosowanie preparatu może maskować objawy choroby nowotworowej, w tym raka żołądka i opóźniać właściwe rozpoznanie. Skonsultuj się z lekarzem jeżeli:
• zmienił się charakter dolegliwości lub wystąpiły nowe objawy
• wystąpiły niepokojące objawy, takie jak znaczna utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, krwawe wymioty, niedokrwistość, smołowate stolce
• przebyłeś chorobę wrzodową żołądka lub jesteś po zabiegu chirurgicznym w obrębie przewodu pokarmowego
• przebyłeś żółtaczkę, ciężkie choroby wątroby lub wystąpiły zaburzenia czynności wątroby (w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)
• chorujesz na inne ciężkie choroby
• leczenie objawów niestrawności lub zgagi trwa dłużej niż 4 tygodnie.

Jeżeli objawy zgagi lub niestrawności utrzymują się długotrwale lub mają charakter nawracający należy pozostawać pod kontrolą lekarza. Szczególnie osoby po 55. roku życia, przyjmujące regularnie preparat lub inne leki stosowane w leczeniu niestrawności lub zgagi wydawane bez recepty, powinny skonsultować się z lekarzem.

Preparatu nie należy stosować zapobiegawczo.

Równoległe stosowanie preparatu z atazanawirem nie jest zalecane. Jeśli jednak lekarz uzna takie leczenie skojarzone za konieczne, należy pozostawać pod uważnym nadzorem lekarskim. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki leków przeciwwirusowych. Nie należy stosować dawki omeprazolu większej niż 20 mg na dobę.

Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450 i wpływa na zahamowanie aktywności izoenzymu 2C19. Możliwe jest wystąpienie interakcji omeprazolu z innymi lekami metabolizowanymi przy udziale tego izoenzymu; należy wziąć to pod uwagę rozpoczynając lub kończąc stosowanie preparatu.

Mogą wystąpić interakcje pomiędzy omeprazolem i klopidogrelem; dla zachowania ostrożności należy unikać równoległego stosowania obu leków.

Jeżeli omeprazol stosowany jest co najmniej przez 3 miesiące, lub dłużej, zalecana jest okresowa kontrola stężenia magnezu we krwi. Podczas leczenia długotrwałego mogą wystąpić niedobory magnezu i ciężka hipomagnezemia. Może ona przebiegać z objawami takimi jak: zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i zaburzenia rytmu serca ale niekiedy objawy te mogą pozostać utajone. W razie wystąpienia hipomagnezemii konieczne jest uzupełnienie niedoborów magnezu, a niekiedy zaprzestanie stosowania inhibitorów pompy protonowej. Stosowanie preparatu równolegle z niektórymi lekami (takimi jak np. digoksyna lub leki moczopędne) może dodatkowo zwiększać ryzyko wystąpienia hipomagnezemii; w takim przypadku zalecana jest regularna kontrola stężenia magnezu we krwi.

Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może być związane ze zwiększeniem ilości bakterii naturalnie występujących w przewodzie pokarmowym, a także z nieznacznym wzrostem ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego przez bakterie, takie jak Salmonella i Campylobacter.

Jeżeli leczenie jest długotrwałe, szczególnie gdy trwa ponad rok, należy pozostawać pod uważnym nadzorem lekarza.

Zwiększenie stężenia chromograniny A (CgA) może zakłócać badania wykrywające obecność guzów neuroendokrynnych. Aby tego uniknąć, należy co najmniej 5 dni przed pomiarem stężenia CgA przerwać stosowanie preparatu. Jeżeli po pomiarze wstępnym stężenia CgA i gastryny nadal wykraczają poza zakres referencyjny, badanie należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania stosowania preparatu.

Bardzo rzadko podczas leczenia może wystąpić podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (SCLE). W przypadku pojawienia się zmian skórnych, szczególnie w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, z towarzyszącym bólem stawów, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który zaleci zakończenie leczenia preparatem. Wystąpienie SCLE w wyniku wcześniejszego leczenia jednym lekiem z grupy inhibitorów pompy protonowej może zwiększyć ryzyko jego wystąpienia w przypadku stosowania innych leków z tej grupy.

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie stosowane długotrwale (ponad 1 rok) i/lub w dużych dawkach, mogą nieznacznie zwiększać ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u chorych z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. W przypadku chorych, u których występują czynniki ryzyka osteoporozy, należy zachować ostrożność. Lekarz prawdopodobnie zaleci stosowanie odpowiedniej dawkę witaminy D oraz wapnia.

Omeprazol może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy). Podczas długotrwałego leczenia należy zachować ostrożność i osób ze zmniejszonymi rezerwami ustrojowymi lub z czynnikami ryzyka sprzyjającymi zmniejszeniu wchłaniania witaminy B12.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i inne objawy mogące upośledzać sprawność psychofizyczną. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń czy maszyn.

Dawkowanie preparatu Goprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde

Preparat ma postać kapsułek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli: 10–20 mg 1 raz na dobę przez 14 dni.

Zgaga ustępuje zwykle całkowicie w ciągu 7 dni. Po całkowitym ustąpieniu dolegliwości leczenie należy zakończyć.

Nie ma konieczności modyfikowania dawki u osób w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek. Osoby z zaburzeniami czynności wątroby przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem; w razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie.

Sposób stosowania:
Preparat w postaci kapsułek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Kapsułki należy przyjmować rano. Kapsułki należy połykać w całości (nie rozgryzać, nie żuć ani nie kruszyć) popijając szklanką wody. W celu ułatwienia połykania można też otworzyć kapsułkę i połknąć jej zawartość popijając połową szklanki wody albo po zmieszaniu z wodą lub lekko kwaśnym napojem (np. sokiem owocowym lub musem jabłkowym); zawiesinę należy przygotować bezpośrednio przed przyjęciem, po przyjęciu popić połową szklanki wody. Kapsułkę można również ssać, a następnie połknąć zawartość (bez żucia), popijając połową szklanki wody. Nie stosować wody gazowanej ani mleka.

Czy można stosować Goprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz podejmie decyzję czy możesz stosować preparat w okresie ciąży.
Omeprazol przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ale wpływ leku stosowanego w zalecanych dawkach na dziecko jest mało prawdopodobny.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparat może zmniejszać lub nasilać działanie innych leków, których wchłanianie zależy od pH.

Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest nelfinawir (lek przeciwwirusowy). Nie zaleca się równoległego stosowania omeprazolu i atazanawiru (lek przeciwwirusowy).

Należy zachować ostrożność, ponieważ omeprazol może powodować zwiększenie stężenia niektórych równolegle stosowanych leków i zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na te leki; dotyczy to między innymi leków takich jak:
• digoksyna; ostrożność jest wymagana szczególnie u osób w podeszłym wieku i/lub w przypadku gdy omeprazol stosowany jest w dużych dawkach; konieczne może być dostosowanie dawkowania digoksyny przez lekarza
• warfaryna i inni antagoniści witaminy K
• cilostazol
• diazepam
• fenytoina; może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki fenytoiny; zalecane jest monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu podczas pierwszych 2 tygodni leczenia omeprazolem i po zakończeniu leczenia
• takrolimus; należy kontrolować stężenie takrolimusu oraz czynność nerek (klirens kreatyniny); może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki takrolimusu
• sakwinawir

Omeprazol może zmniejszać skuteczność działania klopidogrelu; nie można wykluczyć wpływu tej interakcji na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dla ostrożności należy unikać równoległego stosowania obu leków.

Omeprazol zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku i w ten sposób zmniejsza kwasowość (zwiększa pH) soku żołądkowego. Dlatego omeprazol może zmniejszać wchłanianie niektórych leków, takich jak np. azole przeciwgrzybicze (ketokonazol, pozakonazol, itrakonazol) czy erlotynib i zmniejszać skuteczność ich działania. Należy unikać takiego leczenia skojarzonego.

Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450. Możliwe jest wystąpienie interakcji omeprazolu z innymi lekami metabolizowanymi przez ten układ enzymatyczny. Leki hamujące aktywność izoenzymu 2C19 (np. fluwoksamina) lub izoenzymu 3A4 (np. ketokonazol, worykonazol, inhibitory proteazy, klarytromycyna) mogą powodować zwiększenie stężenia omeprazolu we krwi; u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub wymagających długotrwałego stosowania preparatu konieczne może być dostosowanie dawkowania. Leki zwiększające aktywność izoenzymu 2C19 lub 3A4 (np. ryfampicyna, ziele dziurawca) mogą powodować znaczące zmniejszenie stężenia omeprazolu we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Goprazol Max - kapsułki dojelitowe twarde?

Jak każdy lek, również Goprazol Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić: bóle głowy, ból brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności/wymioty, polipy dna żołądka (łagodne).

Niezbyt często mogą wystąpić: bezsenność, zawroty głowy, parestezje, senność, zawroty głowy, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, złe samopoczucie, obrzęki obwodowe.

Rzadko mogą wystąpić: leukopenia, małopłytkowość, reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk, naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna/wstrząs, hiponatremia, pobudzenie, splątanie, depresja, zaburzenia smaku, niewyraźne widzenie, skurcz oskrzeli, suchość w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej, kandydoza przewodu pokarmowego, zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki, łysienie, nadwrażliwość na światło, bóle stawów, bóle mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek, wzmożona potliwość.

Bardzo rzadko mogą wystąpić: pancytopenia, agranulocytoza, agresja, omamy, niewydolność wątroby, encefalopatia u osób z istniejącą wcześniej chorobą wątroby, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna-rozpływna naskórka, osłabienie mięśni, ginekomastia.

Ponadto, z nieznaną częstością mogą wystąpić: hipomagnezemia, mikroskopowe zapalenie jelita grubego, podostra postać tocznia rumieniowatego.


Inne preparaty na rynku polskim zawierające omeprazol

Agastin (kapsułki dojelitowe twarde) Bioprazol (kapsułki dojelitowe twarde) Bioprazol Bio Max (kapsułki dojelitowe twarde) Gasec-20 Gastrocaps (kapsułki) Goprazol (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid 20 (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid 40 (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Helicid Control (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid Forte (kapsułki dojelitowe twarde) Helicid Max (kapsułki dojelitowe twarde) Heligen Neo (kapsułki dojelitowe twarde) Losec (kapsułki dojelitowe twarde) Omeprazol Medreg (kapsułki dojelitowe twarde) Omeprazole Genoptim (kapsułki) Omeprazole Genoptim (kapsułki dojelitowe twarde) Omeprazole Genoptim SPH (kapsułki dojelitowe twarde) Ortanol 20 Plus (kapsułki dojelitowe twarde) Ortanol 40 Plus (kapsułki dojelitowe twarde) Ortanol Max (kapsułki dojelitowe twarde) Polprazol (kapsułki dojelitowe twarde) Polprazol (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Polprazol Max (kapsułki dojelitowe twarde) Polprazol PPH (kapsułki dojelitowe twarde) Prazol (kapsułki) Prenome (kapsułki dojelitowe twarde) Progastim (kapsułki dojelitowe) Ultop (kapsułki dojelitowe twarde) Ventazol (kapsułki dojelitowe twarde)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta