Promonta 10 mg - tabletki powlekane

Doustny lek przeciwastmatyczny o działaniu przeciwzapalnym i zapobiegającym skurczom oskrzeli. Zalecany dodatkowo lub jako alternatywa do innych leków przeciwzapalnych (kortykosteroidów) w długotrwałym leczeniu astmy. Efekt leczniczy występuje już po podaniu pierwszej dawki i utrzymuje się przez 24 godziny.

Preparat zawiera substancję montelukast

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Promonta 10 mg
tabletki powlekane; 10 mg; 28 tabl.
Bausch Health
26,34 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
10,07 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Promonta 10 mg - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest montelukast. Należy on do grupy leków o działaniu przeciwzapalnym zwanych antagonistami receptora leukotrienowego. Mechanizm działania montelukastu polega na hamowaniu aktywacji receptorów leukotrienowych znajdujących się w drogach oddechowych. Aktywacja tych receptorów przez leukotrieny będące mediatorami stanu zapalnego prowadzi do zwiększenia przepuszczalności naczyń w błonie śluzowej oskrzeli, obrzęków, nasilenia wydzielania śluzu oraz do skurczu oskrzeli. Leukotrieny uwalniane są w drogach oddechowych z komórek tucznych (mastocytów) i granulocytów kwasochłonnych (eozynofili). Preparat hamuje działanie leukotrienów. Łagodzi objawy zapalne takie jak obrzęk i podrażnienie, hamuje wydzielanie nadmiernej ilości gęstego śluzu, wstrzymuje gromadzenie się komórek stanu zapalnego (w tym eozynofili) a także działa rozszerzająco na oskrzela i poprawia wentylację płuc. Przeciwdziała skurczom oskrzeli wywołanym przez wysiłek fizyczny.

Kiedy stosować Promonta 10 mg - tabletki powlekane?

Preparat jest stosowany:
• pomocniczo w leczeniu astmy u chorych na astmę przewlekłą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia za pomocą wziewnych kortykosteroidów i stosowanych doraźnie krótko działających beta–mimetyków są niezadowalające
• w zapobieganiu astmie, w której skurcz oskrzeli jest wywołany głównie przez wysiłek fizyczny.
U pacjentów od ukończenia 2. do 14. roku życia preparat w postaci tabletek do rozgryzania i żucia może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u tych chorych na astmę przewlekłą o łagodnym nasileniu, u których w ostatnim okresie nie obserwowano ciężkich napadów astmy wymagających stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz u chorych, którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.
U pacjentów powyżej 15. roku życia, u których preparat jest stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, może on również łagodzić objawy sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

Kiedy nie stosować preparatu Promonta 10 mg - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Promonta 10 mg - tabletki powlekane?

Nigdy nie stosuj preparatu Promonta do przerwania ostrego napadu astmy! W przypadku ostrego napadu astmy zastosuj lek wziewny z grupy beta–mimetyków o szybkim początku działania (np. salbutamol). Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Jeśli zauważysz, że musisz stosować większe niż zazwyczaj dawki wziewnego beta–mimetyku powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
Preparat nie zastępuje działania wziewnych lub doustnych kortykosteroidów. Rozpoczynając leczenie preparatem nie przerywaj przyjmowania ani nie zmniejszaj dawek stosowanych dotychczas kortykosteroidów wziewnych lub w tabletkach.
Rzadko, u niektórych osób przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić eozynofilia (zwiększenie liczby eozynofili, czyli granulocytów kwasochłonnych we krwi) niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga i Strauss (zwanego też alergicznym ziarniniakowym zapaleniem naczyń). Zespół ten często leczony jest kortykosteroidami stosowanymi ogólnoustrojowo, a przypadki jego wystąpienia zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia doustnie stosowanym kortykosteroidem. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie montelukastu jest związane z występowaniem zespołu Churga i Strauss. Należy zachować ostrożność i w przypadku wystąpienia eozynofilii, zaobserwowania wysypki, nacieków zapalnych w obrębie skóry, nasilenia się objawów ze strony układu oddechowego, wystąpienia zaburzeń czynności serca i/lub neuropatii (bólu, drętwienia, mrowienia, pieczenia czy osłabienia kończyn) należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz przeprowadzi dokładne badania diagnostyczne i zweryfikuje dalsze leczenie.
Osoby chore na astmę, u których występuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, pomimo leczenia montelukastem, powinny nadal unikać stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu u dzieci przed ukończeniem 2. roku życia.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ --tabletki 4 i 5 mg do rozgryzania i żucia zawierają aspartam, żródło fenyloalaniny (1 tabletka zawiera odpowiednio w zależności od dawki 4,8 i 6 mg aspartamu) co może być szkodliwe dla osób chorych na fenyloketonurię;
­ --tabletki powlekane 10 mg zawierają laktozę (1 tabletka zawiera 100 mg laktozy); osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.
Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu
Po podaniu doustnym lek jest szybko wchłaniany. Działanie preparatu występuje już w pierwszej dobie od rozpoczęcia jego stosowania. Leczenie należy kontynuować zarówno w okresach mniejszego nasilenia objawów jak i w okresach zaostrzenia astmy. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających tę samą substancję czynną tj. montelukast.
Montelukast nie jest zalecany do stosowania w monoterapii (jako jedyny lek) w przypadku astmy przewlekłej o umiarkowanym nasileniu. W przypadku astmy przewlekłej o łagodnym nasileniu lekarz może u dzieci od 2. do 14. roku życia rozważyć stosowanie preparatu Promonta w postaci tabletek do rozgryzania i żucia w dawce 4 lub 5 mg zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych jedynie gdy w ostatnim okresie nie wystąpiły ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz u osób, które nie potrafią stosować wziewnych kortykosteroidów. Należy pamiętać o regularnych wizytach kontrolnych, które pozwolą stwierdzić czy uzyskano odpowiedni stopień opanowania objawów astmy.
Jeżeli preparat stosowany jest w zapobieganiu astmie u osób, u których skurcz oskrzeli jest wywołany głównie przez wysiłek fizyczny należy skonsultować się z lekarzem po 2–4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Jeśli lekarz uzna wynik leczenia za niezadowalający może zalecić zmianę leku lub zastosowanie leków dodatkowych (np. wziewnych kortykosteroidów).
Nie należy zastępować wziewnych kortykosteroidów preparatem w postaci tabletek powlekanych 10 mg. Preparat w tej dawce może być stosowany jako lek pomocniczy u osób, u których stosowanie innych leków, takich jak wziewne preparaty kortykosteroidów nie zapewnia właściwej kontroli astmy. Promonta 10 mg może także zostać włączony dodatkowo do leczenia u osób, u których astma oskrzelowa nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą krótko działających beta–mimetyków stosowanych doraźne.
Jeżeli preparat został dołączony do leczenia wziewnymi kortykosteroidami, nie należy nagle przerywać leczenia wziewnymi kortykosteroidami i zastępować ich preparatem.
Pamiętaj!
• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.
• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie należy spodziewać się, że montelukast wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, jednakże w przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych preparatu jak senność lub zawroty głowy zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługi urządzeń mechanicznych może zostać upośledzona.

Dawkowanie preparatu Promonta 10 mg - tabletki powlekane

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawki:
Dorośli i młodzież powyżej 15. roku życia:
Astma lub astma i występujący jednocześnie sezonowy alergiczny nieżyt nosa: 1 tabletka 10 mg 1 raz na dobę, podawana wieczorem. Preparat może być przyjmowany niezależnie od posiłków.
Dzieci 6. do 14. roku życia:
1 tabletka 5 mg 1 raz na dobę, podawana wieczorem. Preparat należy przyjąć 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
Dzieci 2. do 5. roku życia:
1 tabletka 4 mg 1 raz na dobę, podawana wieczorem. Preparat należy przyjąć 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
Nie ma danych dotyczących skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Czy można stosować Promonta 10 mg - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania preparatu w ciąży są ograniczone. Preparat może być stosowany podczas ciąży jedynie wówczas, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.
Nie wiadomo czy preparat przenika do mleka kobiecego. Preparat może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie wówczas, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas równoległego stosowania preparatu i leków takich jak: fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna (a także innych leków metabolizowanych z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P 450). Montelukast można stosować równolegle z innymi lekami zwykle stosowanymi w profilaktyce i długotrwałym leczeniu astmy. Preparat w dawkach terapeutycznych nie wpływa w sposób klinicznie istotny na farmakokinetykę następujących leków: teofilina, prednizon, prednizolon, doustne środki antykoncepcyjne (etynyloestradiol i noretindron), terfenadyna, digoksyna i warfaryna. Nie uważa się, że montelukast znacząco zmienia metabolizm leków takich jak np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Promonta 10 mg - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Promonta może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić: bóle głowy, senność, ból brzucha, wzmożone pragnienie. Do rzadkich działań niepożądanych, lub działań niepożądanych, których częstotliwość nie została określona należą: zawroty głowy, zaburzenia snu, osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, parestezje, drażliwość, omamy, pobudzenie, zachowania agresywne, niepokój, drgawki, kołatania serca, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty, bóle stawów i mięśni, kurcze mięśni, zwiększona skłonność do krwawień, reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka), nacieki eozynofilów w wątrobie. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego (ciężka pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie i/lub przełykanie i inne). Jeżeli zauważysz pojawianie się objawów reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie szukać pomocy lekarskiej. Rzadko może wystąpić zwiększenie aktywności aminotranferaz w surowicy (ALT, AST), cholestatyczne zapalenie wątroby. Rzadko, u niektórych osób stosujących preparat może wystąpić układowa eozynofilia niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga i Strauss (zobacz uwagi w akapicie powyżej zatytułowanym Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując ten preparat?).

Przeczytaj też artykuły

Alergiczny nieżyt nosa Astma Badania czynnościowe układu oddechowego Duszność

Inne preparaty na rynku polskim zawierające montelukast

Asmenol (tabletki powlekane) Astmodil (tabletki do rozgryzania i żucia) Astmodil (tabletki powlekane) Milukante (tabletki do rozgryzania i żucia) Milukante (tabletki powlekane) Monkasta (tabletki do rozgryzania i żucia) Monkasta (tabletki powlekane) Montelukast Aurovitas (tabletki do rozgryzania i żucia) Montelukast Aurovitas (tabletki powlekane) Montelukast Bluefish (tabletki do rozgryzania i żucia) Montelukast Bluefish (tabletki powlekane) Montelukast Bluefish Pharma (tabletki do rozgryzania i żucia) Montelukast Bluefish Pharma (tabletki powlekane) Montelukast Medreg (tabletki powlekane) Montelukast Sandoz (granulat) Montelukast Sandoz (tabletki do rozgryzania i żucia) Montelukast Sandoz (tabletki powlekane) Montelukast Teva (tabletki do rozgryzania i żucia) Montelukast Teva (tabletki powlekane) Orilukast (tabletki do rozgryzania i żucia) Orilukast (tabletki powlekane) Promonta 4 mg (tabletki do rozgryzania i żucia) Promonta 5 mg (tabletki do rozgryzania i żucia) Romilast (tabletki do rozgryzania i żucia) Romilast (tabletki powlekane) Singulair 4 (tabletki do rozgryzania i żucia) Singulair 5 (tabletki do rozgryzania i żucia) Singulair 10 (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta