Apap - tabletki

Preparat zawiera paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Preparat zawiera substancję paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Apap
tabletki; 500 mg; 100 tabl.
US Pharmacia
38,75 zł
Apap
tabletki; 500 mg; 12 tabl.
US Pharmacia
8,95 zł
Apap
tabletki; 500 mg; 24 tabl.
US Pharmacia
13,50 zł
Apap
tabletki; 500 mg; 50 tabl.
US Pharmacia
22,50 zł
Apap
tabletki; 500 mg; 6 tabl.
US Pharmacia
5,99 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Apap - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; początek działania występuje po około 30 minutach. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4–6 godzin a działania przeciwgorączkowego 6–8 godzin. Paracetamol przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Apap - tabletki?

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży po 12. roku życia w bólach różnego pochodzenia:
• bóle głowy (w tym bóle migrenowe)
• nerwobóle
• bóle mięśni, kości i stawów
• bóle zębów
bóle gardła
• bolesne miesiączkowanie
oraz przeciwgorączkowo:
• w przebiegu przeziębieniagrypy.

Kiedy nie stosować preparatu Apap - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby
• z wrodzonym niedoborem enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej.

Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apap - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby).

Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie wolno stosować dawek większych niż zalecane, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może spowodować ciężkie, zagrażające życiu uszkodzenia wątroby. W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana (także, gdy zdarzyło się to tylko jednorazowo), należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli nie występują żadne działania niepożądane.

U osób wyniszczonych, niedożywionych, z niewydolnością wątroby lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie niewydolność nerek lub wątroby, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz u chorych na astmę oskrzelową.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Apap - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli: 500–1000 mg (1–2 tabletek) 3–4 razy na dobę. Maksymalna dawka paracetamolu wynosi 4 g na dobę (8 tabletek na dobę).

Młodzież po 12. roku życia: 500 mg (1 tabletka) 3–4 razy na dobę.

Należy zachować co najmniej 4 godzinny odstęp pomiędzy dawkami.

Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Jeżeli objawy nie ustępują lub nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem.
Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 5 dni w leczeniu dolegliwości bólowych i nie dłużej niż 3 dni w leczeniu przeciwgorączkowym.

Czy można stosować Apap - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Paracetamol przenika przez łożysko. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji zdecydowanej konieczności. Należy wówczas stosować najmniejszą zalecaną dawkę przez możliwie najkrótszy czas i jak najrzadziej.

Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W okresie karmienia piersią paracetamol może być stosowany wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Paracetamol (stosowany długotrwale) może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Należy kontrolować współczynnik INR w trakcie równoległego stosowania tych leków, jak również w okresie tygodnia po zaprzestaniu stosowania paracetamolu.

Nie stosować z inhibitorami MAO ani w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania.
Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, izoniazyd, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i alkohol, diflunisal, sulfinpirazon stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek. W przypadku ich stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować z zydowudyną. Paracetamol może nasilać działania toksyczne zydowudyny (ryzyko neutropenii, ryzyko uszkodzenia wątroby).

Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny w moczu i inne).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Apap - tabletki?

Jak każdy lek, również Apap może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko. Możliwe: zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu lub stosowania długotrwałego może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza). Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, a także niebezpieczny dla życia obrzęk naczynioruchowy (objawy mogą obejmować obrzęk warg, krtani, języka, duszność), skurcz oskrzeli, zwłaszcza u chorych z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (przyspieszenie czynności serca, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego, utrata przytomności). Bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne.

Przeczytaj też artykuły

Ból brzucha Ból głowy Gorączka

Inne preparaty na rynku polskim zawierające paracetamol

Acenol (tabletki) Acenol forte (tabletki) APAP caps (kapsułki miękkie) APAP dla dzieci FORTE (zawiesina doustna) Apap Junior (granulat) Calpol (zawiesina doustna) Calpol 6 Plus (zawiesina doustna) Efferalgan (czopki) Efferalgan (tabletki musujące) Efferalgan Forte (tabletki musujące) Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol (tabletki) Megapar (tabletki musujące) Panacit (tabletki) Panadol dla dzieci (zawiesina doustna) Panadol Sprint (tabletki powlekane) Panaprex (tabletki powlekane) Paracetamol Accord (tabletki) Paracetamol Aflofarm (zawiesina doustna) Paracetamol Aurovitas (tabletki) Paracetamol B. Braun (roztwór do infuzji) Paracetamol Biofarm (tabletki) Paracetamol Biofarm (tabletki powlekane) Paracetamol DOZ (tabletki) Paracetamol Farmina (czopki) Paracetamol Filofarm (tabletki) Paracetamol Galena (syrop) Paracetamol Hasco (czopki) Paracetamol Hasco (tabletki powlekane) Paracetamol Hasco (zawiesina doustna) Paracetamol Hasco Forte (zawiesina doustna) Paracetamol Kabi (roztwór do infuzji) Paracetamol Zentiva (tabletki) Pedicetamol (roztwór doustny)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta